Reklama
Reklama

predstavujeme

The Hidden Child Táto mimovládna organizácia združuje tých, ktorým druhá svetová vojna ukradla mladosť a ktorí prežili hrôzy holokaustu. Prostredníctom pravidelných klubových stretnutí, prednášok a šabatových večerov sa usiluje
Počet zobrazení: 706

The Hidden Child

Táto mimovládna organizácia združuje tých, ktorým druhá svetová vojna ukradla mladosť a ktorí prežili hrôzy holokaustu. Prostredníctom pravidelných klubových stretnutí, prednášok a šabatových večerov sa usiluje prispieť k zachovaniu kultúrneho a náboženského dedičstva židovského národa. Zároveň pomáha ľuďom, ktorých detstvo bolo poznačené stratou blízkych a brutalitou holokaustu, vyrovnať sa s touto skutočnosťou. KONTAKT: Kozia 18, 814 47 Bratislava

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama