Reklama
Reklama

Platenie prostredníctvom mobilu

Mobile payment je platenie tovaru a služieb prostredníctvom koncových prístrojov mobilnej telekomunikačnej siete. Tento spôsob platenia u nás, rovnako ako vo svete, robí iba nesmelo prvé krôčiky. Napriek tomu mu väčšina analytikov predpovedá trvalý rast. Je platenie mobilom bezpečné?
Počet zobrazení: 653
15-m.jpg

Mobile payment je platenie tovaru a služieb prostredníctvom koncových prístrojov mobilnej telekomunikačnej siete. Tento spôsob platenia u nás, rovnako ako vo svete, robí iba nesmelo prvé krôčiky. Napriek tomu mu väčšina analytikov predpovedá trvalý rast. Je platenie mobilom bezpečné? Aké sú hlavné druhy a spôsoby realizácie mobilných platieb? Kde sú hlavné problémy pomalého nástupu platenia prostredníctvom mobilu? Aký vývoj môžeme v nasledujúcich rokoch očakávať pri mobilných platbách? Platenie mobilom a bezpečnosť Bezpečnosť možno posudzovať z pohľadu koncového užívateľa a mobilného operátora. V prvom prípade si užívateľ nepochybne kladie otázky: Mám istotu, že moje číslo nikto nezneužije? Mám istotu, že moje transakcie budú dostatočne bezpečné a neprístupné vplyvu tretej strany? Mám istotu, že mnou operátorovi dodané údaje budú spracované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov? Všetky vyššie spomenuté riziká sa dajú eliminovať na úroveň rizika, ktoré podstupujeme pri bežnom používaní platobných kariet. V prípade platenia prostredníctvom internetu je vždy hlavným problémom prenos dát cez nechránenú TCP/IP sieť. V prípade mobilnej siete je rozhranie medzi koncovým zariadením a najbližšou bázovou stanicou dostatočne bezpečné. Spojenie bázovej stanice s bankou je v rukách privátneho operátora, ktorý ručí za jeho bezpečnosť vlastnou značkou. Operátori už dnes manipulujú s obrovskými sumami na našich telefónnych účtoch a prípady ich zneužitia alebo „hackerského útoku“ prakticky neexistujú. Oveľa zložitejšie je posúdiť bezpečnosť z hľadiska prevádzkovateľa služby, teda mobilného operátora. Prevádzka predplatených kariet je založená na online transakciách. Mesačné programy fungujú na báze úverovania klienta, čo v spojení s možnosťami mobilných platieb vytvára vysoké riziko nezaplatenia. Čiastočne sa toto riziko dá eliminovať rôznymi limitmi výšky jednotlivej a celkovej sumy platieb. Riziko nezaplatenia však zostáva a vymáhanie množstva malých súm je neefektívne. Pomalý nástup spočíva v nízkej finančnej návratnosti Jeden z hlavných dôvodov pomalého nástupu platenia prostredníctvom mobilu je vyhodnotenie finančnej návratnosti projektu. Momentálne zisk, ktorý má operátor z prevádzanej sumy, nie je pre operátorov ani pre banky zaujímavý. Nemenej komplikácií spôsobujú ťažkosti právneho i technického charakteru. Podnikanie s peniazmi klientov nie je silnou stránka mobilných operátorov a chýbajúce know-how v oblasti je u nich zreteľné. Z hľadiska samých užívateľov služby je hlavnou bariérou nedostatočná dôvera v bezpečnosť transakcií, utajenie dodaných osobných informácii, chýba reálna skúsenosť či osobný kontakt. Koncovým užívateľom nepomáha ani komplikovanosť realizácie platby. Len si spomeňte koľko Vašich známych nevie napísať a poslať jednoduchú SMS. Pomalý nástup platenia prostredníctvom mobilu je problémom nedostatku dobrých projektov, a až na druhom mieste problémom nedostatočnej infraštruktúry. Vývoj v oblasti mobilných platieb ide míľovými krokmi dopredu, podobne ako sme zažili éry NMT, GSM, SMS. Myslím, že spolu s nadchádzajúcou érou technológií založených na IP prenose bude i dôležitosť mobile paymentu exponenciálne rásť. Vízia platenia mobilom v bežnom obchode sa pravdepodobne čoskoro naplní. Hlavné druhy a spôsoby realizácie mobilných platieb 1) Spôsob prevádzky projektu Riešenia realizované priamo operátorom alebo formou spolupráce operátora s prevádzkovateľom riešenia. 2) Technické riešenie platby - riešenia založené na špeciálnom tarifovaní odchádzajúcej SMS v závislosti od čísla (adresáta), na ktorú ju posielame - riešenia založené na špeciálnom tarifovaní v závislosti od množstva prenášaných dát (GPRS, UMTS prevádzka), napr. v závislosti od množstva obrazu príp. hudby. - riešenia založené na vyhodnotení obsahu prenášaných dát. Potom sa jedná o tzv. content charging realizovaný pomocou externej aplikácie, napríklad formou analýzy obsahu SMS. 3) Časové hľadisko Okamžité (online) riešenie alebo časovo oneskorené zúčtovanie. Najmä v prípade predplatených kariet operátori oprednostňujú okamžité zúčtovania. 4) Spôsob realizácie „platobného účtu“ Právny rámec mobile payment projektu, t. j. dohoda medzi koncovým užívateľom a prevádzkovateľom projektu, závisí od faktu, či je platená čiastka odčítavaná z telefónneho účtu alebo z účtu v banke. Realizácia platieb založených na komunikácii s bankovým účtom je právne i technicky zložitejšia. Dodatočným negatívom bankového účtu je i menšia cieľová skupina – mladí ľudia nemajú bankový účet alebo nie sú ochotní uzatvárať zmluvný vzťah. Pokročilé riešenia nepodporujú iba platby mobilom, ale umožňujú i alternatívne formy platby za výrobok alebo službu. Stránka bola pripravená v spolupráci s občianskym združením Internet pre všetkých

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama