Reklama
Reklama

OSN kritizuje rasizmus voči Rómom

Ďalším dôkazom rasovej diskriminácie Rómov na Slovensku je hodnotiaca správa Výboru pre ľudské práva OSN, ktorá zdôrazňuje krízový stav v oblasti dodržiavania ľudských práv Rómov u nás. Informovalo o tom Európske centrum pre práva Rómov (ERRC).
Počet zobrazení: 590
hlavna sprava-m.jpg

Ďalším dôkazom rasovej diskriminácie Rómov na Slovensku je hodnotiaca správa Výboru pre ľudské práva OSN, ktorá zdôrazňuje krízový stav v oblasti dodržiavania ľudských práv Rómov u nás. Informovalo o tom Európske centrum pre práva Rómov (ERRC). Prejavy ostrého rasizmu, diskriminácia a rasovo motivované násilie voči Rómom na Slovensku podľa tlačového vyhlásenia ERRC spôsobujú veľmi vážne obavy v súvislosti s dodržiavaním záväzkov vyplývajúcich z Medzinárodnej zmluvy o občianskych a politických právach pre slovenskú vládu. „Protirómska nálada na Slovensku vytvára spoločenskú atmosféru, v ktorej Rómovia nie sú chránení proti porušovaniu základných ľudských práv. Slovenská vláda zatiaľ nepodnikla zásadné opatrenia na to, aby zmenila protirómsku verejnú mienku alebo aspoň priznala jej existenciu. V skutočnosti niektorí členovia vlády SR svojimi vyjadreniami dokonca vychádzali v ústrety rasistickým náladám s cieľom získať podporu verejnosti, čím prispievali k vytváraniu celospoločenskej kultúry, kde je porušovanie práv Rómov tolerované, ba dokonca podporované,“ tvrdia predstavitelia Európskeho centra pre práva Rómov. ERRC vo svojej správe ďalej konštatuje, že slovenskí Rómovia sú častými obeťami bezprávia nielen zo strany neštátnych subjektov, ale i štátnych orgánov, rómske ženy sú často násilne sterilizované. Rómske deti sú vzdelávané v osobitných školách alebo triedach, často v školách pre mentálne postihnutých, pretrváva diskriminácia Rómov takmer vo všetkých oblastiach spoločenského života. Na konferencii, ktorá sa konala od 30. júna do 1. júla 2003 v Budapešti a organizovala ju Svetová banka spolu s Open Society Institute, otvoril finančný magnát George Soros Desaťročie inklúzie Rómov. Na konferencii sa zúčastnilo množstvo premiérov okolitých krajín, okrem slovenského. To je ďalším dôkazom, že slovenská vláda opäť potvrdila, že nemá v úmysle riešiť diskrimináciu Rómov na Slovensku.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Ringit - oblékni sa do štýlu
Reklama