Reklama
Reklama

Obrady životného cyklu

Smrť (pokračovanie) Obrady sa od obce k obci líšia. Bežne sa začínajú roztrhnutím alebo rozstrihnutím vrchného odevu na znamenie žiaľu (kria), ktoré urobí vykonávateľ obradu. Zahalenú rakvu alebo máry odnesú nosiči na ramenách alebo na vozíku do modlitebnej siene na cintoríne, kde rabín (alebo ten, čo vykonáva obrad) odrieka predpísané texty.
Počet zobrazení: 1077

Smrť (pokračovanie) Obrady sa od obce k obci líšia. Bežne sa začínajú roztrhnutím alebo rozstrihnutím vrchného odevu na znamenie žiaľu (kria), ktoré urobí vykonávateľ obradu. Zahalenú rakvu alebo máry odnesú nosiči na ramenách alebo na vozíku do modlitebnej siene na cintoríne, kde rabín (alebo ten, čo vykonáva obrad) odrieka predpísané texty. Rakva sa potom nesie v sprievode k hrobu a pri tejto príležitosti sa zvykli vyberať milodary na dobročinné aktivity bratstva. Slúžili na to špeciálne pokladničky, ktoré často obsahovali nápis: cedaka hiclijat mi mavet - dobročinnosť ochraňuje pred smrťou. Sprievod sa cestou k hrobu tri až sedemkrát zastaví. Keď sú máry alebo rakva spustené do hrobu, muži hádžu po tri lopatky hliny, až je telo úplne pokryté. Za mŕtveho sa odrieka kadiš a trúchliaci odchádzajú dvoma radmi tešiteľov. Kohanim majú miesta na okraji cintorína, aby boli blízko vchodu, často mávajú osobitný vchod, pretože kohen nesmie vstúpiť na pôdu cintorína. Pohrebu sa smie zúčastniť len vtedy, ak zomrie niekto z jeho najbližších príbuzných. Po návrate do domu smútku (dom rodiny, v ktorej došlo k úmrtiu) dostanú avelim (trúchliaci) zvláštne jedlo útechy a začína šiva (druhá fáza smútku za zomrelého). Dodržiavajú sa štyri fázy smútku za zomrelého. Aninut trvá od okamihu smrti po pohreb a trúchliaci, nazývaný onen, je oslobodený od každodenných povinností a má sa venovať výhradne pohrebným prípravám. Od začiatku šivy je trúchliaci avel. Šiva je sedem dní plného smútku po pohrebe, v priebehu ktorých zostáva avel doma, chodí bosý alebo aspoň nenosí koženú obuv, nenosí čerstvo vypraný odev, zdržiava sa manželského styku, nesprchuje sa, neholí sa, nestrihá si vlasy a je zaviazaný sedieť šivu - sedí na zemi alebo na nízkom stolčeku. Návštevy avelim sa považujú za micvu, ale návštevník s avelom nenadväzuje rozhovor a rešpektuje tak jeho rozpoloženie. Každý deň po dobu šivy sa konajú v dome smútku modlitby. Po celý ten čas horí v dome spomienkové svetlo - ner nešama. Zvyk zahaliť v dome zrkadlá má korene v ľudových poverách. Miernejšie obmedzenia platia pre šlošim, tridsať dní smútku od dátumu pohrebu. Smútok po zbytok roka (po jarcajt - výročie úmrtia) dodržiavajú tí, ktorí pochovali blízkeho príbuzného. Jarcajt zahŕňa návštevu hrobu, kadiš, ktorý prednesie pozostalý mužský potomok, a jarcajtovú sviečku - spomienkové svetlo (ner nešama), ktoré sa nechá horieť 24 hodín. Ner nešama sa zapaľuje preto, že „ľudský duch je svetlo Hospodinovo.“ (Príslovia) Zhruba rok po smrti sa postaví náhrobok - maceva. Aškenazim v diaspore dávajú prednosť vztýčeným náhrobným kameňom, Sefardim a Židia v Izraeli stavajú ploché macevot. Pamiatku predkov si každoročne pripomínajú na jarcajt a vďaka pravidelným spomienkam nie je zosnulý odrezaný od spoločenstva. (koniec)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama