Reklama
Reklama

predstavujeme

Národné centrum pre rovnoprávnosť žien a mužov Centrum je informačné, dokumentačné a koordinačné; cieľom jeho činnosti je pomáhať mimovládnym organizáciám pri ich aktivitách, zlepšovať ich vzájomnú spoluprácu a dialóg s vládou a štátnymi inštitúciami.
Počet zobrazení: 752

Národné centrum pre rovnoprávnosť žien a mužov Centrum je informačné, dokumentačné a koordinačné; cieľom jeho činnosti je pomáhať mimovládnym organizáciám pri ich aktivitách, zlepšovať ich vzájomnú spoluprácu a dialóg s vládou a štátnymi inštitúciami. Zameriava sa najmä na oblasti zvyšovania povedomia spoločnosti a jej záujmu o problematiku rovnoprávnosti žien a mužov, prevencie a eliminácie rodinného násilia, spolupráce s médiami v oblasti zmeny rodových stereotypov, znižovania tolerancie násilia v spoločnosti a podpory posilňovania účasti žien na rozhodovaní v politickom, hospodárskom a verejnom živote. KONTAKT: Laurinská 2, 811 01 Bratislava Tel./Fax: 02/ 544 344 51 E-mail: ncr@stonline.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama