Reklama

Zvyky a tradície moslimov

Moslimský nový rok Moslimský nový rok hidžra sa začína 1. murrahamu (podľa nášho kalendára pripadá teto deň na 21. marec). Hidžra znamená odchod, pôvodným významom slova je prerušenie kmeňových vzťahov a nadviazanie nových. Prvý deň moslimského roka pripomína prvý deň moslimskej éry, keď v roku 622 n.l. Mohamed so svojimi vernými opustil Mekku, aby založil nové spoločenstvo v Medine.
Počet zobrazení: 1452

Moslimský nový rok Moslimský nový rok hidžra sa začína 1. murrahamu (podľa nášho kalendára pripadá teto deň na 21. marec). Hidžra znamená odchod, pôvodným významom slova je prerušenie kmeňových vzťahov a nadviazanie nových. Prvý deň moslimského roka pripomína prvý deň moslimskej éry, keď v roku 622 n.l. Mohamed so svojimi vernými opustil Mekku, aby založil nové spoločenstvo v Medine. Preto písmená AH (latinsky „anno hegirea“) označujú roky moslimskej éry a znamenajú „od hidžry“, t.j od migrácie. Tento deň v islamských krajinách nebývajú nijaké búrlivé oslavy a ohňostroje. Moslimovia ho oslavujú rozprávaním príbehu ako Mohamed a hŕstka jeho priateľov odišli z Mekky do Mediny. O živote Mohameda sa uvádza, že sa narodil v roku 570 v Mekke ako syn schudobneného Kurajšoa. Ako mladý si privyrábal u bohatej vdovy Chadídže. Ako 25-ročný sa s ňou oženil a mali spolu viac detí. Roku 610 sa Mohamedovi na vrchu Hirá zjavil archanjel Gabriel. Ten mu oznámil, že je prorokom a božím poslom. Mohamed neveril a archanjel sa mu zjavil opäť. Prikázal mu burcovať a osvietiť ľudí a varovať ich pred hroziacim božím súdom. Roku 612 začal Mohamed v Mekke verejne kázať to, čo archanjel vyjavil ako podstatu viery: Alah je jediným bohom. Pred Alahom sú si všetci rovní a každý sa musí zodpovedať v deň najvyššieho súdu. Bohatý sa musia podeliť o svoj majetok s chudobnými. Mohamedovi prívrženci nazvali toto učenie islam, čo znamená odovzdanie sa do vôle božej. Toto učenie sa nepáčilo Kurajšov, pretože sa ním spochybnili ich hlavné životné hodnoty. Ako sa rozbroje zväčšovali, rozhodli sa Mohamedovi prívrženci opustiť Mekku. I Mohamed roku 622 ušiel do Jathribu, ktorý dostal meno Medínat an-nabí, čo znamená Prorokovo mesto. Mohamed mal i politické úlohy. Požadoval sociálne a zákonodarné úpravy. Zlepšil i postavenie ženy. V predislamskom období mohol mať muž ľubovoľný počet žien. Mohamed redukoval polygamiu na štyri ženy. On mal však výnimku - po smrti Chadžídže sa oženil s deviatimi ženami. Istý čas sa Mohamed pokúšal obrátiť na vieru i Židov a kresťanov, ale bez úspechu. Preto zrušil kompromisy so židovskými rituálmi. Vytvoril nové, vlastné len pre islam. Namiesto zvonov zvolával k modlitbe muezín. Modliť sa bolo treba k Mekke, pôst sa predĺžil na jeden mesiac. Mohamed si získal prívržencov z radu beduínov, ktorí zabudli na spoločnú nevraživosť a politicky sa zjednotili. Spoločne bojovali proti Mekke, napokon ju v roku 630 dobyli. Mohamed zničil všetky zobrazenia bôžikov a vyhlásil Mekku za islamské duchovné centrum. Zomrel o dva roky neskôr.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama