Reklama
Reklama

Čítajte tlač menšín

Všetci ľudia by sa mali snažit, aby vo svojom okolí šírili toleranciu. Vzhľadom na to, že vôkol nás sú ľudia inej farby pleti, národnosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie a podobne, mali by sme ich spoznať bližšie, aby sme odbúrali predsudky, a naučiť to aj svojich kamarátov a známych. Jednou z možností je aj čítanie novín či časopisov, ktoré vychádzajú pre menšiny.
Počet zobrazení: 778

Všetci ľudia by sa mali snažit, aby vo svojom okolí šírili toleranciu. Vzhľadom na to, že vôkol nás sú ľudia inej farby pleti, národnosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie a podobne, mali by sme ich spoznať bližšie, aby sme odbúrali predsudky, a naučiť to aj svojich kamarátov a známych. Jednou z možností je aj čítanie novín či časopisov, ktoré vychádzajú pre menšiny. Nájdete v nich zaujímavé články, ktoré vám lepšie priblížia problémy, s ktorými sa stretávajú. Zároveň prostredníctvom nich získate aktuálne informácie o ich aktivitách. Niektoré noviny a časopisy dostanete v novinových stánkoch. Ak sa už nepredávajú, skúste ich nájsť v knižnici vo vašom meste, ktoré ponúkajú svojim návštevníkom i tlač. Obrátiť sa môžete, samozrejme, aj priamo na vydavateľov. O rómskej komunite získate veľa zaujímavých informácií z nezávislého kultúrno-spoločenského dvojtýždenníka pre Rómov Romano nevo ľli – Rómske nové listy. Ak sa vám nepodarí nájsť ich v stánku či knižnici, môžete si ich prečítať aj na internete na adrese www.romanonevolil.sk. Pokiaľ ide napríklad o Židov, prečítať si môžete židovské noviny Delet. Ich internetové vydanie nájdete na www.delet.sk. Veľmi dobrým časopisom, v ktorom je veľa materiálov o problematike homosexuality, je mesačník pre gejov a lesby Atribút. Vzhľadom na to, že v súčasnosti je jeho vydávanie pozastavené, je prístupný na internetovej adrese http://atribut.ganymedes.info. Ak rozumiete jazyku národnostných menšín a etnických menšín, môžete si prečítať aj ich noviny a časopisy. Množstvo informácií o menšinách nájdete aj v našom dvojtýždenníku Tolerancia. Pýtajte si v novinových stánkoch každý nepárny týždeň spoločensko-politický týždenník, v ktorom je Tolerancia ako príloha. Slovo má na internete adresu www.noveslovo.sk.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama