Reklama
Reklama

tip na knihu

Ashley Montagu Race & IQ Autor v knihe ponúka zbierku esejí viacerých uznávaných autorov, ktorí sa usilujú nájsť nejaké spojivo medzi inteligenciou ľudí a ich príslušnosťou k rôznym rasám. Eseje sa zaoberajú touto problematikou z
Počet zobrazení: 475
04+TIP+NA+KNIHU-m.jpg

Ashley Montagu Race & IQ Autor v knihe ponúka zbierku esejí viacerých uznávaných autorov, ktorí sa usilujú nájsť nejaké spojivo medzi inteligenciou ľudí a ich príslušnosťou k rôznym rasám. Eseje sa zaoberajú touto problematikou z pohľadu rozličných vedných disciplín, ako sú biológia, genetika, psychológia, antropológia či sociológia. Podstatnou skutočnosťou, ktorá sa v nich objavuje viackrát, je hlboký skepticizmus o spoľahlivosti a vedeckej hodnote inteligenčných testov, najmä ak sa vzťahujú na zisťovanie vrodenej inteligencie, pretože vedci stále nevedia rozlišovať medzi vplyvom génov a prostredia na vývoj ľudskej mysle, a tým aj toho, čo nazývame inteligenciou. Oxford University Press, 1999

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama