Reklama
Reklama

Naučte novinárov tolerancii

V médiách sa objavujú správy, ktorými novinári podávajú obraz menšín, ktoré žijú na Slovensku v negatívnom svetle. Ide najmä o informácie o Rómoch. Médiá majú jednostranný pohľad majority a ovplyvňujú tým verejnú mienku čitateľov, poslucháčov a divákov.
Počet zobrazení: 611

V médiách sa objavujú správy, ktorými novinári podávajú obraz menšín, ktoré žijú na Slovensku v negatívnom svetle. Ide najmä o informácie o Rómoch. Médiá majú jednostranný pohľad majority a ovplyvňujú tým verejnú mienku čitateľov, poslucháčov a divákov. Šíria tak intoleranciu a predsudky vo vzťahu k Rómom, pričom si to vôbec neuvedomujú. Pri kriminálnych činoch často zámerne informujú, že ich spáchali Rómovia. V príspevkoch o Rómoch neraz neprimerane zovšeobecňujú, keď nedostatočne rozlišujú správanie sa konkrétneho jedinca a celej etnickej society. Kritizujú ich nezáujem o svoju zlú sociálnu situáciu, nehygienické podmienky na bývanie, kradnutie zemiakov, vysokú pôrodnosť, emigráciu, ktorá robí zlé meno Slovensku, a podobne. V médiách sa objavujú predovšetkým príspevky s negatívnymi skúsenosťami s Rómami. Slovenský helsinský výbor zrealizoval monitoring médií, v ktorom sledoval, ako médiá zobrazujú menšiny. Jeho výsledkom je veľa negatívne podaných príspevkov, poznačených v niektorých prípadoch až rasistickými prejavmi. Upozornite aj vy novinárov na ich povinnosť neuvádzať etnickú príslušnosť pri informovaní o trestných činoch. Naučte ich, aby svoju prácu obohatili o toleranciu a objektívne informovali o všetkých menšinách. Všímajte si preto pozorne články v novinách a príspevky v elektronických médiách a reagujte na ne! Na novinárov môžete získať mailový kontakt, ktorý je uvedený napríklad aj pod článkom, alebo im napíšte list. Upozornite ich, že ako čitateľ, poslucháč a divák si od nich želáte dostávať objektívne informácie, poznačené toleranciou voči menšinám.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Ringit - oblékni sa do štýlu
Reklama