Reklama
Reklama

Zvyky a tradície moslimov

Lajlat al-kadr Kadr znamená česť a dôstojnosť. Lajlat al-kadr znamená noc cti a práve počas tejto noci prišlo Božské zjavenie k Prorokovi, keď sa práve modlil v jaskyni Hira. Táto noc sa preto z úcty k tomuto zjaveniu pomenovala ako lajlat al-kadr. Pre moslimov je to je jedna z najsvätejších a najpožehnanejších nocí, ktorá sa pravdepodobne stane v jednej z nepárnych nocí posledných desiatich dní ramadánu - 21., 23., 25., 27. alebo 29. Najpravdepodobnejšie je to 27. noc.
Počet zobrazení: 707
04+kazdy+sme+iny2-m.jpg

Lajlat al-kadr Kadr znamená česť a dôstojnosť. Lajlat al-kadr znamená noc cti a práve počas tejto noci prišlo Božské zjavenie k Prorokovi, keď sa práve modlil v jaskyni Hira. Táto noc sa preto z úcty k tomuto zjaveniu pomenovala ako lajlat al-kadr. Pre moslimov je to je jedna z najsvätejších a najpožehnanejších nocí, ktorá sa pravdepodobne stane v jednej z nepárnych nocí posledných desiatich dní ramadánu - 21., 23., 25., 27. alebo 29. Najpravdepodobnejšie je to 27. noc. Odmena za bohoslužby v túto noc je lepšia než bohoslužby tisícov mesiacov. Korán o tom hovorí: „Noc úpadku ako tisíc mesiacov je lepšia, v nej podľa Pána svojho dovolení anjeli a duch vzostupujúci kvôli každému zjaveniu. A až do východu rannej zory je mier v nej.“ (Korán 97:3-5) Posol Alaha sa zo všetkých síl usiloval vzdávať Bohu vďaku počas posledných desiatich dní ramadánu, ako ich nikdy nevzdával v nijakom inom čase, modliac sa a čítajúc Korán. Al-Bukhaari a moslimovia spomínali od Aaishah, že keď prišlo posledných desať dní ramadánu, Prorok zostal hore celú noc a zobudil aj svoju rodinu a zdržoval sa manželských vzťahov. Ahmad a moslimovia spomínali, že počas posledných desiatich dní ramadánu sa celkom oddával bohoslužbám. V túto noc by sa každý moslim mal modliť nafil namaz, čítať Korán, robit Tasbih, Zikr, Duas, do tej miery, ako sa to len dá. Podľa moslimov táto noc už vtedy otvorila svoje brány k pokladom, keď „sa anjeli prvýkrát zjavili s Božským posolstvom v jaskyni Hira, ale jej ostala s nami natrvalo“. Každý rok v mesiaci ramadán je táto noc daná Ummahovi. Moslimovia sa modlia k Alahovi ako Prorok „s nádejou odmeny od Alaha, že všetky minulé hriechy sú mu odpustené“. Tak ako dažďové obdobie je vhodné pre poľnohospodárstvo, podobne na dosiahnutie priblíženia sa k Alahovi sú najvhodnejšie, určité dni, určitý čas a určité noci, napr. čas Tahajjud modlitieb, Piatkajsie modlitby, mesiac ramadán, dni Arafahu a podobne. Podobne i lajlat al-kadr je najvhodnejšia na priblíženie sa k Alahovi.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama