Reklama
Reklama

Kultúrno-výchovné združenie Kálo čiriklóro - Čičava

Združenie sa zaoberá oblasťami, ako sú ľudské práva, umenie a kultúra, voľnočasové aktivity, sociálne služby a charita, výchova a vzdelávanie, zdravotnícke služby a životné prostredie. Rómom poskytuje informačný servis, poradenstvo a konzultácie a organizuje konferencie a prednášky na rôzne aktuálne témy. Zapojiť sa môžu aj do krúžkov a klubov, ktoré pracujú v rámci združenia a taktiež aj do kurzov. V kultúrnej oblasti združenie organizuje súťaž v speve a iné aktivity.
Počet zobrazení: 529

Združenie sa zaoberá oblasťami, ako sú ľudské práva, umenie a kultúra, voľnočasové aktivity, sociálne služby a charita, výchova a vzdelávanie, zdravotnícke služby a životné prostredie. Rómom poskytuje informačný servis, poradenstvo a konzultácie a organizuje konferencie a prednášky na rôzne aktuálne témy. Zapojiť sa môžu aj do krúžkov a klubov, ktoré pracujú v rámci združenia a taktiež aj do kurzov. V kultúrnej oblasti združenie organizuje súťaž v speve a iné aktivity. KONTAKT: Obecný úrad Čičava, okr. Vranov n. T., 093 01 Tel. č.: 057/4422 000, 4422 854 Kontaktná osoba: Nehilová Mária

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama