Reklama
Reklama

Internet po tretej minúte

Už vyše mesiaca sa môžete pripojiť na internet za zvýhodnenú akciovú cenu. Práve o tejto akcii Slovenských telekomunikácií sa v poslednom čase intenzívne diskutuje v súvislosti s problémom nadmernej záťaže modemových centrál providerov.
Počet zobrazení: 658

Už vyše mesiaca sa môžete pripojiť na internet za zvýhodnenú akciovú cenu. Práve o tejto akcii Slovenských telekomunikácií sa v poslednom čase intenzívne diskutuje v súvislosti s problémom nadmernej záťaže modemových centrál providerov. Akcia Volajte medzimesto zadarmo už po 3. minúte je primárne namierená na podporu hlasových služieb a možno sa domnievať, že je výsledkom boja ST s mobilnými operátormi. Keď však zmeníte číslo na pripojenie na internet z klasického 019XY na tzv. lokálne modemové číslo a spĺňate aj ďalšie podmienky môžete akciu využívať aj na bezplatný internet po 3. minúte. „Nežiaducim javom tejto akcie je, že spôsobuje riziko ohrozenia dostupnosti telefonického pripojenia na internet na Slovensku. Na aktivitu spojenú s konkurenčným bojom ST s mobilnými operátormi tak môžu doplatiť poskytovatelia a užívatelia internetu,“ varuje Slovanet vo svojom vyhlásení. Obavy Slovanetu vyvracia nielen Radoslav Bielka, hovorca ST ale aj Peter Tóth, hovorca spoločnosti Orange, ktorá je okrem poskytovania mobilných hlasových služieb aj významnejším internetovým providerom „Pravidelne vyhodnocujeme zaťaženie na našej sieti, avšak celková prevádzka na iných ako 019xy číslach je minimálna, a teda nespôsobuje žiadne preťaženia. Kapacita našej siete je dostatočne nadimenzovaná na menšie (=takéto) výkyvy prevádzky.“ Zvýšenie prevádzky v sieti ST po zavedení akcie na bezplatný internet po 3. minúte nebolo štatisticky významné. V médiách Slovanet nakoniec tiež potvrdil, že s preťažením siete problémy zatiaľ nemá. Príjemným prekvapením zo strany druhého najväčšieho slovenského providera bolo, že záujemcom o bezplatný internet odporučil, aby kontaktovali oddelenie technickej podpory Slovanetu. Ak zákazník uvedie, z ktorej oblasti sa pripája, je možné mu poskytnúť vhodné číslo na základe vyhodnotenia vyťažení modemových centrál v jednotlivých oblastiach. Vzniká tu však zaujímavá situácia - ST s akciou problémy nemajú, keď však zvážime riziká, provideri na dôsledky akcie ST môžu doplatiť. Poskytovatelia internetu nemôžu zodpovedať a znášať možné riziká ovplyvnenia dostupnosti alebo kvality svojich služieb v súvislosti s aktivitou tretej strany. Podľa Slovanetu provideri môžu reagovať niekoľkými spôsobmi: dokupovaním technológií, občasným pripustením zaplnenia svojich kapacít, nezverejňovaním lokálnych čísel na modemy alebo technicky povoliť pripojenie na internet len cez čísla 019XY. „V prípade nerešpektovania toho, že na internet sú primárne určené čísla 019XY, nemôžu ST niesť zodpovednosť za prípadné problémy, akými sú preťaženie prístupovej kapacity, predraženie dial-up volaní, v prípade kratších spojení a pod. ST sú pripravené operatívne riešiť – v spolupráci s ISPs – akékoľvek vyššie popísané problémy v súvislosti s prístupom na internet prostredníctvom dial-up,“ zdôrazňuje sa v závere stanoviska ST k PR článku spoločnosti Slovanet, ktorý sa objavil v médiách. Stránka bola pripravená v spolupráci s občianskym združením Internet pre všetkých

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama