Reklama
Reklama

Podporte prijatie antidiskriminačného zákona

Menšiny už veľmi dlho čakajú na antidiskriminačný zákon, ktorý im zabezpečí, že ich nik nebude môcť vystavovať diskriminácii. Bez neho sa naďalej stretávajú s takýmito prejavmi a musia si s nimi poradiť samy. Prispejte preto aj vy k podpore antidiskriminačného zákona. Získavajte informácie o tom, čo sa deje v súvislosti s jeho prijatím, z novín, rozhlasu či televízie.
Počet zobrazení: 724

Menšiny už veľmi dlho čakajú na antidiskriminačný zákon, ktorý im zabezpečí, že ich nik nebude môcť vystavovať diskriminácii. Bez neho sa naďalej stretávajú s takýmito prejavmi a musia si s nimi poradiť samy. Prispejte preto aj vy k podpore antidiskriminačného zákona. Získavajte informácie o tom, čo sa deje v súvislosti s jeho prijatím, z novín, rozhlasu či televízie. Dnes majú v mnohých denníkoch rubriky určené listom čitateľov, využite túto možnosť a napíšte svoj názor, aby si ho prečítali najmä predstavitelia Kresťanskodemokratického hnutia, ktorí by sa konečne mali postaviť za prijatie tak potrebného zákona. Ak niekto bude odmietať zákon, napíšte svoju reakciu. Ak sa bude o tomto zákone diskutovať v rádiu či televízii, zavolajte do štúdia, v prípade, že moderátor ponúkne takúto možnosť. Zaujímajte sa o problém diskriminácie v našej spoločnosti. Určite sa stretávate často s Rómami, homosexuálmi, cudzincami, postihnutými a ďalšími menšinami. Porozprávajte sa s nimi, ako sa v ich každodennom živote odzrkadľuje nerovnaký prístup mnohých ľudí k nim len preto, že sú príslušníkmi menšiny, a skúste im v ich probléme poradiť a pomôcť. Ak sa stanete svedkom toho, že niekto niekoho neoprávnene diskriminujte, nemlčte! Povedzte svoj názor a pokúste sa vždy každému vysvetliť, že jeho postoj je nesprávny a obmedzuje ľudské práva, ktoré nám patria všetkým. Teda aj tým, ktorí sa niečím odlišujú od ostatných. Rady, ako pomôcť menšinám proti diskriminácii, vám dajú aj samotné organizácie a združenia, ktoré ich zastupujú. Nájdite si aj iné spôsoby, ako podporiť menšiny, a staňte sa aktívnym zástancom ich práv, nielen pokiaľ ide o prijatie antidiskriminačného zákona!

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama