Reklama
Reklama

Riziká ďalších previerok

Viac ako štyridsať rokov počúvali občania žijúci v totalitnom režime na rôznych školeniach, v médiách či schôdzach informácie o zlých vyzvedačoch zo západného imperialistického sveta, ktorí žili len preto, aby zničili „blaho ľudstva“ – socializmus.
Počet zobrazení: 1379
3_karikatura-m.jpg

Viac ako štyridsať rokov počúvali občania žijúci v totalitnom režime na rôznych školeniach, v médiách či schôdzach informácie o zlých vyzvedačoch zo západného imperialistického sveta, ktorí žili len preto, aby zničili „blaho ľudstva“ – socializmus. Teraz, keď onedlho uplynie štrnásť rokov od štrngania kľúčmi na námestiach a od konca jednej zlej éry ľudstva – studenej vojny, sa niektorí naši politici rozhodli opäť strašiť obyvateľov Slovenska návrhom novely zákona o ochrane utajovaných skutočností, ktorú predloží tento týždeň na rokovanie kabinetu minister vnútra Vladimír Palko. Nie je školenie ako školenie Niekto múdry prišiel na to, že všetko tu už bolo, mení sa len obal. Dôkazom je už spomínaný návrh novely zákona o ochrane utajovaných skutočností, ktorý je taký prepotrebný, ale niektoré jeho state vôbec neriešia súčasné problémy a riziká bezpečnostných previerok. V novelizovanej právnej norme bude totiž presne stanovené, absolvovanie ktorých vzdelávacích inštitúcií v bývalom Sovietskom zväze sa bude považovať za bezpečnostné riziko. Malo by ísť o kurzy, štúdium alebo školenie na Vysokej škole KGB, ktorá nesie meno zakladateľa sovietskej tajnej služby Felixa Edmuntoviča Dzeržinského, a na Vyššom politickom učilišti MVD v Moskve v akejkoľvek dĺžke. Ďalej pôjde o viac ako tridsaťdňové štúdium, kurz alebo školenie na akadémii alebo vysokej škole sovietskeho ministerstva vnútra. Tieto argumenty mi kladú otázku: je SR vo vojnovom či inom konflikte s niektorým z nástupníckych štátov Sovietskeho zväzu? V slovenskom právnom poriadku máme zakotvenú vlastizradu, sabotáž, vyzvedačstvo a ďalšie postihy pre prípadných agentov pracujúcich pre iné krajiny v náš neprospech. Naša tajná služba je v súčasnosti členom medzinárodných organizácií a spolupracuje so službami okolitých štátov. V prípade, že občan SR vyvíja špionáž pre tajnú službu inej krajiny, prípadne nepriateľskej, už existuje pre neho postih, tak načo treba vytvárať a vylučovať istú skupinu ľudí. O čo vlastne ide? V súčasnosti sa razí trend, aby rady Slovenskej informačnej služby, v rámci akejsi nikým nezadefinovanej očisty, opustili bývalí príslušníci komunistickej Štátnej bezpečnosti bez ohľadu na to, akú majú v skutočnosti minulosť. Rozhodne sa nechcem zastávať agentov, ktorí prenasledovali, mučili niektorých ľudí a prispievali k ich skoršiemu odchodu z tohto sveta len preto, že mali v druhej polovici minulého storočia odlišné názory, ako bola ideová línia všemocnej strany. Skrátka nešlo vždy o tupých bacharov skáčucich kňazom po bruchách, mučiacich rádové sestry a podobne. Celkom inou kapitolou sú napríklad policajní príslušníci, ktorí mali často skončené civilné právnické vzdelanie a na vylepšenie „kádrového“ profilu absolvovali rozličné stáže v zahraničí. Samozrejme, že išlo o satelity Sovietskeho zväzu, prípadne priamo o Moskvu. ZSSR bol naším oficiálnym spojencom. Mnohí z policajtov sú dodnes v bezpečnostných službách. Vôbec nemajú problém o školeniach v Moskve hovoriť. Preto je dnes naozaj otázne či treba túto nepočetnú skupinu občanov paušálne odstrániť z bezpečnostných zložiek a zakotviť taxatívne v zákone, že prinášajú bezpečnostné riziko pre našu krajinu. Otázka znie, prečo taký tvrdý postup? V prípade eštebákov sa to dá pochopiť. Čo však inde? Aj na najvyšších ústavných postoch sa nájdu bývalí príslušníci voľakedy všemocnej ŠtB. V diplomacii je ich tiež požehnane. Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) totiž donedávna údajne robil rozdiely. Nevedno, ako delil ŠtB na akýchsi dobrých a zlých. Kľúč rozdelenia závisel iba od NBÚ a verejnosť a nijaký iný orgán nemal možnosť preskúmať kritériá jeho hodnotenia. Prečo niektorí nesmú mať šancu na obhájenie? Bezpečnostná previerka Národného bezpečnostného úradu sa v prípade osoby skladá z dotazníka a poskytnutia informácií od polície a tajných služieb. Ak sa úradníkovi niečo nezdá, pozve dotyčnú osobu na bezpečnostný pohovor. Tam má každý prvú šancu vysvetliť prípadné nezrovnalosti. Pokiaľ si dá policajt do životopisu účasť na moskovskom školení, ktoré uvádza návrh novely, automaticky sa jeho kariéra skončila. Nemusel byť príslušníkom ŠtB a ani KGB, iba sa jednoducho zúčastnil na „výlete“ do Moskvy v nesprávnom čase. Mnohí naši agenti určite pracovali pre KGB. V súčasnosti panuje preto medzi bezpečnostnými zložkami napätie. Situácia sa iba mierne upokojila po odchode Jána Mojžiša z postu šéfa NBÚ. Ten však okrem iného povedal, že sa dá čakať aj odvolanie Jozefa Šáteka z postu šéfa odboru vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti. Šátek má mať totiž v rezorte akýchsi tichých oponentov. Ľudí aj z radov policajtov, ktorí majú údajne na mnohé postupy odlišné názory. Sú to čestní policajti alebo gauneri? Cez sito previerok NBÚ prešlo sedemtisíc ľudí, presne 141 sa ukázalo ako nespoľahlivých. Najzaujímavejšia kolónka v štatistike je nezverejnená, údajne ju NBÚ ani neeviduje. Ide o počet osôb, ktoré mali v minulosti platnú previerku a NBÚ im ju na základe „nových zistení“ odňal čiže zrušil. Išlo napríklad o niekoľkých vplyvných policajných dôstojníkov. A tak hrozí, že neškodná klauzula v zákone môže odpíliť posledných oponentov a tichých odporcov istej policajnej a bezpečnostnej garnitúry. A to veľmi elegantne. Príslušník si zavolá príslušníka a povie mu, vieš, to školenie v Moskve, nič sa nedá robiť, hoci ty si taký správny policajt, škoda ťa. Podľa návrhu zákona si totiž previerky budú vykonávať samostatne pre svojich zamestnancov Slovenská informačná služba, Vojenské obranné spravodajstvo a Kriminálne spravodajstvo Policajného zboru SR. Paradoxné je, že previerky zamestnancov ministerstva obrany už podľa nového znenia zákona nebude vykonávať bezškandálové Vojenské obranné spravodajstvo ako doposiaľ, ale NBÚ. V súčasnosti je Rusko oficiálnym členom iniciatívy NATO Partnerstvo za mier. SR vážne ašpiruje na členstvo v Severoatlantickej aliancii. No už niekoľko rokov sa naši tajní agenti chodia školiť do USA k CIA a FBI. Preveruje ich niekto po návrate? Má novela pozitíva? Určite áno. Preverovaný občan sa bude môcť domáhať pravdy na nezávislom súde a bude poznať dôvody a mať možnosť ich vyargumentovať. Ďalší nový opravný prostriedok, ktorý zavádza novela, môže preverovaná osoba použiť do pätnástich dní od doručenia rozhodnutia NBÚ. Úrad potom rozhodne, či vyhovie odvolaniu v plnom rozsahu, a ak nevyhovie, predloží do tridsiatich dní spisový materiál odvolacej komisii. Tá bude musieť rozhodnúť do šesťdesiatich dní. V prípade, že komisia, do ktorej vymenuje vláda na päť rokov päť členov, vyhovie odvolaniu, svoje pôvodné rozhodnutie NBÚ zruší a o udelení previerky bude rozhodovať znova. Novela zákona umožňuje, aby sa rozhodnutím komisie zaoberal najvyšší súd. Členovia odvolacej komisie musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bezpečnostnú previerku na stupni prísne tajné. Aspoň dvaja členovia komisie musia mať právnické vzdelanie. Čo je dosť zarážajúce, člen komisie nesmie byť zamestnancom NBÚ. Ak príde člen komisie o bezpečnostnú previerku alebo nebude vykonávať svoju funkciu súvisle štyri mesiace, vláda ho z komisie odvolá. Čo môže priniesť novela pre štát? Pre občana väčšiu kontrolu a zníženie zneužitia, no dá sa očakávať nárast súdnych sporov v minulosti odstavených funkcionárov, ktorých jediným rizikom boli akési školenia v Moskve – a nijaká preukázateľná spolupráca s ŠtB, nie to s KGB.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama