Reklama

Historik,

Ak je naozaj dobrým historikom, nevidí v dejinách iba súhrn mien a udalostí alebo sa nesústreďuje iba na to, aby ukázal, „ako to naozaj bolo“, ale vedie dialóg, v minulosti hľadá odpovede na najdôležitejšie otázky súčasnosti. Ak by sa stratili všetky štúdie a knihy Ľubomíra Liptáka a ostala iba jediná, Slovensko v 20. storočí, autor by si i tak zabezpečil pevné miesto v slovenskom dejepisectve.
Počet zobrazení: 918
3-m.jpg

ak je naozaj dobrým historikom, nevidí v dejinách iba súhrn mien a udalostí alebo sa nesústreďuje iba na to, aby ukázal, „ako to naozaj bolo“, ale vedie dialóg, v minulosti hľadá odpovede na najdôležitejšie otázky súčasnosti. Ak by sa stratili všetky štúdie a knihy Ľubomíra Liptáka a ostala iba jediná, Slovensko v 20. storočí, autor by si i tak zabezpečil pevné miesto v slovenskom dejepisectve. Ako autora ho charakterizoval nielen zaujímavý obsah, ale aj dokonalá forma. Viacero vynikajúcich spisovateľov prešlo k beletrii od žurnalistiky a tá bola pôvodnou profesiou aj Ľubomíra Liptáka. Patril však k onomu, oveľa zriedkavejšiemu typu novinárov, ktorí nie sú iba kronikármi prebiehajúcich udalostí, ale hľadajú aj ich podstatu. I preto tých, čo poškuľujú po minulosti hocakej farby, zvykol varovať, že „najhoršie dejiny sú tie, ktoré sa opakujú, nemajú totiž zmysel“. Ľubomír Lipták sa narodil 26. apríla 1930 v Melčiciach. Po maturite na gymnáziu v Trenčíne študoval v rokoch 1948 –1952 na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe. Počas štúdia pracoval vo viacerých redakciách, od roku 1952 v Historickom ústave SAV. V roku 1968 vyšlo jeho najznámejšie a najvýznamnejšie dielo – Slovensko v 20. storočí. Zaoberal sa hospodárskymi, sociálnymi i politickými dejinami 20. storočia, bol hlavným redaktorom Historického časopisu. V šesťdesiatych rokoch bol aktívny aj ako publicista, po vylúčení z KSČ pracoval v rokoch 1971 – 1990 v Historickom múzeu Slovenského národného múzea. Počas normalizácie mal čiastočný zákaz publikačnej činnosti. Od roku 1990 pracoval v Historickom ústave SAV, prednášal na vysokých školách najnovšie dejiny a geopolitiku. Publikoval niekoľko monografií a syntéz o slovenských dejinách u nás, v Nemecku a vo Francúzsku. Je autorom viacerých učebných textov, dokumentárnych a školských filmov, spoluautorom rôznych zborníkov, kníh. V roku 1998 vyšlo v reedícii jeho Slovensko v 20. storočí. Jeho posledným samostatným titulom je kniha štúdií a esejí Storočie dlhšie ako sto rokov. Dvadsiate storočie, aj napriek rôznym excesom, môžeme podľa Ľubomíra Liptáka vnímať ako pozitívum – na jeho konci predstavuje Slovensko komplexnú spoločnosť. Otázkou zostáva, ako dokážeme v súčasnej situácii využiť jedinečnú príležitosť historické hendikepy prekonať. Ľubomír Lipták zomrel 20. októbra 2003 v Bratislave.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama