Reklama
Reklama

Albert Einstein

Albert Einstein bol geniálny fyzik. Narodil sa 14. marca 1879 v nemeckom meste Ulme a jeho rodičia patrili do tamojšej židovskej komunity. Neskôr sa presťahovali do Milána. Rodičia sa už v jeho detstve obávali, že je trochu mentálne zaostalý. Neskôr sa zistilo, že využíval tri desatiny svojej mozgovej kapacity namiesto bežnej jednej.
Počet zobrazení: 686

Albert Einstein bol geniálny fyzik. Narodil sa 14. marca 1879 v nemeckom meste Ulme a jeho rodičia patrili do tamojšej židovskej komunity. Neskôr sa presťahovali do Milána. Rodičia sa už v jeho detstve obávali, že je trochu mentálne zaostalý. Neskôr sa zistilo, že využíval tri desatiny svojej mozgovej kapacity namiesto bežnej jednej. Ako šesťročný začal hrať na husliach. Albert sa nevedel stotožniť so zvykmi Židov, a tak ho poslali do katolíckej školy, kde však nemal veľmi dobré výsledky. Pre zlý prospech ho ako 15-ročného vyhodili zo školy. Začala ho však fascinovať matematika a veda všeobecne. Sám ich začal študovať. V roku 1896 ho prijali na Švajčiarsky federálny inštitút pre technológiu v Zürichu, kde získal diplom. Po jeho skončení štúdií sa živil ako učiteľ. Aby sa vyhol vojenskej službe, vzdal sa nemeckého občianstva v prospech švajčiarskeho. Začal pracovať na Švajčiarskom patentovom úrade v Berne a oženil sa. Ako 26-ročný uverejnil v časopise Anály fyziky štyri články, ktoré mali celkom zmeniť smerovanie fyziky 20. storočia. V jednom z nich dokázal fotónový charakter svetla pomocou fotoelektrického javu objaveného v roku 1902 a získal zaň v roku 1921 Nobelovu cenu za fyziku. V ďalších sa venoval svojej vlastnej teórii relativity a predstavil slávnu rovnicu o vzťahu hmoty a energie E=mc2. Tento článok mu dopomohol k akademickému titulu a akademickému miestu na univerzite v Berne. Toto mesto vystriedal za Zürich i Prahu a nakoniec sa s rodinou usadil v Berlíne. V čase prvej svetovej vojny dokončil svoju všeobecnú teóriu relativity a po jej skončení nastala v jeho živote zmena - s manželkou sa rozviedol a oženil sa so svojou sesternicou. V roku 1930 začal byť hrdý na to, že je Žid, a ukazoval sa v synagóge s čiernou čiapočkou. Keď sa v Nemecku začal rozmáhať nemecký nacionalizmus a Židia mysleli na to, ako sa zachrániť, odišiel Einstein s manželkou do USA a zamestnal sa na Inštitúte pre ďalšie štúdiá v Princetone. Svoje posledné roky strávil výskumom a hľadaním jednotnej teórie poľa univerzálnej sily, ktorá by spojila gravitáciu s elektromagnetickými a subatomárnymi silami. Einstein sa považoval viac za filozofa ako za vedca a patril medzi mysliteľov. Politicky sa začal angažovať už počas prvej svetovej vojny, keď zareagoval na deklaráciu 93 prominentných nemeckých intelektuálov, ktorí obhajovali nemecký militarizmus a porušenie belgickej neutrality. Po vojne sa stal jednou z vedúcich osobností angažujúcich sa za pacifizmus a nenásilné riešenie konfliktov a stal sa členom Ligy národov, predchodkyne OSN. Einstein ako Žid podporoval, aby sa Palestína stala domovom Židov. Ale tvrdil, že každé riešenie arabsko-židovského konfliktu musí byť založené na vzájomnom porozumení. Bol jedným zo zakladateľov jeruzalemskej Hebrejskej univerzity. Mohol sa stať aj jej riaditeľom, ale nepáčili sa mu koncepty, na základe ktorých mala škola existovať. Zomrel v roku 1955.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama