Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Flamenco má dokonca aj svoj veľtrh

Ak by človek mal vymenovať iba jednu vec, ktorou sa Španielsko zapísalo zlatými písmenami do dejín kultúry, flamenco by bolo v oblasti tanca bezpochyby na vrchole tejto hitparády. Tanec, pri ktorom sa horkokrvné Španielky a Španieli doslova hybernujú do sveta fantázie rytmov, je dedičstvom rómskeho etnika v Andalúzii.
Počet zobrazení: 573

Ak by človek mal vymenovať iba jednu vec, ktorou sa Španielsko zapísalo zlatými písmenami do dejín kultúry, flamenco by bolo v oblasti tanca bezpochyby na vrchole tejto hitparády. Tanec, pri ktorom sa horkokrvné Španielky a Španieli doslova hybernujú do sveta fantázie rytmov, je dedičstvom rómskeho etnika v Andalúzii. Hoci flamenco žilo ako súčasť ľudových piesní a tancov celkom iste už dávno, prvá písomná zmienka o ňom sa objavuje v roku 1774 v Cadalsovom diele Cartas Maruecas. Medzi rokmi 1756 a 1760 vznikli prvé školy flamenca – Cádiz, Jerez de la Frontera a Triana (Sevilla). V tomto období začínalo mať flamenco svoju pevnú pozíciu v tanečných sálach. Prvým spevákom flamenca bol legendárny Tío Luis. Koncom 18. storočia ho nasledovali osobnosti, ktoré vytvorili hlavné piliere tradície flamenca: El Planeta, Franco el Colorao či El Fillo. Rané flamenco predstavovalo čisto spev sprevádzaný rytmickým potleskom rúk (toque de palmas). Od toho postupom času upustili horliví skladatelia, ako napr. Julián Arcas, a do flamenca zaviedli hru na gitare. V druhej polovici 19. storočia prerástlo flamenco intímny svet andalúzskych cigánov a malého kruhu milovníkov tohto žánru a prezentovalo sa v lokáloch flamenca. Prvý z nich otvorili v Seville v roku 1842, ale najslávnejším bol lokál Silveria Franconettiho z roku 1885. V rokoch 1910 – 1955 flamencový spev poznačila „ópera flamenca“, ktorá do flamenca vniesla jednoduchší druh hudby. Od roku 1915 sa po celom svete organizovali tzv. flamenco šou, ktoré ukázali, ako jednotlivé kultúry pridávali do pôvodného flamenca svoje vlastné umelecké prvky. Začiatkom päťdesiatych rokov sa konali ďalšie súťaže, pričom národná súťaž flamenca v Cordobe v roku 1956 vyvolala renesanciu popularity tohto tanca. Bol to predovšetkým Antonio Alcor, kto sa v päťdesiatych rokoch zaslúžil o rozšírenie niektorých štýlov. Súčasné flamenco často vykazuje vplyvy ďalších hudobných žánrov, ako napríklad salsy, džezu, či bossa-novy. Flamencová gitara, ktorá slúžila kedysi len ako sprievod tanečníkov, sa stala dnes dominantnou. Asi najznámejším priekopníkom tohto vývoja je svetoznámy umelec Paco de Lucia. Flamenco v súčasnosti prežíva druhú mladosť. O jeho popularite svedčí aj skutočnosť, že milovníci flamenca sa už tri roky môžu stretávať na vlastnom veľtrhu. Svetový veľtrh flamenca v Seville priláka každoročne desaťtisíc svetových umelcov, ako i priaznivcov tohto veľkolepého tanca, ktorý sa stal súčasťou nielen španielskeho, ale i európskeho kultúrneho dedičstva. Vychádza s láskavou podporou delegácie Európskej komisie v SR. Uverejnené názory sa nezhodujú s oficiálnymi stanoviskami Európskej komisie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama