Reklama
Reklama

Ťažký život svätého Patrika

Existuje jeden deň, keď celý svet s radosťou vzdáva hold krajine zelených trojlístkov, deň, keď írska komunita nielen doma, ale i tá roztrúsená na celom svete, typickým írskym spôsobom, to jest bujarou zábavou, prežíva svoju národnú hrdosť. Ide o 17. marec, Deň svätého Patrika, patróna Írska. Kto to však bol svätý Patrik?
Počet zobrazení: 708

Existuje jeden deň, keď celý svet s radosťou vzdáva hold krajine zelených trojlístkov, deň, keď írska komunita nielen doma, ale i tá roztrúsená na celom svete, typickým írskym spôsobom, to jest bujarou zábavou, prežíva svoju národnú hrdosť. Ide o 17. marec, Deň svätého Patrika, patróna Írska. Kto to však bol svätý Patrik? Biskup Patrik bol v 4. a 5. storočí nášho letopočtu známy ako misijný kňaz v pohanskom Írsku. Zaumienil si rozšíriť tu kresťanstvo a podľa jeho vzoru sa dalo mnoho miestnych panovníkov a vladárov pokrstiť. Napriek viacerým atentátom z prostredia keltských druidov sa dožil vysokého veku. Neskôr ho vyhlásili za írskeho patróna a ochrancu všetkých bedárov, kováčov a kaderníkov. Keby sa však svätého Patrika boli bývali spýtali, či súhlasí s tým, aby sa stal patrónom Írska, nevedno, či by súhlasil. Magonus Sucatus Patricius, čo bolo jeho skutočné meno, sa totiž v roku 387 nielenže narodil v bohatej rímskej rodine, a teda nebol Írom, no nemohol mať na Írsko ani veľmi dobré spomienky. V šestnástich rokoch ho totiž zajali práve írski piráti a predali ho do otroctva, z ktorého utiekol až po siedmich rokoch. V západnej Galii potom študoval u Germanusa z Auxérre, bol vysvätený za kňaza, prijal meno Patrik a bol vyslaný ako misionár do Írska. Po smrti írskeho biskupa svätého Palladiusa sa stal jeho nástupcom. Počas výkonu funkcie sa mu podarilo obrátiť na kresťanstvo väčšinu írskeho obyvateľstva, ktoré si získaval svojou dobrotou a láskou najmä k miestnej chudobe. Cirkev si ho vážila nielen pre jeho horlivosť, ale predovšetkým pre zaťatosť – Patrik bol skutočne zaťatý ako Ír a nedal sa od svojej misijnej činnosti odradiť, ani keď mu išlo hneď niekoľkokrát o život. Práve jeho schopnosť bojovať aj so zákerným nepriateľom sa stala základom legendy, podľa ktorej svätý Patrik vyhnal z Írska všetkých jedovatých hadov. Je to samozrejme buď metafora, alebo prinajmenšom prehnané tvrdenie – v Írsku ani dnes, ani v minulosti nijaké jedovaté hady nežili. To však nemení nič na skutočnosti, že Íri svojho biskupa milovali a po jeho smrti ho ustanovili patrónom krajiny. Dnes na jeho počesť usporadúvajú bujaré oslavy vrcholiace karnevalom, ktorého prach splachujú hektolitrami Guinessu tak v Írsku, ako i všade tam, kde žije írska komunita. Medzi najznámejšie karnevaly patrí samozrejme dublinský a karneval írskej komunity v New Yorku, kde je po svätom Patrikovi pomenovaná aj najznámejšia a najväčšia katolícka katedrála v USA, ktorá je zároveň aj jedenástou najväčšou katedrálou na svete. Vychádza s láskavou podporou delegácie Európskej komisie v SR. Uverejnené názory sa nezhodujú s oficiálnymi stanoviskami Európskej komisie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama
skvelydarcek.sk

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama