Reklama
Reklama

Autori

Počet zobrazení: 885

Daniela Příhodová je spisovateľka, členka Spolku slovenských spisovateľov. Peter Macsovszky sa živí písaním. Zuzana Belková je redaktorka literárnej redakcie Slovenského rozhlasu. Viktor Suchý učí literatúru na Pedagogickej fakulte UK. Radovan Geist vyštudoval Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej bystrici, zaoberá sa politickou antropológiou a problematikou rozvojových krajín. Zuzana Kusá je sociologička, zaoberá sa konštrukciou sociálnych rozdielov v mediálnom diškurze a učí predmet sociálny fenomén chudoby. Ilja Zeljenka je hudobný skladateľ.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama