Reklama
Reklama

správy

> Americká helsinská komisia žiada vládu SR o zmenu zdravotnej starostlivosti Americká helsinská komisia, nezávislá federálna agentúra, ktorá monitoruje a podporuje pokrok v implementovaní ustanovení helsinských dohôd, nie je spokojná s tým, ako sa na Slovensku ukončilo vyšetrovanie sterilizácií rómskych žien a konštatovanie slovenskej vlády, že nijaké sterilizácie sa neuskutočnili.
Počet zobrazení: 750

> Americká helsinská komisia žiada vládu SR o zmenu zdravotnej starostlivosti Americká helsinská komisia, nezávislá federálna agentúra, ktorá monitoruje a podporuje pokrok v implementovaní ustanovení helsinských dohôd, nie je spokojná s tým, ako sa na Slovensku ukončilo vyšetrovanie sterilizácií rómskych žien a konštatovanie slovenskej vlády, že nijaké sterilizácie sa neuskutočnili. Slovenskej vláde poslala list, v ktorom vyzvala premiéra Mikuláša Dzurindu na zmenu systému zdravotníckej starostlivosti, aby nedochádzalo k sterilizácii žien bez informovaného súhlasu a aby sa zaručilo právo pacientky na zdravotné záznamy. Zároveň žiada od Slovenska, aby umožnilo expertom nezávisle posúdiť podozrenia z nezákonných sterilizácií tak, aby mohli obete svoje prípady predložiť súdu. V liste komisia pripomenula, že „aktivisti z oblasti ľudských práv a možné obete sú ohrozené obvineniami z trestného činu za otvorené vystupovanie, niektoré rómske ženy a ich právnici majú zamedzený prístup k zdravotným záznamom“. Tvrdenie podpredsedu vlády SR Pála Csákyho, že „ilegálne sterilizácie“ sa neuskutočňovali, preto nepovažuje Americká helsinská komisia za dôveryhodné. Vicepremiér sa stretol v piatok v Haggu s vysokým komisárom OBSE pre národnostné menšiny Rolfom Ekeusa som a oboznámil ho so stanoviskom vlády. Spoločne rokovali aj o prijímaní antidiskriminačnej legislatívy v SR. Znepokojenie v súvislosti so sterilizáciou rómskych žien na Slovensku vyjadrila aj Európska únia, Výbor OSN pre ľudské práva, komisár Rady Európy pre ľudské práva ako aj americká delegácia pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. > Srebala odmieta uznať novú riaditeľku Novou riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva sa stala bývalá sudkyňa Ústavného súdu SR JUDr. Viera Mrázová. Doterajší riaditeľ Ondrej Srebala odmieta uznať svoju nástupkyňu, jako aj novú správnu radu, aj keď pred ňou sám dvakrát neúspešne kandidoval na riaditeľa. Zároveň odmieta vydať aj agendu strediska. Podľa slov jedného z členov správnej rady Pavla Žilinčíka podal dokonca na niektorých jej členov žaloby na ochranu osobnosti alebo trestné oznámenie. „Mám pocit, že kompetentným nechce vydať dokumentáciu, pretože existuje niečo, čo maximálne skrýva,“ dodal. > V Krakove sa stretli antirasisti z celej Európy Od 19. do 24. novembra prebiehala v Krakove medzinárodná konferencia európskych antirasistických organizácií zapojených do siete UNITED. Hlavnou témou konferencie bol antisemitizmus a nebezpečenstvo nárastu extrémnej pravice v Európe. Zúčastnilo sa na nej vyše 70 delegátov z viac ako 23 krajín Európy. Súčasťou konferencie boli aj workshopy na aktuálne témy a návšteva v koncentračnom tábore Osvienčim. Ľudia proti rasizmu sa už dlhší čas aktívne zapájajú do aktivít UNITED, budujú kontakty na medzinárodnej úrovni, jeden z našich pracovníkov sa podieľal aj na organizovaní tejto konferencie. Aktivitu a rozsah činnosti ĽPR pozitívne hodnotia mnohí zahraniční partneri, čo sa odrazilo v tom, že sa budeme podieľať aj na organizovaní ďalšej konferencie, ktorá bude v polovici budúceho roku v Drážďanoch. > Židovský cintorín v Humennom poškodili fašistickými nápismi Židovská komunita je pohoršená opakujúcimi sa prípadmi poškodzovania židovských cintorínov. Aj keď pri poslednom prípade, ktorý sa stal v Humennom, nedošlo k zničeniu pomníkov ich zvalením či zlámaním, neznámi páchatelia predsa len nechali po sebe antisemitský odkaz v podobe fašistických nápisov. Neznámy páchateľ na vstupnú bránu cintorína napísal čiernou farbou Achtung, Jude a nakreslil hákový kríž. Na tri náhrobné kamene nakreslil hákové kríže a napísal - Heil Hitler, Adolf Hitler, Mein kampf, Radšej nebyť, ako byť židom. Na jednom hrobe nechal páchateľ nakreslený znak SS a osem pieskovcových náhrobných kameňov bolo zatretých čiernou farbou. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, ktorý vyčísľuje škody, smutne konštatuje, že poškodené pomníky sa nedajú opraviť. Pieskovec je veľmi pórovitý materiál a čierna farba z neho sa nedá zbrúsiť. Púchovským policajtom sa podarilo v týchto dňoch vypátrať, že na miestnom židovskom cintoríne pováľali 30. októbra dvadsaťdva pomníkov šiesti chlapci z tohto mesta vo veku okolo 15 rokov. K činu sa priznali a tvrdia, že sa na cintoríne iba hrali na schovávačku a pomníky pováľali pri hre. Vyšetrovateľ dnes troch z nich obvinil z trestných činov poškodzovania cudzej veci a výtržníctva. Ostatných troch chlapcov, ktorí ešte nedovŕšili 15 rokov, nemôžu trestne stíhať. > Ľavicové ženy sú za antidiskriminačný zákon Podporu prijatiu antidiskriminačného zákona vyjadrili účastníčky stretnutia ľavicových ženských organizácií, ktoré sa uskutočnilo 22. novembra. Vyzvali slovenskú vládu, aby urýchlene prijala antidiskriminačný zákon. Podľa nich je potrebný na to, aby aj menšiny mali na Slovensku rovnosť možností. Podpredsedníčka SDĽ Judita Takáčová považuje dôvody proti prijatiu antidiskriminačného zákona za pseudoargumenty najmä zo strany konzervatívnych a kresťanskodemokratických síl. Novelizácia niekoľkých zákonov namiesto prijatia jedného komplexného antidiskriminačného zákona nie je ani pre ľavicové ženy prijateľným riešením. > Policajtov školili o komunikácii s Rómami Zlepšiť komunikáciu policajtov s Rómami bolo cieľom školenia pre policajtov z Košického a Prešovského kraja, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň na Akadémii PZ v Bratislave. Išlo o prvý kurz slovensko-holandského projektu vzdelávania policajných špecialistov pre prácu s rómskou komunitou. Prednášajúci sa ich snažili naučiť psychologicky zvládnuť problémy a ich riešenia. Policajti sa dozvedeli niečo aj o rómskej histórii, kultúre a zvláštnostiach, aby tak pochopili správanie sa Rómov v istých situáciách. Výchovu špecialistov z radov polície na rómsku problematiku považuje splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Klára Orgovánová za prínos. Polícia by podľa nej mala prispieť k tomu, aby rómska komunita pochopila aj odlišnosti zvykov a práva, ktorými sa riadi väčšina spoločnosti, od vlastných predstáv o spolunažívaní a majetku. Do projektu sa zapoja postupne policajti z celého Slovenska a ich uplatnenie v praxi bude závisieť od organizačných zmien, ktorými Policajný zbor SR prechádza. > Česko podnikne kroky v súvislosti s emigráciou našich Rómov Česko sa stále obáva, že čoraz viac slovenských Rómov k nim bude prichádzať za lepším životom. Vláda si dala vypracovať analytické materiály a podľa odhadov prišlo do Česka desaťtisíc až štrnásťtisíc slovenských Rómov. Vláda preto schválila materiál ministra vnútra Stanislava Grossa o migrácii slovenských Rómov a ich usídľovaní v Česku. Kroky, ktoré chce urobiť, by mali byť v súlade s normami EÚ. Minister práce Zdeněk Škromach tvrdí, že príchod Rómov prináša ťažké až neriešiteľné problémy mnohým mestám. Česko neuvažuje o diskriminačných opatreniach, pretože tie by skomplikovali vzájomné vzťahy. Pre našu vládu pripraví zoznam požiadaviek a bude o nich rokovať do konca roka. O tejto problematike hovorili na spoločnom stretnutí v Prahe aj slovenskí poslanci Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť s predstaviteľmi českého ministerstva obrany, vnútra a partnerským výborom českej Poslaneckej snemovne. > Slovenský helsinský výbor vydal brožúry pre zdravotne postihnutých Slovenský helsinský výbor vydal súbor piatich brožúr s názvom Kde hľadať pomoc, ktoré majú pomôcť zdravotne postihnutým zlepšiť kvalitu života a poskytnúť právnu a poradenskú pomoc. Brožúry vydal výbor k Európskemu roku ľudí so zdravotným postihnutím 2003. Hendikepovaní, ich rodinní príslušníci a ďalší záujemcovia sa z nich dozvedia, aké sú práva postihnutého a možnosti sociálnej pomoci, čo im poskytuje štát alebo iné organizácie, kto predpisuje kompenzačné pomôcky, aké sú aktuálne poplatky, rady duševného zdravia a ďalšie. Vydanie brožúr je súčasťou dlhodobého projektu, ktorý SHV začal realizovať a bude priebežne dopĺňať. Brožúry vyšli v náklade päťtisíc kusov a ich autormi sú poprední slovenskí odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Okrem SHV budú distribuované k záujemcom cez partnerské organizácie a VÚC. SHV plánuje organizovať aj tematické okrúhle stoly a iné aktivity. > Rasisti sú menej inteligentní Podľa amerických neurológov psychológov rasové predsudky nie sú známkou múdrosti. Toto konštatovanie dokazujú svojím prieskumom, keď prvýkrát na vzorke belošských študentov merateľne doložili, že antipatie voči černochom otupujú schopnosť myslenia. Vedci z Dartmouth College Princetonskej univerzity pomocou počítačového testu zistili najprv, kto má aké výhrady voči ľuďom tmavej pleti. Výsledky, ku ktorým dospeli potom prostredníctvom moderných prístrojov, preverili pohľadom do mozgu účastníkov testu. Výsledky potvrdzujú, že ľudia, ktorí považujú černochov za menejcenných, musia svoj mozog zjavne viac namáhať, ak sa chcú správať aspoň spoločensky prijateľným spôsobom.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama