Reklama
Reklama

Upozornite na nedodržiavanie ľudských práv

Na 10. december pripadá Deň ľudských práv. Pomôžte preto aj vy upozorniť na ľudské práva a ich nedodržiavanie rôznymi aktivitami. Oboznámte sa s dokumentmi, ktoré zaručujú ich dodržiavanie, a môžete ich dať aj na nástenku vo vašej škole či na pracovisku. Obohatia ju obrázky, na ktorých všetci uvidia, akú podobu má dnes nedodržiavanie ľudských práv.
Počet zobrazení: 784

Na 10. december pripadá Deň ľudských práv. Pomôžte preto aj vy upozorniť na ľudské práva a ich nedodržiavanie rôznymi aktivitami. Oboznámte sa s dokumentmi, ktoré zaručujú ich dodržiavanie, a môžete ich dať aj na nástenku vo vašej škole či na pracovisku. Obohatia ju obrázky, na ktorých všetci uvidia, akú podobu má dnes nedodržiavanie ľudských práv. K nim pridajte znenie niektorých základných článkov dokumentov, ktoré by mali zabezpečovať ochranu ľudských práv, ako aj zoznam organizácií, ktorých činnosť sa zameriava na riešenie problematiky ľudských práv. Ak máte nejakú negatívnu skúsenosť v tejto oblasti, napíšte o nej do novín a upozornite na to, že takýchto prípadov je množstvo a mali by sa riešiť. V ten deň pozorne sledujte médiá a v prípade, že sa budú tejto téme venovať, získajte informácie, ktoré pre vás môžu byť užitočné. Pripraviť môžete aj besedu či diskusiu, na ktorú si pozvete ľudí pracujúcich v tejto oblasti. Taktiež môžete poprosiť riaditeľa školy či vašu triednu učiteľku, aby sa tomuto dňu venovali aj nejakým príspevkom v školskom rozhlase. Diskutujte o ľudských právach aj s kamarátmi a snažte sa ich tiež aktivizovať. Niektoré mimovládne organizácie pripravujú pri príležitosti tohto dňa rôzne podujatia. Zúčastnite sa na nich a nezabudnite o nich povedať aj svojim kamarátom. Informácie, ktoré tam získate, šírte ďalej medzi kamarátov. Niekoľko mimovládnych organizácií potrebuje aj vašu pomoc, preto sa zaujímajte, ako im môžete pomôcť, aby ľudské práva boli samozrejmosťou.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama