Reklama

Zvyky a tradície moslimov

Etapy života Etapy životného cyklu sú body, v ktorých sa pretína štruktúra a dynamika moslimského života. Obrady postupu z jednej etapy do druhej nájdeme vo všetkých kultúrach, či sa odohrávajú v náboženskej oblasti, podľa spoločenských, občianskych, vojenských či politických zásad alebo spojením obidvoch, čo je najbežnejšie.
Počet zobrazení: 1219

Etapy života Etapy životného cyklu sú body, v ktorých sa pretína štruktúra a dynamika moslimského života. Obrady postupu z jednej etapy do druhej nájdeme vo všetkých kultúrach, či sa odohrávajú v náboženskej oblasti, podľa spoločenských, občianskych, vojenských či politických zásad alebo spojením obidvoch, čo je najbežnejšie. Napríklad obrad dovŕšenia plnoletosti u dospievajúcich austrálskych domorodcov má duchovný i spoločenský rozmer: byť považovaný za dospelého a dostatočne zodpovedného pre zdielanie posvätnej múdrosti o pôvode kmeňa so sebou nesie značný podiel pri strážení a uchovávaní tejto múdrosti v budúcnosti. Poznanie posvätného pôvodu bolo u austrálskych domorodcov hlavnou súčasťou zmeny v úplného človeka a tiež dôveryhodného člena spoločenstva i duchovne naplneného jedinca. V islame neexistuje nijaký formálny rítus pre vstup do jeho radov. Človek, ktorý sa chce stať moslimom, musí len úprimne a od srdca predniesť šahádu a je prijatý. Stačí, aby povedal, že „niet boha okrem Jedného Jediného Boha (t. j. Alláha) a (že) Mohamad je posol Boží“. Týmto vyhlásením veriaci zároveň dosvedčuje svoju vieru vo všetkých predchádzajúcich Božích poslov a v sväté písma, ktoré títo poslovia priniesli.Toto vyznanie obyčajne prebieha za prítomnosti iných moslimov, ale človek sa môže odovzdať i osamote, za prítomnosti Boha. Až sa skutočne pripojí k ostatným moslimom, napríklad pri modlitbe, bude opäť pravidelne prednášať šahádu. Priznanie v šaháde nie je samo osebe konverzné, je to len jej verné vyjadrenie. Moslimovia musia veriť v Jedného Jediného, Neporovnateľného Boha, v Ním stvorených anjelov, v prorokov, prostredníctvom ktorých sa ľudstvu dostali Božie zjavenia, v Súdny deň a v zodpovednosť každého jednotlivca za vlastné činy, v plnú moc Boha nad ľudským osudom a v posmrtný život. Taktiež veria v celý rad prorokov. Len čo sa človek stane moslimom, okamžite sa naňho vzťahujú všetky povinnosti i výsady plynúce z členstva v umme. Neobrezaný dospelý konvertita zvyčajne podstúpi obriezku. Väčšina konvertitov prijme moslimské meno, ktoré sa buď pripojí k pôvodnému menu, alebo sa používa namiesto neho. V obidvoch prípadoch to prezrádza veľa o novej - moslimskej príslušnosti človeka. Medzi najobľúbenejšie mená moslimov patria Abdulláh, Abdurrahmán, Muhammad, Alí, Áiša, Fátima, Chadídža, Hasan, Husajn, Umar a ďalšie mená spájané s rodinou Proroka a jeho druhov. Po prestupe na islam prijali moslimské mená dvaja slávni Američania: boxer Cassius Clay sa stal Muhammadom Alim a basketbalový hráč Lew Alcindor si začal hovoriť Kareem Abdul-Jabbar. Moslimovia veria v Jedného Jediného, Neporovnateľného Boha, v Ním stvorených anjelov, v prorokov, prostredníctvom ktorých sa ľudstvu dostali Božie zjavenia, v Súdny deň a v zodpovednosť každého jednotlivca za vlastné činy, v plnú moc Boha nad ľudským osudom, a v posmrtný život. Takisto veria v mnohých prorokov.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama