Reklama
Reklama

SANET premigroval svoju doménu

Ako každá bitka v histórii aj spor SANET-u s EuroWebom pozná pojem „strategický bod“. V našom prípade môžeme jednoznačne hovoriť o doméne Sanet.sk. Dvadsiateho štvrtého novembra 2003 mala byť doména deaktivovaná, aby SANET mohol naďalej tlačiť na prokuratúru, logicky ju nemal premigrovať do nového systému. Druhého decembra 2003 sa však doména opäť objavila na internete.
Počet zobrazení: 672

Ako každá bitka v histórii aj spor SANET-u s EuroWebom pozná pojem „strategický bod“. V našom prípade môžeme jednoznačne hovoriť o doméne Sanet.sk. Dvadsiateho štvrtého novembra 2003 mala byť doména deaktivovaná, aby SANET mohol naďalej tlačiť na prokuratúru, logicky ju nemal premigrovať do nového systému. Druhého decembra 2003 sa však doména opäť objavila na internete. Sanet premigroval doménu. Prečo? Deaktivácia domény vyvolala podľa očakávaní promptnú reakciu Združenia používateľov slovenskej akademickej dátovej siete SANET, ktoré prakticky ihneď na to zaslalo Okresnej prokuratúre Bratislava II. trestné oznámenie na spoločnosť EuroWeb pre dôvodné podozrenie z naplnenia „skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 250 Trestného zákona a spôsobenia škody veľkého rozsahu“. Odôvodňovanie oprávnenosti takýchto námietok si následne SANET začal uľahčovať práve svojou domovskou doménou, ktorej nelegálne odstavenie mu malo, podľa vlastných slov, spôsobiť nemalé problémy. Spočiatku sa SANET mohol nazdávať, že EuroWeb, z obáv pred rozhodnutím súdu, cúvne a doménu Sanet.sk nechá „nažive“. Spoločnosť však, skalopevne dodržiavajúc migračný plán, nechala doménu mimo prevádzky, pričom nijaké informácie nenaznačovali, že by sa chystala svoje rozhodnutie zmeniť. Pre Sanet to znamenalo jediné – v zaiste dlhotrvajúcom spore sa bude musieť vyrovnať s tými najrôznejšími komplikáciami technického charakteru. Ak by sme to mali veľmi zjednodušiť, dal by sa problém nazvať prozaicky – „ako telefonovať, keď vám odstrihli telefón“. Pritom SANET doménu pre svoju existenciu potrebuje ako soľ – počnúc prístupom k webovej stránke, cez mailovú komunikáciu, až po DNS záznamy (Sanet je sekudárnym DNS serverom pre viaceré akademické i komerčné servery). Bol to teda zrejme práve tlak vlastnej existencie, ktorý ho doviedol k rozhodnutiu urobiť najzávažnejší ústupok v doterajšom priebehu kauzy EuroWeb vs. Sanet –- premigrovať domovskú doménu do nového systému registrácie domén. Aký vplyv môže mať tento krok na vývoj kauzy? Skôr žiadny, dalo by sa povedať. V trestnom oznámení síce nájdeme zmienky o deaktivácii domény Sanetu, jej dodatočné premigrovanie však z právneho hľadiska nič nemení na fakte, že sa Sanet môže dožadovať uznania, že došlo k jeho poškodeniu počas dní, keď bola doména neprístupná. Navyše, ako nás pred časom v rozhovore upozornil predseda Predstavenstva Sanetu, prof. Horváth, podľa jeho názoru sú „registrátorské zmluvy, uzavreté nevýhodne a pod nátlakom, úspešne napadnuteľné na súde,“ pričom nezabudol dodať, že i „po nútenej migrácii je priestor na právne kroky, ktoré Sanet, STU a snaď aj ďalšie univerzity uskutočnia“. Ivan Leščák končí svoju činnosť pri doméne SK K informácii o premigrovaní domény Sanet.sk sa navyše pridáva i ďalšia správa – vzhľadom na pretrvávajúce spory združenia SANET so spoločnosťou EuroWeb Ing. Ivan Leščák, administratívny kontakt domény .SK v medzinárodnej organizácii ICANN, končí svoju činnosť na tomto poste. Leščák bol osobou, ktorá sa s registráciou domény .SK viazala od jej počiatku. Do roku 2001 pôsobil ako hlavný registrátor domény .SK a svoju významnú úlohu zohral i v posledných kauzách so spoločnosťou EuroWeb. Bol tiež jedným z členov novovzniknutej Rady SK-NIC a internetová komunita ho po dlhoročnej práci považuje za jedného z najkompetentnejších vo veci rokovania o našej národnej doméne. Ivan Leščák sa nám oficiálne odmietol vyjadriť k dôvodom, ktoré ho viedli k ukončeniu činnosti v spojitosti s doménou SK. Ako obe informácie, publikované v tomto článku, ovplyvnia celú situáciu, sa dá povedať len veľmi ťažko. Kým ústupok Sanetu môže i nemusí byť bezvýznamný, abdikácia človeka, ktorý stál medzi dvoma mlynmi a snažil sa upokojiť situáciu, môže všetko len a len zhoršiť.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama