Reklama
Reklama

Vytrhnuté z internetu

Keď sme si pripomínali výročie 17. novembra 1989, spomínalo sa aj meno agenta Zifčáka, ktorý onoho dňa zohral úlohu mŕtveho študenta, čo bolo kľúčovým momentom pri páde vtedajšieho režimu. V jednej relácii Českej televízie bola verejnosť informovaná, čo Zifčák robí dnes. Má svoju vlastnú komunistickú stranu. Informácie o nej sa dajú nájsť na internetovej adrese ksc-cssp.webpark.cz.
Počet zobrazení: 1127

Keď sme si pripomínali výročie 17. novembra 1989, spomínalo sa aj meno agenta Zifčáka, ktorý onoho dňa zohral úlohu mŕtveho študenta, čo bolo kľúčovým momentom pri páde vtedajšieho režimu. V jednej relácii Českej televízie bola verejnosť informovaná, čo Zifčák robí dnes. Má svoju vlastnú komunistickú stranu. Informácie o nej sa dajú nájsť na internetovej adrese ksc-cssp.webpark.cz. Ak si ju vyťukáme, zjaví sa najprv plagát s nápisom „Smrt kapitalismu!“, potom nasleduje obraz, kde Lenin oznamuje nastolenie sovietskej moci s heslom „Vzhůru k socialismu!“, portréty Marxa, Engelsa, Lenina, Stalina a Mao Ce-tunga. Ešte v bývalom Sovietskom zväze som počul vtip, že ide o ilustráciu podielu vplyvu marxistickej ideológie na strate ochlpenia na ľudskej hlave. Pozoruhodná je však iná okolnosť. Webové stránky zväčša obsahujú odkazy na iné podobné stránky. Nechýba to ani na stránke Komunistickej strany Československa – Československej strany práce. Lenže v odkazoch nájdeme zoznam spriatelených a nepriateľských politických strán. Čo sa týka tých spriatelených, ide o maoistické a neostalinistické strany v rôznych krajinách. Pozoruhodný je zoznam nepriateľských, „revizionistických a oportunistických strán“, medzi ne patrí nielen KSČM a SDĽ, ale aj Štěpánova KSČ a slovenská KSS. Toto pripomína veľmi škaredú stránku minulosti, keď boli ľavičiari s trocha odlišným názorom biľagovaní nielen ako „nepriatelia“, ale často boli aj prenasledovaní mocenskými orgánmi. Istotne ste počuli o budhistickej sekte Falun-gong, ktorá je na čínskom území prenasledovaná s odôvodnením, že ide o satanistickú sektu. Prívrženci sekty majú už aj svoju webovú stránku v slovenčine na adrese www.falungong.sk. Svoje webové stránky majú aj satanistické sekty. Keď ich obsah porovnáme s tým, čo sa nachádza na spomínanej stránke, nenájdeme nijakú podobnosť. Podľa môjho názoru tu ide o spojenie budhizmu a niektorých jogistických cvičení. Pravda, za všetkým možno nielen nájsť ženu, ako hovorí povestný bonmot, ale aj politiku. Lenže politické súvislosti okolo tejto sekty mi nie sú známe. Spam je názov nevyžiadanej elektronickej pošty, ktorá môže za určitých okolností úplne zahltiť vašu elektronickú poštovú schránku. Ochrana proti nemu existuje na adrese www.cobion.de. Program je účinný, zadarmo ho možno skúšať jeden mesiac, ale zakúpiť si ho pre vysokú cenu môžu iba bohatšie firmy.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama