Reklama
Reklama

Knihy

Priznám sa, zostala som prekvapená, keď si moji známi, ktorí strávia omnoho viac času na horách ako nad knihami, podávali z rúk do rúk, za sprievodu slov uznania a rešpektu, ošúchané vydanie akejsi knižky. Tá „akási“ kniha bolo prvé vydanie zážitkov Radovana Kuchařa, najznámejšieho a najúspešnejšieho československého horolezca 50. a 60. rokov 20. storočia.
Počet zobrazení: 586
6_biblio-m.jpg

Priznám sa, zostala som prekvapená, keď si moji známi, ktorí strávia omnoho viac času na horách ako nad knihami, podávali z rúk do rúk, za sprievodu slov uznania a rešpektu, ošúchané vydanie akejsi knižky. Tá „akási“ kniha bolo prvé vydanie zážitkov Radovana Kuchařa, najznámejšieho a najúspešnejšieho československého horolezca 50. a 60. rokov 20. storočia. Deset velkých stěn sa zakrátko po svojom vydaní stali doslova kultovou záležitosťou, ovplyvnili nejedného horolezca – že sa tak dialo nielen v čase prvého vydania v roku 1963, ale aj počas nasledujúcich desaťročí, o tom svedčia aj už spomínaní moji známi. Kuchař sa vo svojich spomienkach predstavil v role zaujímavého rozprávača, zážitky z najťažších výstupov preniesol na papier sebe vlastným spôsobom, príťažlivým však aj pre dnešného čitateľa, ktorý sa nedozvedá len o priekopníkoch lezeckého umenia (slovenských nevynímajúc), ale aj o nezmyselnosti vtedajších pomerov. Napriek rozdielnym predslovom, ktorými doplnené ako prvé, tak aj tretie vydanie knihy (vydavateľstvo Altituda), dostala sa konečne tzv. biblia československého horolezectva z ilegality antikvariátov na pulty kníhkupectiev. Northrop Frye (1912 – 1991) patrí medzi najuznávanejších literárnych kritikov, nehovoriac už o jeho postavení v anglosaských krajinách. Absolvent filozofie, angličtiny a teológie chápe literatúru, najmä tú západnej proveniencie, ako jazykovú štruktúru, ktorá má svoju vlastnú výstavbu, ako rezervoár mýtov, symbolov a archetypov, prostredníctvom ktorých jednotlivé diela odkazujú na svoje kultúrne predobrazy. V tomto duchu je poňatá aj jeho Anatomie kritiky (vydavateľstvo Host). Ako napovedá podtitul, Frye sa v štyroch esejach zaoberá historickou, etickou, archetypálnou a rétorickou kritikou, pričom uvádza príklady z antickej i modernej literatúry. Jednotlivé umelecké diela chápe ako súčasť kultúry a odmieta ich hodnotenie z ideologického hľadiska. Kniha vzbudila veľkú pozornosť vďaka svojmu obsahu i forme už v čase svojho prvého vydania v roku 1957. I keď sa knihy podobného zamerania a členenia zvyknú čítať tzv. na preskáčku, v tomto prípade určite stojí za to prečítať si aj predslov Harolda Blooma. Český spisovateľ a publicista Pavel Kosatík už o Ferdinandovi Peroutkovi, jednej z najvýraznejších postáv kultúrnej a politickej scény prvej republiky, jednu knižku vydal. Jeho najnovšie dielo Ferdinand Peroutka. Život v novinách (1895-1938) (vydavateľstvo Paseka) tak spolu s ňou tvorí ucelenú výpoveď o osudoch jednej generácie demokratov prvej ČSR, tzv. budovateľov štátu. Kniha zachytáva prvú polovicu Peroutkovho života, ktorú ako novinár strávil najmä v kultúrno-politickej revue Přítomnost, svojimi politickými komentármi, úvodníkmi a úvahami prispieval do Lidových novín, až po emigráciu v roku 1938. Jeho štýl vynikal ironickým, ale triezvym pohľadom na aktuálnu skutočnosť i zmyslom pre historické súvislosti súvekého diania. Autor knihy, ktorý mimochodom strávil roky štúdiom Peroutkových neznámych textov, tak predkladá pohľad na tohto významného novinára, symbol demokratických tradícií, v novom a prekvapivom svetle.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama