Reklama
Reklama

Čo priniesol rok 2003 menšinám

Peter Salner_predseda Židovskej náboženskej obce Bratislava - Tento rok bol podľa mňa pre Židov taký normálny - priniesol pozitíva i negatíva. Pri tých negatívach si spomeniem na zničené židovské cintoríny, kauzy skupinka či správa SIS. To všetko boli prejavy antisemitizmu. Nehovoriac už o mnohých článkoch, ktoré sa objavili v tlači, ako aj knihách zameraným proti Židom. Podarilo sa nám zrealizovať
Počet zobrazení: 1265

Peter Salner_predseda Židovskej náboženskej obce Bratislava - Tento rok bol podľa mňa pre Židov taký normálny - priniesol pozitíva i negatíva. Pri tých negatívach si spomeniem na zničené židovské cintoríny, kauzy skupinka či správa SIS. To všetko boli prejavy antisemitizmu. Nehovoriac už o mnohých článkoch, ktoré sa objavili v tlači, ako aj knihách zameraným proti Židom. Podarilo sa nám zrealizovať niektoré naše plány, tešia ma úspechy v sociálnej oblasti, konkrétne v starostlivosti o chorých či množstvo kultúrnych aktivít. Pokiaľ ide o odškodňovanie Židov, myslím si, že pri- šlo neskoro. Mnoho ľudí, ktorí mali na to právo, sa odškod- nenia nedožilo. Oceňujem však snahu úradov, ktoré nám pomohli. Marianna Šípošová_Občianske združenie Altera - Môžem povedať, že nám končiaci sa rok viac vzal ako dal. Akoby sme sa dostali niekoľko rokov naspäť. Homosexuáli sú veľmi sklamaní, že sa ani tento rok nepodarilo prijať antidiskriminačný zákon, ktorý potrebujeme nielen my, ale aj iné menšiny. Bola som nemilo prekvapená, ako sa proti homosexuálom vyjadrovali aj novinári. Veľmi kriticky naďalej hodnotím postoj Kresťanskodemokratického hnutia, pretože názory jeho predstaviteľov sú stále zamerané proti nám a práve ich vyhlásenia a aktivity bránia aj prijatiu zákona o životnom partnertsve dvoch osôb rovnakého pohlavia. Pozitívum za tento rok vidím iba v tom, že Európska únia tlačí na Slovensko, aby rešpektovalo práva homosexuálov a zabezpečilo potrebnú antidiskriminačnú legislatívu. Mária Orgonášová_prezidentka Asociácie organizácii zdravotne postihnutých občanov SR - Vzhľadom na to, že tento rok je Európskym rokom zdravotne postihnutých, máme za sebou veľmi veľa aktivít. Teraz sme uzavreli 2. ročník súťaže, v ktorej sme ocenili tých, ktorí nám pomáhajú búrať architektonické i spoločenské bariéry. Pripravili sme výstavy Humotech a Handicap a máme za sebou aj niekoľko konferencií. Potešilo nás aj preloženie dokumentu Svetovej zdravotníckej organizácie Medzinárodná klasifikácia funkčnosti zdravotného postihnutia a zdravia. Niektoré nové legislatívne reštrikčné opatrenia sa dotkli aj zdravotne postihnutých. Veľmi nám pomohol poslanec NR SR Peter Bódi, ktorý zabezpečil zmeny v návrhu zákona o sociálnej pomoci či zákona o sociálnom poistení. Marek Baláž_predseda občianskeho združenia Rómska samospráva - Podľa mňa tohto roku nič nenasvedčovalo tomu, že by došlo k riešeniu niečoho pozitívneho pre Rómov. Prevláda nejednotnosť nielen medzi rómskymi politickými stranami, ale aj občianskymi združeniami, ktoré deklarujú, že niečo robia pre Rómov, ale ja nevidím východisko z tejto situácie. Rómovia nepochopili a nevedia ani pomenovať konkrétne problémy, ktoré treba riešiť. Pokiaľ my Rómovia neuvidíme sami svoje vlastné nedostatky na sebe a svojich životoch, škodíme svojím správaním nielen sebe, ale aj okoliu, v ktorom žijeme. Dokedy neuvidíme, čo sebe robíme zle, nemôžeme dosiahnuť nič dobré. Katarína Farkašová_Aliancia žien Slovenska - Najväčšia menšina - ženy sú stále vystavené útokom na svoje reprodukčné práva, hoci podľa prieskumu IVO (sept. 93) až 85 % obyvateľov hovorí, že „netreba sprísniť interrupčný zákon“. Zákony o „domácom násilí“, ktoré sme v roku 2001 - 2002 v Aliancii žien pripravovali, vstúpili do platnosti 1. septembra 2002 a 1. januára 2003. S napätím sme sledovali, ako budú v praxi používané, čo musíme ešte doplniť či upraviť. Aj naďalej nemáme žiadnu ženu vo vláde ani 30 % žien v par- lamente, komisárom do EÚ bude zrejme zase muž, napriek upozorneniu, že EÚ neprijme nových komisárov, ak medzi nebude aspoň 30 % žien. Naďalej klesajú platy žien oproti mužom (25 %) a znižuje sa už aj počet študentiek voči študentom.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama