Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Manažérka a operný spevák

Podľa oficiálnych výsledkov posledného sčítania ľudu žije v Českej republike takmer dvestotisíc Slovákov. Realita však hovorí o dvojnásobku. Nasvedčuje tomu aj údaj z roku 1980, keď ich tam žilo asi tristošesťdesiattisíc. Rozpad spoločného štátu a vznik dvoch samostatných republík pred viac ako desiatimi rokmi totiž nijaký hromadný presun obyvateľstva smerom na Slovensko neznamenal.
Počet zobrazení: 1899
14-m.jpg

Podľa oficiálnych výsledkov posledného sčítania ľudu žije v Českej republike takmer dvestotisíc Slovákov. Realita však hovorí o dvojnásobku. Nasvedčuje tomu aj údaj z roku 1980, keď ich tam žilo asi tristošesťdesiattisíc. Rozpad spoločného štátu a vznik dvoch samostatných republík pred viac ako desiatimi rokmi totiž nijaký hromadný presun obyvateľstva smerom na Slovensko neznamenal. Skôr naopak. Najmä na pražských vysokých školách študujú tisícky slovenských študentov, z ktorých mnohí tam po skončení školy aj zostávajú, množstvo ľudí hľadá a nachádza v Čechách pracovné uplatenie. Aj v minulosti prichádzali Slováci do Čiech najmä za pracovnými príležitosťami. A to nielen medzi dvoma svetovými vojnami, ale i v prvých rokoch povojnovej industrializácie. Slováci z vidieka totiž už v období prvej ČSR a výraznejšie po druhej svetovej vojne saturovali potreby rozvíjajúceho sa priemyslu. Na myšlienku národného (slovenského) povedomia, ktorá v generáciách potomkov môže mať, a často aj máva, formu povedomia o pôvode (pre ktorý sú popri jazykových, územno-demografických a emotívnych znakoch významné najmä javy kultúrneho dedičstva), Slováci vzhľadom na utvorenie spoločného štátu nekládli až taký akcent ako v iných krajinách. Podobnosť jazyka, kultúry a prispôsobovanie sa majoritnej spoločnosti viedli nielen k jazykovej, ale aj etnickej asimilácii. Napriek tomu v súčasnosti pôsobí v Českej republike niekoľko spolkov či združení usilujúcich sa o pestovanie slovenského povedomia. Jedným z nich je Obec Slovákov v Českej republike. Ide o nepolitické krajanské združenie Slovákov - občanov ČR a ich priaznivcov bez ohľadu na národnú príslušnosť. Je to klasické menšinové združenie, ktorého program je zameraný na kultúrnu a občiansku emancipáciu slovenskej menšiny v prostredí majoritnej spoločnosti. Každoročne, vždy v decembri, udeľuje tento krajanský spolok Cenu Mateja Hrebendu za konkrétny významný prínos a formovanie vzájomne prospešných vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskom. Ocenená je vždy dvojica osobností, jeden z českej a druhý zo slovenskej strany, ktoré pôsobia nielen v oblasti vedy, médií, umenia, vzdelávania a kultúry, ale aj podnikania a politiky. Prvými ocenenými v roku 1997 boli novinár Petr Uhl a galerista Miro Smolák. Druhú dvojicu tvorili režisér Juraj Jakubisko a vtedajší generálny riaditeľ Českého rozhlasu Václav Ježek. Ako tretí si cenu prevzali herečka Helena Růžičková a režisér Jozef Bednárik, nasledovali ministri školstva oboch republík Eduard Zeman a Milan Ftáčnik. V roku 2001 cenu získali český senátor Václav Fišer a spevák Miroslav Žbirka, o rok neskôr spisovateľ a dramatik Ľubomír Feldek a český publicista a manažér Miroslav Pavel. Tohtoročnými laureátmi sa stali manažérka pražského Divadla Bez zábradlí Hana Heřmánková a operný spevák Peter Dvorský. Prečo sa Obec Slovákov v ČR rozhodla oceniť práve spomínanú dvojicu? Hana Heřmánková, známa najmä ako hlásateľka Českej televízie, spolu s manželom, hercom Karlom Heřmánkom už osem rokov organizuje festival slovenského divadla v Prahe. Kým v jej prípade boli tým hlavným dôvodom vzájomne obohacujúce kontakty medzi slovenským a českým divadlom, svetoznámeho operného speváka Petra Dvorského ocenili za šírenie hodnôt slovenskej kultúry v Českej republike a za prínos k vzájomne užitočným kontaktom medzi detskými interpretmi ľudových piesní z ČR a SR. Cena je nazvaná podľa Mateja Hrebendu Hačavského (1796 – 1860), ktorý vošiel do histórie ako kolpoltér kníh, ktoré pri svojich cestách po Slovensku a Morave roznášal. Slepec, sám odkázaný na iných, vnášal medzi obyčajný ľud svetlo slova, písaného po slovensky i po česky. Je označovaný za posla vzájomnosti dvoch blízkych slovanských národov, a to ho vlastne predurčilo k tomu, že cena nesie jeho meno. Obec Slovákov v Českej republike chce i naďalej rozvíjať nadštandardné vzťahy medzi oboma národmi niekdajšej federácie. A tých, ktorí sa o ich upevňovanie a prehlbovanie zasadzujú významnou mierou, oceňovať aspoň takýmto symbolickým spôsobom.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Najčítanejšie

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama