Reklama
Reklama

Novoročné blahoželanie

Všetkým ľuďom bez rozdielu farby pleti, pohlavia, národnosti, sexuálnej orientácie či vierovyznania želáme úspešný nový rok 2004 a predovšetkým to, aby ich práva boli každý deň dodržiavané. Spoločne si prajme, aby sme začali žiť v tolerantnej spoločnosti, v ktorej každý z nás je rovnaký.
Počet zobrazení: 1030

Všetkým ľuďom bez rozdielu farby pleti, pohlavia, národnosti, sexuálnej orientácie či vierovyznania želáme úspešný nový rok 2004 a predovšetkým to, aby ich práva boli každý deň dodržiavané. Spoločne si prajme, aby sme začali žiť v tolerantnej spoločnosti, v ktorej každý z nás je rovnaký. Tento rok je prelomový, pretože Slovensko vstúpi do Európskej únie. Mali by sme sa stať jej členom ako štát, ktorý zaručuje všetkým menšinám dostatočnú ochranu pred diskrimináciou a dáva každému rovnaké šance a otvára dvere multikulturalite. Želáme si, aby pojmy ako rasizmus, fašizmus, antisemitizmus, homofóbia, xenofóbia, netolerancia či diskriminácia zmizli navždy a aby sme sa namiesto nich stretávali iba s toleranciou, láskou a porozumením.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama