Reklama
Reklama

Monitoring potvrdil porušovanie ľudských práv

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv zverejnila Liga aktivistov pre ľudské práva výsledky monitorovania ľudských práv od roku 2000 až do súčasnosti. Ich aktivity mapovali činnosť súdnictva, orgánov činných v trestnom konaní a hospodárske a sociálne práva občanov.
Počet zobrazení: 2236
03+tema-m.jpg

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv zverejnila Liga aktivistov pre ľudské práva výsledky monitorovania ľudských práv od roku 2000 až do súčasnosti. Ich aktivity mapovali činnosť súdnictva, orgánov činných v trestnom konaní a hospodárske a sociálne práva občanov. Liga sa sústredila na dve oblasti: dodržiavanie panstva práva (rule of law) a odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie z radov súdnictva a orgánov činných v trestnom konaní pri výkone ich povolania a na dodržiavanie Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Európskej sociálnej charty. Aj keď hodnotí kladne pokrok Slovenskej republiky pri plnení medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov o ľudských právach, je znepokojená postupom orgánov činných v trestnom konaní - prokuratúrou, súdnictvom a policajnými orgánmi, ktoré nespravili dostatočné opatrenia na odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie pri výkone svojich pracovných povinností. Dôkazmi tvrdení sú samotné prípady z monitorovania. Karol Sendrei Prípad Karola Sendreia z Magnezitoviec a jeho dvoch synov, ktorý sa stal 5. júla 2001, ukázal, ako polícia niekedy pristupuje k Rómom. Pri služobnom zásahu siedmich príslušníkov policajného zboru (OZ) v priestoroch Okresného oddelenia PZ v Jelšave a Revúcej utrpeli ujmu na zdraví a Karol Sendrei na následky mučenia zomrel. Deviateho októbra 2003 boli na základe uznesenia Najvyššieho súdu SR všetci obvinení z týchto trestných činov prepustení z väzby na slobodu. Do dnešného dňa nebolo v prípade Karola Sendreia ukončené ani prípravné konanie. Pritom synovia Karola Sendreia, ktorí sú v tomto prípade poškodení, boli podozriví z krádeže železného šrotu. Stalo sa to 13. júna 2002 a Okresný súd v Revúcej vyniesol rozsudok už 17. marca 2003 a 25. júna 2003 Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudok potvrdil. V súčasnosti sú vo výkone trestu odňatia slobody. To je jeden z príkladov, že keď sú Rómovia páchateľmi trestných činov, vyšetrovanie a súdne konanie prebehne rýchlo a vo veľmi krátkom čase. Presne naopak je to, keď je páchateľom trestného činu Neróm. Orgány činné v trestnom konaní vedia o prijatých medzinárodných dohovoroch, ale v mojej praxi sa často stretávam s tým, že ich neaplikujú. Vyšetrovatelia manipulujú s dôkazmi, niekedy nechcú uznať rasový motív v trestnom konaní, respektíve použijú právnu kvalifikáciu, ktorá umožňuje nižšiu trestnú sadzbu, aj keď sú tu skutočnosti odôvodňujúce začatie trestného stíhania pre trestný čin vraždy, respektíve ťažkého ublíženia na zdraví s rasovým motívom. Toto tvrdenie sa dá dokázať aj na prípade Róma Milana D. z Holíča, ktorého v auguste 2001 v Holíči traja páchatelia po predchádzajúcej dohode bezdôvodne napadli, pričom v dôsledku útoku bol ohrozený na živote. Okresný súd uznesením z 20. októbra tohto roku rozhodol o prepustení páchateľov z väzby na slobodu. Trestné sadzby Liga zistila, že páchateľ rómskej národnosti automaticky dostane trest odňatia slobody s použitím vyššej trestnej sadzby ako páchatelia, ktorí nie sú rómskej národnosti. Napríklad v októbri 2001 Róm Štefan S. havaroval na osobnom vozidle, pričom došlo k úmrtiu jedného účastníka nehody. Pán S. pri nehode utrpel viaceré zranenia vrátane zlomeniny stehennej kosti s celkovou hospitalizáciou jeden mesiac. Bol odsúdený na osem rokov a štyri mesiace trestu odňatia slobody. Ďalším príkladom je Ernest T., ktorý v auguste 1996 po návrate z prechádzky s vnučkou sa pobil v autobuse a pri incidente útočníka bodol a ten na následky zranení zomrel. Bol odsúdený na dvanásť rokov v tretej nápravnovýchovnej skupine. Naopak, keď Nerómovia sú páchateľmi vo vzťahu k Rómom, dostávajú objektívne nízke tresty. Napríklad v okrese Michalovce pri dopravnej nehode, ktorú spôsobil vodič, ktorý šiel zvýšenou rýchlosťou, zahynuli dvaja občania rómskej národnosti. Vodič z miesta nehody ušiel bez toho, aby obetiam privolal alebo poskytol pomoc. Vyšetrovanie prípadu bolo zastavené a dodnes nebol nikto potrestaný, aj keď je páchateľ známy. Je objektívnou skutočnosťou, že niektorí sudcovia aplikujú nízke výmery trestných sadzieb na rasovo motivované trestné činy, ale úlohou dozorujúcich prokurátorov v prípravnom konaní je zabezpečiť adekvátnu právnu kvalifikáciu pre spomenuté trestné činy. Niektorí sudcovia pri ukladaní podmienečných trestov odňatia slobody argumentujú tým, že páchatelia sú mladiství a neboli v minulosti trestne stíhaní. Zastavenie trestného stíhania Keď súd vydá rozsudok, ktorý je v neprospech poškodeného v rasovo motivovaných trestných činoch, niektorí prokurátori sa vzdajú možnosti podať opravný prostriedok. Z toho vyplýva, že znemožnia poškodeným možnosť dovolať sa spravodlivosti a páchateľom je de facto umožnené v tejto vysoko nebezpečnej trestnej činnosti pokračovať. Samotní prokurátori zastavia trestné stíhanie v prípade rasovo motivovaného trestného činu. Z toho vyplýva, že niektorí prokurátori nemajú ochotu riešiť rasovo motivovanú trestnú činnosť. V roku 2001 bolo zastavených dvanásť prípadov rasovo motivovanej trestnej činnosti a v roku 2002 pätnásť prípadov. Príkladom je prípad spáchaný v roku 2001 v obci Gánovce, kde prokurátor zastavil vyšetrovanie, a rovnako aj prípad útoku na rómskych občanov z februára 2002 na Mlynárskej ulici v Košiciach. Prieťahy Ďalšou závažnou prekážkou pri riešení porušenia ľudských práv sú prieťahy v trestnom konaní, ktoré sú okrem iného spôsobené nevhodnou komplikovanosťou procesu, nedostatkami zákonodarstva alebo nevhodnou koordináciou orgánov. Prieťahy v konaní pripísateľné štátu môže zapríčiniť nezvyčajná dĺžka vyšetrovania, dlhé obdobie medzi skončením vyšetrovania podozrivého a vznesením obvinenia, prieťahy pri začatí vyšetrovania, pri skončení vyšetrovania, pomalosť pri vypočúvaní svedkov, pri zisťovaní vlastnej nepríslušnosti konať vo veci. Tento stav dokazuje priebeh vyšetrovania v prípade Karola Sendreia, v ktorom do dnešného dňa nie je ukončené ani prípravné konanie. Rovnako v prípade Jozefa P. z Čárov, ktoréhol v októbri 1999 bezdôvodne napadli neonacisti v Bratislave a napriek relevantným dôkazom nebol dodnes vynesený rozsudok. Róm Herman O. bol v auguste 2001 napadnutý príslušníkmi neonacistami a pomohol policajným orgánom identifikovať. V prípravnom konaní nebolo vydané žiadne relevantné rozhodnutie, čo preukazuje nečinnosť orgánov činných v trestnom konaní. Účinný prostriedok nápravy Samotné orgány činné v trestnom konaní pred novelou Trestného poriadku svojím rozhodnutím znemožňovali podať poškodeným v prípade porušenia ľudských práv účinný prostriedok nápravy. Pred 1. decembrom 2003 poškodený už nemohol podať sťažnosť proti zastaveniu trestného stíhania. Toto tvrdenie preukazuje prípad Rómky Marcely B. z Veľkého Krtíša, ktorej maloletý chlapec zomrel v júli 2002 v nemocnici v dôsledku zanedbania lekárskej starostlivosti. V septembri 2002 bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu, že tento skutok nie je trestným činom. Z postupu orgánov činných v trestnom konaní teda logicky vyplýva, že zbavenie práva na život nie je trestným činom. Rovnako aj v prípade poškodených Rómov z Gánoviec bolo v júni 2002 trestné stíhanie pre nedostatok dôkazov prerušené a sťažnosť poškodených bola zamietnutá ako podaná neoprávnenou osobou. Ekonómia Liga aktivistov pre ľudské práva pripomenula Slovenskej republike jej zodpovednosť a povinnosť, vyplývajúcu z článku 11 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorý hovorí: „Zmluvné strany paktu uznávajú právo každého na primeranú životnú úroveň pre seba i svoju rodinu, zahrňujúc do toho dostatočnú výživu, šatstvo a byt, a na neustále zlepšovanie životných podmienok.“ Zároveň upozornila na znenie článkov 30 a 31 Európskej sociálnej charty, ktorá zakotvuje právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením a právo na bývanie. Podľa zistení ligy sa životná úroveň občanov v Slovenskej republike vo všeobecnosti zhoršuje. Ekonomické opatrenia najťažšie znáša sociálne a ekonomicky znevýhodnená vrstva spoločnosti. Vláda nepripravila nijaké kompenzačné opatrenia na znášanie zvolených ekonomických reforiem. Rastie cena základných potravín a ceny energií, aj keď tomu nezodpovedá rast reálnych miezd. Nie je pripravený adekvátny plán rozvoja bývania a mnohí ľudia nemajú základné štandardy bývania, a tak vzrastá vrstva bezdomovcov. Liga preto pripomenula vláde, aby vykonala opatrenia na to, aby štát mohol pokračovať v plnení povinností vyplývajúcich zo spomínaných dohovorov.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama