Reklama
Reklama

Zvyky a tradície moslimov

Dospievanie a vzťah mužov a žien Pokiaľ ide o vzťah chlapca a dievčaťa, malí chlapci a dievčatá sa môžu spolu hrať, ale len čo sa priblíži puberta, sú oddelení. V tradičnom prostredí, ktoré prevláda vo väčšine moslimských oblastí, sprostredkúvajú zväzky rodičia.
Počet zobrazení: 1671

Dospievanie a vzťah mužov a žien Pokiaľ ide o vzťah chlapca a dievčaťa, malí chlapci a dievčatá sa môžu spolu hrať, ale len čo sa priblíži puberta, sú oddelení. V tradičnom prostredí, ktoré prevláda vo väčšine moslimských oblastí, sprostredkúvajú zväzky rodičia. Mladým ženám nie je dovolené hľadať si manžela, ale môžu uviesť svoje želanie a majú právo vybraného muža odmietnuť. Muž môže začať s nahováraním si dievčaťa, ale zvyčajne sa neobracia priamo na budúcu nevestu. Slušnosť a zvyk u moslimov si žiadajú, aby nepriamo vyjednával s otcom ženy alebo jej poručníkom. Pred svadbou spolu snúbenci nesmú zostať osamote, ale môžu sa spolu stretnúť za prítomnosti iných zodpovedných dospelých, najmä rodičov. Islamský zákon obsahuje prísne nariadenia, týkajúce sa vzťahov medzi mužmi a ženami. Pojem nahram označuje stupeň pokrvnej príbuznosti, v ktorej muži a ženy nesmú uzatvárať zväzky a môžu sa teda medzi sebou stretávať. Moslimská žena sa nikdy spoločensky nestretáva s mužom, ktorý nepatrí do mahramu. Aj v prípade nutnosti, napríklad pri návšteve lekára alebo iných miest, kde sa nedá vyhnúť kontaktu s inými mužmi, sú zväčša k dispozícii nejakí blízki príbuzní. V modernom prostredí, napríklad na západných univerzitách, sa všeobecne pripúšťa, aby moslimky komunikovali so svojimi profesormi vo fakultných kanceláriách osamote. Je to však výnimka, prispôsobenie sa zvyku hostiteľskej krajiny, všetky ostatné islamské normy správania sa inak dodržujú. Neexistujú nijaké zákazy týkajúce sa spoločenského styku žien so ženami a mužov s mužmi. Moslimská spoločnosť je teda dvojstranná, ale nerozdelená. Keď sa moslimovia z rôznych rodín stretnú pri jedle, je zvykom, že ženy sa zdržiavajú v oddelených miestnostiach a jedia spoločne a muži sa tiež stretávajú len medzi sebou. Moslimskí muži sa mužov z iných rodín nepýtajú na ženské príbuzné, ale očakáva sa, že muž sa opýta na zdravie rodiny ako celku. Spoločnosť teda vo svojej podstate nie je nepriepustne rozdelená; to je najzreteľnejšie na úrovni rodiny, kde deľba úloh, práce a zodpovednosti medzi manželmi, chlapcami a dievčatami, strýkmi a tetami a tak ďalej nie je postavená na protikladoch, ale na komplementarite. Korán moslimom dovoľuje, aby si zobrali aj štyri ženy, pokiaľ sa ku všetkým správa muž rovnako. V praxi sa to dá veľmi ťažko uskutočniť - mnohí by povedali, že je to nemožné. Medzi moslimami panuje všeobecný názor, že manželstvo by malo byť monogamné, azda s výnimkou zvláštných okolností ako v najstarších islamských dobách, ale aj inokedy, keď mnoho moslimov zomieralo v bojoch a bola prevaha žien. (pokračovanie v ďalšom čísle) Spracované podľa internetu

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama