Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Ladislav Ďurkovič zostáva aktívnym antirasistom

Ladislav Ďurkovič sa rozlúčil s prácou koordinátora aktivít našej organizácie Ľudia proti rasizmu. Keď ju v roku 1997 zakladal s niekoľkými odporcami neonacizmu a fašizmu, začať upozorňovať na rozmáhajúce sa neonacistické hnutie a jeho činnosť, ktorú polícia často nepovažovala za trestný čin.
Počet zobrazení: 1024
hlavna_sprava-m.jpg

Ladislav Ďurkovič sa rozlúčil s prácou koordinátora aktivít našej organizácie Ľudia proti rasizmu. Keď ju v roku 1997 zakladal s niekoľkými odporcami neonacizmu a fašizmu, začať upozorňovať na rozmáhajúce sa neonacistické hnutie a jeho činnosť, ktorú polícia často nepovažovala za trestný čin. Ľudia proti rasizmu si dali za cieľ poukazovať nielen na tvrdý rasizmus, ale aj na rasistické a iné netolerantné prejavy v spoločnosti, ktorým sa nevenovala vtedy dostatočná pozornosť. Antirasisti začali monitorovať aktivity príslušníkov neonacistického hnutia na celom Slovensku a začali spolupracovať s políciou. Ladislav Ďurkovič v každej situácii bránil nevinné obete, ktoré neonacisti napadali len pre tmavú farbu pleti alebo účes či oblečenie chakakteristické pre alterantívne skupiny. Počas šesťročnej angažovanosti v ĽPR sa niekedy aj sám stál obeťou tých, proti ktorým bojoval. Výzva na jeho zabitie sa objavila aj na jednej neonacistickej internetovej stránke. Aj napriek riskovaniu vlastného života sa nebál v tejto prospešnej práci pokračovať a upozorňoval na hrozbu neonacizmu a fašizmu na Slovensku. Začal o rasizme hovoriť otvorene a snažil sa odbúravať predsudky spoločnosti voči Rómom, černochom, homosexuálom, ženám, postihnutým či starým ľuďom. Stal sa obrancom ich práv, čo dokázal aj mnohými aktivitami. „Odchádzam z tejto organizácie s krásnym pocitom, pretože viem, že v ĽPR zostáva výborný kolektív, ktorý bude všade úspešne presadzovať myšlienky antirasizmu a tolerancie. Na čele boja proti rasizmu v tejto organizácii, ktorá je jednou z najlepších antirasistických organizácií v Európe, bude teraz Daniel Milo. Vďaka nemu ĽPR dosiahla veľa úspechov a najmä to, že sa stala pobočkou Európskeho monitorovacieho centra proti rasizmu a xenofóbii. Som rád, že takejto organizácii budem môcť pomáhať naďalej, hoci sa už v nej nebudem profesionálne angažovať,“ uviedol Ladislav Ďurkovič k svojmu odchodu.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama