Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

správy

> Slovensko by malo mať troch kandidátov na sudcu Európskeho súdu Podľa ministra spravodlivosti Daniela Lipšica by Súdna rada mala zvoliť na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva troch kandidátov. V tejto súvislosti poslal Lipšic už aj list predsedovi Súdnej rady Milanovi Karabínovi a upozornil ho na túto skutočnosť, keďže tak to údajne uvádza medzinárodná zmluva.
Počet zobrazení: 1259

> Slovensko by malo mať troch kandidátov na sudcu Európskeho súdu Podľa ministra spravodlivosti Daniela Lipšica by Súdna rada mala zvoliť na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva troch kandidátov. V tejto súvislosti poslal Lipšic už aj list predsedovi Súdnej rady Milanovi Karabínovi a upozornil ho na túto skutočnosť, keďže tak to údajne uvádza medzinárodná zmluva. Zatiaľ sa o tento post uchádza iba Ján Drgonec, ktorého Súdna rada zvolila v polovici decembra. Súčasná sudkyňa európskeho súdu Viera Strážnická a Mikuláš Trstenský vo voľbe neuspeli. Ak bude niektorý zo slovenských kandidátov úspešný, do Štrasburgu by mal nastúpiť už 1. novembra tohto roku. > Ľudia nepoznajú právomoci ombudsmana Právne povedomie občanov je veľmi nízke, čoho dôkazom sú aj sťažnosti, ktoré dostáva prvý slovenský ombudsman Pavel Kandráč. Ľudia sa naňho obracajú s problémami, ktoré nie sú v jeho kompetencii. Takéto sťažnosti predstavujú až dve tretiny. Kandráč tvrdí, že mnohé zákony sú prijímané narýchlo a novelizovanie zákonov ľudí dezorientuje. Chce sa zamerať na väčšiu osvetu, aby verejnosť poznala jeho kompetencie, ako aj potrebnú formu sťažností. Pokiaľ ide o prípady, kde ombudsman pomohol, išlo napríklad o zbytočné prieťahy vo vybavovaní peňažného príspevku pre postihnutého, o ohrozovanie životného prostredia susedom sťažovateľa či o neprijatie žiaka na osemročné gymnázium kvôli návšteve nižšej triedy na základnej škole. Ombudsman chce na základe podnetov ľudí iniciovať zmeny v dvoch zákonoch - zákone o väzbe a v zákone, ktorý sa týka vydávania občianskych preukazov. V prvom zákone v niektorých prípadoch navrhuje znížíť dĺžky väzby, v druhom chce zmeniť to, že preukaz nemôžu dostávať osoby pozbavené právnej spôsobilosti. > Pravoslávna cirkev oslávila Vianoce Na Sviatok troch kráľov oslávili pravoslávni veriaci Vianoce, ktoré sú podľa juliánskeho kalendára určené na tento deň. K pravoslávnej cirkvi sa hlási na Slovensku okolo 80 tisíc veriacich, pričom najviac ich žije na východe republiky. V prešovskom Katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského začali sláviť Vianoce koledami a potom nasledovalo Veľké povečerie. Bohoslužbu slúžil prešovský arcibiskup Nikolaj, metropolita pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Na ďalší deň oslávili pravoslávni Narodenie Spasiteľa a druhý deň vianočný bol zasvätený Presvätej Bohorodičke. Po nej si pripomenuli sv. prvomučeníka Štefana. Koniec minulého roka oslávili 13. januára a prvým dňom roka 2004 je podľa ich kalendára 14. január. > Na projekty na integráciu Rómov pôjde 600 miliónov Sk Do konca tohto roka by mal minister spravodlivosti Daniel Lipšic pripraviť pilotný projekt rómskych asistentov probačnej a mediačnej služby, teda mimosúdneho vyrovnania. Tento projekt je v koncepcii politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít a šéf justície na ňom bude spolupracovať so splnomocnenkyňou pre rómske komunity Klárou Orgovánovou a Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Lipšic má na starosti aj zriadenie regionálnych pobočiek Komisie na riešenie rasovo motivovaného násilia na krajských alebo okresných policajných riaditeľstvách. Pokiaľ ide o oblasť vzdelávania Rómov, minister školstva Martin Fronc vypracuje koncepciu integrovaného vzdelávania Rómov, ktorá má byť venovaná rozvoju vzdelávania Rómov na všetkých stupňoch škôl. Okrem toho ministerstvo v spolupráci s expertmi na detskú psychológiu prehodnocuje zaradenie rómskych detí do špeciálnych škôl. Do plánov si dalo aj pokračovať v tvorbe podmienok na vyučovanie v rómskom jazyku a vypracovať národný plán výchovy k ľudským právam pre všetky typy škôl. Lepšie využitie prostriedkov na riešenie problémov Rómov v regiónoch by mal priniesť aj nový úrad splnomocnenca pre rómske menšiny, ktorý by mal dostať viac právomocí. V tomto roku vláda poskytne na riešenie rómskej problematiky 600 miliónov korún. Približne 300 mil. Sk, 250 mil. Sk zo zdrojov EÚ a 50 mil. Sk od vlády, pôjde na budovanie infraštruktúry v rómskych osadách. Do bývania Rómov sa investuje 180 mil. Sk a ďalších 60 mil. pôjde na sociálne programy, vzdelávanie a kultúru. Svoju činnosť by mala rozvíjať naďalej aj spoločná Slovensko-česká komisia pre migráciu Rómov zo SR do ČR. > Neonacisti dostali len podmienku V júni minulého roka napadla v meste Jeseník na severe Moravy trojica mladých neonacistov rómsku rodinu. Súd v týchto dňoch potvrdil, že išlo jednoznačne o rasistický útok. Útočníci dostali veľmi nízke tresty, a to podmienku. Tento verdikt poroty pobúril obete útoku, pretože si myslia, že si mladí neonacisti zaslúžili oveľa vyšší trest. Dostali sa do bytu rómskej rodiny pod zámienkou, že sú príslušníci polície. Len čo im majitelia bytu otvorili dvere, vpadli dnu a začali biť tehotnú ženu, ktorej hodili do oka dlažobnú kocku a jej manželovi spôsobili rezné rany na tvári a hrudníku. Aj keď sa usilovali páchatelia pred súdom obhájiť tým, že rozhodne nepatria k príslušníkom neonacistickému hnutiu, súd im to neuznal a potvrdil rasový motív. Nečakane mierny rozsudok sudca vysvetlil okrem iného tým, že mladí muži neboli zatiaľ trestaní. Rozsudok zatiaľ nenadobudol právnu moc. Štátna zástupkyňa si ponechala právo na odvolanie v zákonnej lehote. > Medzi policajtmi budú špecialisti na prácu s Rómami Ministerstvo vnútra pripravilo projekt, na základe ktorého chce vytvoriť funkcie policajných špecialistov pre prácu s rómskymi komunitami. Prvým krokom by malo byť zriadenie pracovnej skupiny na prípravné práce do augusta 2004. Pre policajtov, ktorí budú v kontakte s Rómami, pripravia aj dotazník. Do marca 2006 sa uskutoční výber okresných riaditeľstiev policajného zboru a v ich služobných obvodoch sa potom zavedie skúšobná modelová prevádzka činnosti policajných špecialistov. Výber na miesta policajných špecialistov pre prácu s rómskymi komunitami sa urobí na základe potrieb jednotlivých krajských riaditeľstiev a vyškolia ich tak, aby mohli pracovať na príslušných okresných úradoch. Začať by mali do konca roka 2007 a ministerstvo navrhuje, aby sa na tomto projekte podieľali aj Úrad vládnej splnomocnenkyne pre rómske komunity, sekcia ľudských práv, menšín a regionálneho rozvoja Úradu vlády SR, ako aj mimovládne organizácie, zaoberajúce sa rómskou problematikou - Nadácia Občan a demokracia, Slovenský helsinský výbor alebo Nadácia Inforoma. > Csáky chce predložiť antidiskriminačný zákon ešte v januári Podpredseda vlády pre ľudské práva a menšiny Pál Csáky plánuje ešte do konca januára predložiť na rokovanie vlády návrh jedného antidiskriminačného zákona. Myslí si, že by zaň mala hlasovať väčšina členov kabinetu a že sa ho podarí dostať do parlamentu. Tam chce nájsť podporu vo všetkých parlamentných kluboch, aby ho poslanci schválili a prijali. Csákyho úlohou je postarať sa o prijatie zákona do 30. apríla a nechce riskovať, že sa neprijme. Podľa neho antidiskriminačný zákon nemôže byť vecou politického rozhodovania a jedna politická strana, ako uviedol, by nemala mať právo veta. Minister vnútra Daniel Lipšic, ktorý presadzoval novelizáciu viacerých zákonov, doteraz neodovzdal Csákymu alternatívny návrh zapracovania antidiskriminačných pravidiel do legislatívy SR. Iniciatívy na prijatie zákona sa chytila aj Aliancia nového občana. Ak Csaky nepredloží návrh antidiskriminačného zákona do 20.januára, urobí tak ona. > Židia obvinili Európsku komisiu z antisemitizmu Prezident Svetového židovského kongresu Edgar M. Bronfman a prezident Európskeho židovského kongresu Cobi Benatoff obvinili v rozhovore pre Financial Times Európsku komisiu z antisemitizmu. Kritizovali ju za zverejnenie prieskumu, v ktorom bol Izrael označený za najväčšiu hrozbu pre svetový mier, a cenzurovanie štúdie, ktorá informovala o zapojení sa moslimských menšín do antisemitsky zameraných incidentov. Európska komisia tieto obvinenia poprela, pričom ich označila za „nepochopiteľné“ a zakladajúce sa na faktických omyloch. Vo februári sa má uskutočniť stretnutie, ktorého cieľom bude diskusia o antisemitizme v Európe. Inicioval ju predseda Európskej komisie Romano Prodi na Svetovom židovskom kongrese po zverejnení kontroverzného prieskumu. Spracované podľa denníkov, internetového denníka www.changenet.sk, Rómskej tlačovej agentúry a www.euractiv.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama