Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

S toleranciou treba začať u detí

Členmi vašej organizácie sú ľudia z portugalsky hovoriacich krajín, ako sú Angola, Brazília, Guinea-Bissau, Kapverdské ostrovy, Mozambik, Portugalsko, Svätý Tomáš a Východný Timor, ktorí žijú na Slovensku, či sympatizujúci. Aké aktivity tu rozvíjate? - Naša organizácia pôsobí nielen na Slovensku, ale vykonáva svoju činnosť aj v zahraničí. Tu na Slovensku sa zameriavame predovšetkým na vzdelávanie a osvetu.
Počet zobrazení: 998
02+rozhovor-m.jpg

António M. da Silva, člen MVRO PLOP Slovakia Členmi vašej organizácie sú ľudia z portugalsky hovoriacich krajín, ako sú Angola, Brazília, Guinea-Bissau, Kapverdské ostrovy, Mozambik, Portugalsko, Svätý Tomáš a Východný Timor, ktorí žijú na Slovensku, či sympatizujúci. Aké aktivity tu rozvíjate? - Naša organizácia pôsobí nielen na Slovensku, ale vykonáva svoju činnosť aj v zahraničí. Tu na Slovensku sa zameriavame predovšetkým na vzdelávanie a osvetu. Snažíme sa prinášať čo najaktuálnejšie informácie z diania v týchto krajinách, a to z rozmanitých oblastí - kultúry, gastronómie, politiky a podobne, čím chceme rozšíriť záujem o pomoc týmto krajinám zo strany obyvateľstva Slovenska, ale i celej Európy. Týmto chceme prispieť k harmonizácii medziľudských vzťahov a k odbúravaniu spoločenských bariér, ako aj podporiť rešpektovanie rovnocennosti etnických skupín a multikultúrnosti. V neposlednom rade podporujeme boj proti diskriminácii a rasizmu prostredníctvom kultúrnych podujatí, tematických večerov a workshopov, seminárov a pod. Ako vnímate poslanie vašich antirasistických podujatí? Myslíte si, že sa dá nimi zvýšiť tolerancia Slovákov? - Význam týchto podujatí je jednoznačne veľký. Ich poslaním je zjednocovať obyvateľstvo v myšlienke boja proti rasizmu a zároveň vytvárať atmosféru zblíženia. Na druhú otázku môžem povedať jednoznačne: Áno. No tu by sa všetko malo len začať. Myslím tým nielen vzájomné porozumenie a chvíľková dobrá atmosféra, ale aj následné činy jednotlivcov v osobných životoch. Každý by mal začať sám od seba, žiť tak, aby prispel k lepšiemu a bezpečnejšiemu životu cudzincov tu na Slovensku. Vzhľadom na moje osobné skúsenosti s rasizmom chcem týmto poukázať aj na to, že cestovanie v prostriedkoch hromadnej dopravy je pre mnohých cudzincov často strastiplnou záležitosťou, a to vzhľadom na pasivitu spolucestujúcich v prípade ich ohrozenia zo strany rasisticky naladených občanov. Nechcem nijako tvrdiť, že by Slováci boli rasistickým národom, ale v mnohých prípadoch ich pasivita, ako aj neschopnosť verejných činiteľov rázne riešiť takéto záležitosti je prinajmenšom zarážajúca. Stretol som sa však, našťastie, aj s výnimkami, ktorých je však strašne málo. Máte vy osobne nejaké skúsenosti s rasizmom? Ako sa snažíte proti nemu brániť? - Ja som sa za trinásť rokov života na Slovensku stretol s takýmito útokmi len niekoľkokrát. Našťastie sa mi nestalo nič vážne, pretože som sa včas zorientoval a mohol som utiecť. No takéto šťastie nemajú všetci. Moji priatelia sa stretli so skutočne tvrdým rasizmom, na ktorý veľmi ťažko doplatili svojím zdravím, dokonca aj s trvalými následkami. Útoky sa začínajú skoro vždy slovnými narážkami a je dobré si ich radšej nevšímať. Ak zareagujete, máte z toho často vážny problém. Fyzické násilie je často brutálne a nekontrolované a doslova smrteľne nebezpečné. Viem si takéto správanie neonacistov vysvetliť len jedným slovom - šialenstvo. Každý máme nejaký návrh, ako treba problém rasizmu odstrániť, a to nielen osvetovými akciami. Aký je ten váš? - Rád by som poukázal na to, že problém rasizmu je v tejto krajine hlboko zakorenený v staršej generácii. Myslím, že by bolo dobré pri týchto aktivitách zamerať pozornosť na nižšiu vekovú kategóriu vzdelávaním školákov základných škôl. Ani by ste neverili, ako si také osem-desaťročné deti dnešnej generácie vedia ubližovať, či už slovne, alebo aj tvrdou šikanou. Chýba nám spolupráca rodičov a učitelia sa len mlčky môžu prizerať, ako rasizmus a diskriminácia na školách prekvitajú. V tomto veku sú deti ešte formovateľné, a preto podľa nášho názoru na vykorenenie rasizmu treba vynaložiť systematické pôsobenie už od základných škôl. Ako hodnotíte aktivity Ľudí proti rasizmu? - Určite kladne, a to najmä preto, že nenechávajú túto otázku bez povšimnutia, ale ju šíria, kde sa len dá. Sú to odvážne a záslužné aktivity, v rámci ktorých sa v Slovákoch konečne môže formovať jednoznačne osobne vyjadrovaný kladný postoj k multikultúrnosti a podpore spolunažívania s občanmi inej rasy. KONTAKT: PLOP, Česká 4, 831 03 Bratislava tel./fax: 02/ 244 461 765 e-mail: info@plop.sk, ww.plop.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama