Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

tip na knihu

Počet zobrazení: 1261
4_kniha-m.jpg

George M. Frederickson Rasizmus - stručná história Autor knihy popisuje históriu západného rasizmu od jeho nástupu v ranom stredoveku až do súčastnosti. Spomína stredoveký antisemitizmus, rasistické myslenie v období európskeho expanzionizmu, obchody s africkými otrokmi. Okrem toho porovnáva rasizmus založený na farbe pleti v Amerike v 19. storočí a antisemitský rasizmus v Nemecku. Kniha sa končí rozborom vzostupu a pádu „otvorených rasistických režimov“ 20. storočia. BB art 2003

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama