Reklama
Reklama

predstavujeme

Šťastie pre Rómov - Bach le romenge Cieľom združenia je umožniť širšie spoločenské uplatnenie Rómov v spoločnosti. Budovať záchrannú sieť hlavne pre osamelé matky a otcov, ktorí sa starajú o deti a sú v núdzi.
Počet zobrazení: 1053

Šťastie pre Rómov - Bach le romenge Cieľom združenia je umožniť širšie spoločenské uplatnenie Rómov v spoločnosti. Budovať záchrannú sieť hlavne pre osamelé matky a otcov, ktorí sa starajú o deti a sú v núdzi. Podieľať sa na skrášlení mestskej časti Luník IX a sídliska Nad jazerom - majere, kde je najväčšia koncentrácia Rómov. Zapájanie Rómov do kultúrnej a športovej činnosti, zabezpečenie školopovinných detí počas letných a zimných prázdnin. KONTAKT: Podjavorinskej 10, 040 11 Košice, tel.: 055/6997780

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama