Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Staňte sa členmi Humanistického hnutia

Na rasizmus a diskrimináciu neupozorňujú len organizácie, ktoré pracujú v tejto oblasti. Protirasistickým aktivitám sa venuje aj Humanistické hnutie, ktoré pôsobí vo vyše sto krajinách sveta. Rozmanitými projektmi, v rámci ktorých pomáha zlepšiť život tých najchudobnejších ľudí po celom svete, sa usiluje upozorňovať aj na porušovanie ich ľudských práv a netolerantné prejavy.
Počet zobrazení: 1107

Na rasizmus a diskrimináciu neupozorňujú len organizácie, ktoré pracujú v tejto oblasti. Protirasistickým aktivitám sa venuje aj Humanistické hnutie, ktoré pôsobí vo vyše sto krajinách sveta. Rozmanitými projektmi, v rámci ktorých pomáha zlepšiť život tých najchudobnejších ľudí po celom svete, sa usiluje upozorňovať aj na porušovanie ich ľudských práv a netolerantné prejavy. Dobrovoľníci hnutia uplatňujú myšlienky tolerancie a multikulturalizmu prostredníctvom rôznych aktivít. Robia prednášky na školách, pripravujú koncerty či kultúrne podujatia, ktorými dávajú jasne najavo, že rasizmus nemá miesto medzi ľuďmi a každý by mal mať rovnaké práva bez ohľadu na farbu pleti, pohlavie, príslušnosť k etnickej skupine, sexuálnu orientáciu a podobne. V spolupráci s českým občianskym združením Humanistické centrum Na rovinu vzniká takéto hnutie aj na Slovensku. Okrem projektov v školstve a zdravotníctve, adopcie afrických detí na diaľku, zbierok, festivalov či výstav organizujú českí humanisti každoročne v pražskej Lucerne ples Africa (www.plesafrika.cz). Humanistické aktivity chcú na Slovensku rozbehnúť aj tí, ktorí si dali za cieľ pomáhať obyvateľom Afriky priamo v Keni, ako aj propagovať africkú kultúru na Slovensku a organizovať mnohé protirasistické aktivity. Staňte sa aj vy členmi Humanistického hnutia a pomôžte pripraviť podujatia, ktoré by mali prispieť k tolerancii nielen voči ľuďom čiernej pleti. Záujemcovia získajú bližšie informácie na webovej stránke www.pomozafrike.wz.cz alebo e-mailovej adrese humanisti@pobox.sk, prípadne mobilnom čísle 0905 293 112.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama