Reklama
Reklama

Varovanie bohatým

Veľké počty ľudí sa presúvajú do členských štátov OECD, ku ktorým už tri roky patrí aj Slovensko. Ich cieľom je nájsť si prácu alebo sa spojiť s rodinami, ktoré tam, väčšinou tiež za prácou, odišli už skôr. Píše o tom najnovšie vydanie každoročnej správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
Počet zobrazení: 915

Veľké počty ľudí sa presúvajú do členských štátov OECD, ku ktorým už tri roky patrí aj Slovensko. Ich cieľom je nájsť si prácu alebo sa spojiť s rodinami, ktoré tam, väčšinou tiež za prácou, odišli už skôr. Píše o tom najnovšie vydanie každoročnej správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Správa v tejto súvislosti konštatuje, že ani súčasný hospodársky pokles nezastavil trend rastúceho počtu ekonomických imigrantov, ktorý sa začal v polovici 90. rokov. Silný nárast imigrantov do Česka Na čele záujmu migrantov sú tradične Spojené štáty. Tie v rokoch 2001 a 2002 prijali vyše milióna trvalých imigrantov, čo je 25-percentný nárast oproti roku 2000. Pätnásťpercentný nárast v tomto istom období zaznamenali krajiny ako Rakúsko, Francúzsko či Švajčiarsko. Medzi štáty, ktoré v uplynulom období zaznamenali „silný nárast počtu prichádzajúci cudzincov“, však správa zaradila aj susednú Českú republiku. Naopak, len mierne rástol počet imigrantov do Veľkej Británie, Belgicka, Talianska či Portugalska. Podľa denníka The Financial Times v Spojených štátoch a Veľkej Británii počet pracovníkov z cudziny vzrástol v rokoch 1995 – 2002 o 51, resp. 39 percent. Opačný trend „postihol“ za posledných desať rokov Nemecko (pokles o 19,5 %) alebo Japonsko (28,6 %). Imigranti prichádzajú v posledných rokoch najmä z Ázie (predovšetkým z Číny a Filipín), z Ruska a Ukrajiny a najmä do severoamerických štátov z Latinskej Ameriky. Mnohí iba dočasne „Deväťdesiate roky sú obdobím prudkého nárastu medzinárodnej mobility vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí hľadajú prácu v oblasti informačných technológií, vzdelávaní a zdravotníctve,“ konštatuje správa OECD. Tento trend sa nezmenil ani po páde stoviek firiem práve v technologickej oblasti. Podľa správy však rástla ekonomická migrácia dočasná i trvalá a v podstate vo všetkých pracovných kategóriách: kvalifikovaní robotníci, sezónni zamestnanci, pracovníci nadnárodných spoločností a cezhraniční pracovníci. Menej významne sa zvýšil počet tých, ktorí prišli za rodinami, za štúdiom alebo sú utečencami. Je zaujímavé, že počet pracujúcich cudzincov v juhoeurópskych štátoch, Írsku, Fínsku, Japonsku a Južnej Kórei sa síce zdvojnásobil (v Portugalsku narástol dokonca päťnásobne), ale v týchto krajinách väčšina imigrantov zostala iba dočasne a po dosiahnutí určitého zárobku sa vrátila do vlasti. Špinavá práca pre cudzincov Lenže OECD v správe upozorňuje, že napriek nárastu vysoko kvalifikovaných imigrantov, ostávajú predsa len cudzinci, najmä tí, ktorí svoju vlasť opúšťajú pre hlad, chudobu, vojnu či živelné pohromy, častejšie bez zamestnania než domáci. Títo ľudia tiež oveľa radšej než domáci prijímajú „špinavú, nebezpečnú a nezáživnú prácu“. Aj tento fakt má potom vplyv na neuspokojivú integráciu imigrantov na trhu práce, píše sa v správe. V takmer každej z európskych členských krajín OECD sú cudzinci nadpriemerne zastúpení medzi nezamestnanými. Platí to najmä o Belgicku, ktoré je v tomto rebríčku podľa údajov z roku 2001 na prvom mieste, za ním nasledujú Dánsko, Švédsko a Francúzsko. V krajinách OECD sa tiež imigranti nadpriemerne zamestnávajú v stavebníctve, nemocniciach, občerstvení či pri domácich prácach, čo sú aktivity, ktoré si zväčša nevyžadujú priveľkú kvalifikáciu. Pred biedou sa nedá zutekať Odborníci varujú, že januárová správa OECD o medzinárodnej migrácii potvrdzuje nebezpečenstvo narastajúcich rozdielov medzi chudobnými a bohatými krajinami. Prevládajúca medzinárodná hospodárska politika, vrátane tej, ktorú reprezentuje Svetová banka a najmä Medzinárodný menový fond, nepomáha rozvojovým krajinám v ekonomickom raste. Naopak, mnohé z nich sú ešte chudobnejšie a viac ako kedykoľvek doteraz závislé od pomoci či nadnárodných firiem, ktoré ich vykorisťujú. Pre chudobných ľudí je však čoraz jednoduchšie presúvať sa po svete, a preto budú čoraz viac zaplavovať bohaté krajiny. Aj správa OECD vymenúva zmeny v imigračnej politike viacerých krajín, lenže týmto trendom ani legislatíva zabrániť nedokáže. Jediným dlhodobo účinným riešením je pomoc pri reálnom hospodárskom a spoločenskom raste rozvojových krajín. Trhová ortodoxnosť a ultraliberalizmus v medzinárodnej ekonomike bude problémy s medzinárodnou migráciou iba prehlbovať. Správa OECD jednoznačne potvrdzuje, že absolútne dominantnou príčinou medzinárodnej migrácie je úsilie nájsť si prácu a zabezpečiť si vyššiu životnú úroveň. K zníženiu takto motivovanej migrácie môže prispieť iba to, že prácu a lepší život nájdu ľudia doma. Článok bol uverejnený na portáli www.lavica.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama