Za Almou Münzovou

Alma Münzová, s ktorou sa dnes lúčime, – naša milá Alma – patrí k významným osobnostiam slovenského kultúrneho života. Takmer pol storočia sa na ňom aktívne podieľala, pomáhajúc obnoviť a potom udržiavať jeho kontinuitu v domácom, slovenskom, aj česko-slovenskom a stredoeurópskom kontexte.
Počet zobrazení: 2531
19munzova-m.jpg

Alma Münzová, s ktorou sa dnes lúčime, – naša milá Alma – patrí k významným osobnostiam slovenského kultúrneho života. Takmer pol storočia sa na ňom aktívne podieľala, pomáhajúc obnoviť a potom udržiavať jeho kontinuitu v domácom, slovenskom, aj česko-slovenskom a stredoeurópskom kontexte. Do povedomia kultúrnej verejnosti vstúpila už začiatkom šesťdesiatych rokov ako prekladateľka nemeckej filozofickej klasiky, ktorej ostala verná celý život: popri dielach Hegela, Marxa, Engelsa, Nietzscheho, Krausa, Poppera, Franka, Flussera, Junga, Lorenza preložila aj rad moderných a súčasných literárnych diel takých autorov ako Musil, Malamud, Doderer a iných, ktoré ešte len čakajú na vydanie. Patrila k integrujúcim osobnostiam – takým vzácnym a potrebným najmä dnes, keď treba zjednocovať, spájať a stmeľovať, čo sa po desaťročia rozbíjalo a stále rozbíja, a odstraňovať zátarasy na cestách, ktoré sa už zdali navždy zarúbané. A ona to chcela a vedela, a aj dokázala. Herderova cena, ktorú jej udelili, nebola len odmenou za jej prekladateľskú činnosť, bola predovšetkým ocenením jej celoživotného úsilia o oživenie a rozvíjanie rakúsko-slovenských kultúrnych vzťahov. Aj toto úsilie bolo iba časťou jej mnohorakých a mnohostranných aktivít, ktorými sa angažovala za všetko pozitívne a proti všetkému, na čo sa nedokázala nečinne prizerať. Jednou z takýchto aktivít bolo i jej dlhoročné úsilie o rehabilitáciu a dôstojnú prezentáciu maliarskeho diela Imra Weinera-Kráľa, ktoré sa jej podarilo aj zavŕšiť vydaním jeho monografie a umiestnením jeho diel do niektorých domácich i zahraničných galérií. Nikdy sa však neangažovala okázalými, demonštratívnymi gestami, ale malými, diskrétnymi krokmi, ostávajúc sama takmer v anonymite, v úzadí. Nemala rada veľké gestá ani veľké slová, nerada hovorila o sebe, o svojich útrapách a bolestiach – hoci ich mala vyše hlavy – radšej odvádzala reč na problémy a témy, ktoré ťažili druhých a ktorých spoločným menovateľom bol takzvaný prostý človek a jeho ľudská miera, ktorá pre ňu bola mierou všetkého. Preto jej bol taký blízky Karel Čapek a jeho civilizmus – v myslení i v jazyku – aj humor židovských anekdot, ktoré dokázala geniálne uplatniť aj vo vážnych diskusiách, aby cez ne poukázala na ľudskú podstatu a ľudské dimenzie zdanlivo obrovských, neriešiteľných, v skutočnosti len nafúknutých problémov. Svojimi ľudskými vlastnosťami, akiste vrodenými, ale aj výchovou vypestovanými, ktoré zrejme určili jej názorovú orientáciu i jej schopnosti, a boli tajomstvom jej osobného šarmu, pôsobila na svoje okolie inšpirujúco a príťažlivo. A tak nie div, že sa okolo nej vytvoril kruh priateľov, z ktorého vzišiel, v týchto končinách zrejme jediný a možno aj posledný, literárny salón – nenachádzam na to presnejšie ani priliehavejšie pomenovanie –, ktorý sa po auguste ´68 stal miestom stretávok rovnako postihnutých a rovnako zmýšľajúcich oponentov vtedajšieho režimu. Mal som to šťastie v nešťastí, že som sa tiež v ňom ocitol a prežil v ňom vyše tridsať rokov. Stretávali sa tu spisovatelia, novinári, prekladatelia, politici, filozofi, umelci, zahraniční diplomati aj domáci disidenti – Šimečkovci, Trachtovci, Kalinovci, Várossovci, neskôr Marcelliovci, Weiner-Kráľ, Špitzer, Tatarka, Karvaš, Viera Juríčková, Hübel, Prečan, Vaculík a desiatky ďalších priateľov, spolupracovníkov aj sympatizantov. Prichádzali pravidelne dvaja – traja, vždy v malých skupinkách, na jej povestné čaje o piatej a legendárne, vždy čerstvé zákusky, ktoré pripravovala ako zámienku na pozvanie a my sme toto pozvanie prijímali ako príležitosť na stretnutie a debaty, pri ktorých sme všetci pookriali. Na tele i na duchu. Jej odchodom toto všetko zaniklo. Milá Alma, svet bude bez teba chudobnejší. Budeš nám všetkým chýbať.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984