Reklama
Reklama

Pracujúce ženy sú výrazne chudobnejšie ako muži

Hoci počet žien na globálnom trhu práce dosiahol rekord, stále ich je viac nezamestnaných než mužov a majú aj nižšie mzdy ako muži. Až 60 percent z 550 miliónov pracujúcich, ktorí žijú pod hranicou chudoby, tvoria práve ženy. Uvádza to správa Medzinárodného úradu práce (MÚP) vydaná pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.
Počet zobrazení: 1008

Hoci počet žien na globálnom trhu práce dosiahol rekord, stále ich je viac nezamestnaných než mužov a majú aj nižšie mzdy ako muži. Až 60 percent z 550 miliónov pracujúcich, ktorí žijú pod hranicou chudoby, tvoria práve ženy. Uvádza to správa Medzinárodného úradu práce (MÚP) vydaná pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Aj pokiaľ ide o ženy, varuje generálny riaditeľ MÚP Juan Somavia, že „väčšina regiónov sveta výrazne zaostáva za cieľom znížiť počet chudobných ľudí do roku 2015 na polovicu“. Štúdia Trendy globálnej zamestnanosti žien 2004 tvrdí, že v súčasnosti pracuje viac žien než kedykoľvek pretým. V roku 2003 dosiahol počet pracujúcich žien 1,1 miliardy, čo je 40 percent zo všetkých zamestnaných (2,8 mld.). „Celosvetovo je to za posledných desať rokov nárast o takmer 200 miliónov žien.“ Štúdia však zároveň upozorňuje, že nárast zamestnanosti nepriniesol ženám vyššiu životnú úroveň, neviedol k zrovnoprávneniu žien s mužmi, ani pokiaľ ide o výšku miezd či iné výhody. „Skutočná rovnosť (pohlaví) vo svete práce je stále nedosiahnuteľná,“ konštatuje analýza. Iba v Afrike bolo bez práce viac mužov V roku 2003 bola nezamestnanosť žien mierne vyššia ako nezamestnanosť mužov (6,4 percenta k 6,1). Metodika MÚP však považuje za nezamestnané iba ženy, ktoré sa usilujú získať prácu, nie tie, ktoré sú bez nej dobrovoľne. Iba vo východnej Ázii a subsaharskej Afrike to bolo naopak: 3,7-percentná nezamestnanosť mužov a 2,7-percentná nezamestnanosť žien vo východnej Ázii a 11,8 percenta mužov bez práce k 9,6 percenta žien v subsaharskej Afrike. Lenže v Latinskej Amerike a Karibskej oblasti bolo nezamestnaných 10,1 percenta žien a 6,7 percenta mužov. Na Blízkom východe a v severnej Afrike bolo vlani bez práce 16,5 percenta žien, čo je o celých 6 percent viac než mužov. Musia brať akúkoľvek prácu Horšie ako iní sú na tom mladí ľudia všeobecne, ale ťažkosti osobitne mladých žien pri hľadaní práce správa označuje dokonca za „drastické“. Preto je dnes „35,8 mil. mladých žien vo veku 15 až 24 rokov nedobrovoľne bez práce“. Paradoxne „v rozvojových krajinách si ženy nemôžu dovoliť nepracovať“, tvrdia autori správy. „Lenže nízka úroveň nezamestnanosti žien v nich iba maskuje skutočný problém.“ V týchto krajinách musia ženy zobrať každú prácu, ktorá sa im naskytne. Väčšina ich pracuje v takých sektoroch, ako je poľnohospodárstvo, kde získajú, ak vôbec nejaké, tak iba nízke sociálne zabezpečenie. Ozajstný problém žien v rozvojovom svete je získať dôstojnú a dobre platenú prácu. Ženský zárobok: ani dolár na deň Čo je ešte horšie, 330 miliónov žien nie je schopných zarobiť pre seba a svoje rodiny viac ako jeden americký dolár na deň! Predstavuje to 60 percent zo všetkých 550 miliónov tzv. chudobných pracujúcich. Ak k 330 miliónom týchto žien pripočítame ďalších 77,8 mil. nezamestnaných, znamená to, že treba vytvoriť takmer 410 miliónov „dôstojných“ pracovných miest, aby sa ženy na celom svete dostali z chudoby. Autori štúdie navyše upozorňujú, že ženy zarábajú menej ako muži, dokonca aj v „takých typicky ženských povolaniach“ ako stredný zdravotnícky personál či učiteľstvo. U nás je to najlepšie Štúdia odhalila, že zmenšovanie rozdielov medzi počtom zamestnaných mužov a žien je rozdielne podľa jednotlivých regiónov sveta. Napríklad v postkomunistických krajinách alebo vo východnej Ázii je od 83 do 91 zamestnaných žien na 100 pracujúcich mužov. Ale na Blízkom východe, v Severnej Amerike či južnej Ázii je už tento počet 40 žien na 100 mužov. „Na vytvorenie dôstojných pracovných miest pre ženy treba, aby politici uznali, že ženy sa stretávajú s omnoho väčšími prekážkami na trhu práce než muži. A zamestnanosť sa musí stať stredobodom sociálnej a ekonomickej politiky,“ upozorňuje J. Somavia. „Zvýšenie príjmov a príležitostí pre ženy prinesie zvýšenie životnej úrovne rodín a pomôže ekonomickému a sociálnemu rozvoju.“ Autor je redaktor serveru www.lavica.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama