Reklama
Reklama

Dzurindova vláda ignoruje vlastné uznesenie

Dzurindova vláda systematicky ignoruje svoje vlastné uznesenia. Najnovším príkladom je uznesenie, s ktorého splnením mešká už vyše dva mesiace, hoci odborníci varujú, že to spôsobuje naše zaostávanie za vyspelými krajinami. Vláda tak úmyselne brzdí rozvoj informatizácie, hoci iba prednedávnom sa Mikuláš Dzurinda (SDKÚ) široko usmieval pred objektívmi spolu s Billom Gatesom.
Počet zobrazení: 741
2-m.JPG

Dzurindova vláda systematicky ignoruje svoje vlastné uznesenia. Najnovším príkladom je uznesenie, s ktorého splnením mešká už vyše dva mesiace, hoci odborníci varujú, že to spôsobuje naše zaostávanie za vyspelými krajinami. Vláda tak úmyselne brzdí rozvoj informatizácie, hoci iba prednedávnom sa Mikuláš Dzurinda (SDKÚ) široko usmieval pred objektívmi spolu s Billom Gatesom. Podľa našich informácií zodpovedného ministra dokonca nikto doteraz ani len nenapomenul. V Bruseli máme komisára, v Bratislave ani sekciu na ministerstve Spomínaným uznesením by mal byť zriadený vládny splnomocnenec pre informatizáciu spoločnosti. Je to súčasť vládneho dokumentu Stratégia informatizácie spoločnosti a jej Akčného plánu. Mnohé európske krajiny, vrátane našich stredoeurópskych susedov, pritom už dávno majú pre túto oblasť samostatného ministra. Ešte aj Európska komisia má osobitný direktoriát pre informačnú spoločnosť a komisára Eri Liikannena. V tejto súvislosti je najironickejším paradoxom, že jeho kolegom na komisárskom poste je náš nominant Ján Figeľ! Po rozdelení zodpovednosti medzi „starým“ a „novým“ komisárom dokonca práve slovenskému politikovi pripadli úlohy súvisiace s rozvojom informačnej spoločnosti. Lenže na Slovensku sme v tejto oblasti na tom ešte horšie ako také Rumunsko, ktoré sa do EÚ zatiaľ ani len nedostalo. Najlepším dôkazom toho, ako málo dôležitá je pre Dzurindovu vládu informatizácia je fakt, že sa o ňu má starať obyčajný odbor na ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií. V predošlom volebnom období to bola aspoň sekcia na ministerstve školstva. Vládny dokument - zdrap papiera Odborníci už dlhodobo kritizujú slovenské vlády za ich absolútny nezáujem o informatizáciu Slovenska. Z obsahové hľadiska je podľa nich stratégia síce dobrá, ale neveria, že sa ňou vláda bude naozaj riadiť. Líder v tejto oblasti na Slovensku - občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) - urobil nedávno prieskum medzi „informatickými“ združeniami s varujúcimi výsledkami. „Takmer polovica si myslí, že stratégia nič neprinesie, podľa druhej polovice možno informatizácii pomôže,“ hovorí výkoný riaditeľ PPP Milan Ištván, ktorý je aj členom Rady vlády pre informatiku (RVI). Dôvod toho skepticizmu je pritom jednoznačný: „Odpoveď slabá politická podpora označili v dotazníku všetci“ . Žiaľ, realita ukazuje, že ich názory sú správne. Hoci zriadenie vládneho splnomocnenca považuje väčšina odborníkov za vari najväčší prínos stratégie, práve v tomto bode vláda vykazuje najväčšie meškanie. „Vláda nedáva dostatočnú prioritu využívaniu možností informačných technológií pre sprostredkovanie fungovania štátu a vôbec verejnej správy,“ komentuje situáciu prezident IT Asociácie Slovenska Juraj Sabaka, ktorý je tiež členom RVI. Vyše dvojmesačné oneskorenie Uznesenie vlády č. 43 z 21. januára tohto roku uložilo ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií predložiť vláde „návrh štatútu, personálne zabezpečenie a organizačné riešenie funkcie splnomocnenca vlády SR pre informatizáciu spoločnosti“ v termíne do 7. marca 2004. Dnes je polovica mája a pohľad na navrhovaný program budúcotýždňového zasadania vlády ukazuje, že kabinet sa návrhom nebude zaoberať ani tentoraz. J. Sabaka v tom nevidí politiku: „Zdržanie spôsobili pripomienky k materiálom, ktoré má ešte pred predložením na rokovanie vlády prerokovať Rada vlády.“ Lenže aj jej zasadania, ktoré zvoláva minister Pavol Prokopovič (SDKÚ) sa neriadia podľa plánu a sú neustále odkladané. „Žiadne relevantné vysvetlenie tohto meškania neexistuje, ak nerátam fakt, že aj samotné rokovania RVI sú odďalované a nekvalitne pripravené,“ odhaľuje pravdu M. Ištván. Rada vlády sa tak až na odloženom zasadaní na úplnom konci apríla konečne návrhom pre vládu zaoberala a schválila ho. Odvtedy však ubehli ďalšie dva týždne a vláda stále nič. Členovia RVI pritom tvrdia, že zo strany vlády nepocítili žiadny tlak, aby jej uznesenie bolo splnené. „Naozaj si myslím, že im je to jedno, nezaregistroval som žiadnu výzvu na adresu ministra Prokopoviča, ani len obyčajné upozornenie, aby okamžite návrh vláde predložil,“ hovorí prezident PPP Braňo Ondruš. Vo zverejnených zápisoch či komuniké z rokovania vlád nie je o tomto meškaní ani zmienka. Meškajú aj zákony Tento prípad je len ďalším z dôkazov, že naše priepastné zaostávanie v informatizácii je výsledkom ignorantskej politiky vlády. „To zaostávanie je naozaj katastrofálne a neraz nás na to upozornila aj Európska komisia,“ komentuje B. Ondruš. „Splnomocnenec by mal tento proces systémovo riadiť a akcelerovať,“ dodáva J. Sabaka. A M. Ištván dopĺňa ďalšie fakty: „Dnes mešká aj vytvorenie pracovných skupín RVI, či príprava novely zákona o štátnom informačnom systéme. Vo vláde má byť v polovici septembra a doteraz o ňom nikto ani len nehovorí.“ Podľa ankety Partnerstiev pre prosperitu je výhodou vládnej stratégie jej záväznosť pre rezorty i vládu samotnú. Títo ľudia však teraz podľa všetkého stratia aj poslednú dôveru. Dzurindova vláda si robí z občanov absolútne žarty a ukazuje, že veriť nemožno ani jej oficiálnym dokumentom. Pokiaľ nepôjde o privatizačné miliardy, nebude sa ponáhľať. Text bol uverenený na www.lavica.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama