Reklama
Reklama

Slovo čitateľov

Vraví sa, že po boji je každý generálom. No nám, starším ľavičiarom, už dávno chýba ľavicový denník, ktorý by pružne reagoval na množstvo neprávd a ohováračiek, ktorými pravičiari denne obsypávajú Smer.
Počet zobrazení: 1262

Ľavica potrebuje denník

Ad: Smer mal byť prísnejší ku kauzám (M. Gbúrová) Slovo 26/2010

Vraví sa, že po boji je každý generálom. No nám, starším ľavičiarom, už dávno chýba ľavicový denník, ktorý by pružne reagoval na množstvo neprávd a ohováračiek, ktorými pravičiari denne obsypávajú Smer. Jeho funkciu nemôže suplovať jediný týždenník – Slovo, ani internet, ktorý preniká len do niektorých vrstiev obyvateľstva. Voľby ukázali, že spoľahnúť sa iba na pozitívne sociálne činy nestačí. Demagogické reči, šírené médiami, zatlačia do zabudnutia skutky. Príkladom sú štyria „obyčajní ľudia“, ktorí sa dostali do parlamentu na cudzej kandidátke a bez zloženia kaucie iba demagogickým zveličovaním chýb politikov v regionálnych novinách. Bez akejkoľvek pozitívnej práce pre dobro ľudí.
Anton Daniel,
Bratislava

Keby farizejstvo kvitlo...

Nad výmyslami pravicových redaktorov a rýchlokvasených politológov sa človeku chce plakať. Chýba im zdravý rozum. Vidia pokrivený obraz demokracie. Keby boli niektoré naše redakcie uverejnili z času na čas aj nejakú pochvalu na Ficovu vládu, museli by zo seba stiahnuť prikrývku, pod ktorou sa nachádza veľa biologického odpadu. No čo už by som mohol čakať od bulváru, keď aj verejnoprávny rozhlas nemá ďaleko od krivenia objektivity, skresľovania pravdy. Keby farizejstvo kvitlo, mnoho časopisov a denníkov by boli samý kvet. Kvitnú, no smrdia.
Štefan Knap,
Stará Ľubovňa

Cyrila a Metoda máme aj v Prievidzi

Ad: Štát ostáva k histórii nedôsledný (V. Mikuláš) Slovo 27 – 28/2010

V záverečnej časti článku autor uvádza, že pekné súsošia patrónov Európy sv. Cyrila a Metoda majú v Nitre, Trenčíne a Žiline. Poznám Trenčín a viem, že tam sochy solúnskych bratov nie sú. Veľmi pekné a dôstojné súsošie sa však nachádza v Prievidzi. Mesto leží v Trenčianskom samosprávnom kraji, preto mohlo dôjsť k omylu. Prievidzská bronzová plastika vierozvestcov bola vytvorená v roku 1998 z peňazí vyzbieraných na základe lotérie. Matica slovenská z nich dala vyrobiť tri súsošia: v Prievidzi, Komárne a v Kútoch.
Sylvia Maliariková, Prievidza

V dvojčísle Slova som si vychutnal článok o svätých Cyrilovi a Metodovi v súvislosti s nedávnym faux pas štátnej správy a moci v Komárne. Súsošiu svätcov sa po výsmešnom umiestnení na balkóne budovy Matice slovenskej vraj konečne ušlo dôstojnejšie (?) miesto v strede kruhového objazdu, kde bude výdatne okiadzané výfukovými plynmi automobilovej dopravy ... Cyril a Metod neboli vyslancami cudzej štátnej moci, ani politikmi, ale „iba“ vierozvestcami kresťanstva, ktoré sa vtedy šírilo Európou. Mali bezprostredný vplyv na to, že sa aj zo starých Maďarov stal kresťanský národ, ktorý akceptovala vtedajšia Európa. Má to priame dôsledky až do dnešných dní. Už len pre túto skutočnosť by si sv. Cyril a Metod zaslúžili, aby patrili aj medzi význačné osobnosti maďarských dejín. Bez ohľadu na názor dnešných maďarských politikov či smiešnych šovinistických figúrok z komárňanskej radnice. Celkom inak sa zachoval magistrát Kolárova. Pamiatku vierozvestcov sme si tam dôstojne uctili kladením vencov k ich pamätníku, ekumenickými bohoslužbami a bohatým kultúrnym programom 10. ročníka Dní slovenskej kultúry. Na slávnosti Spolku priateľov slovenskej kultúry sa zúčastnili i členovia mestského zastupiteľstva na čele s primátorom Árpádom Horváthom. Potešilo ma, že k pamätníku Cyrila a Metoda položili vence aj zástupcovia organizácií maďarskej menšiny v našom meste. Takto si predstavujem slovensko-maďarské spolužitie: So vzájomným pochopením, ctením svojich koreňov, a nie primitívnymi priekmi.
Michal Svoreň, Kolárovo

Sľuby nedodrží iba podvodník

Ad: Výsledky volieb pravicu prekvapili (M. Feik) Slovo 27-28/2010

Ten, čo má logo ponášajúce sa na zvolanie z Titaniku, sotva vykročil z proscénia na scénu, už spravil z predvolebných sľubov bublifuk. Inak orientovaní, čo snívali o registrovanom partnerstve, si môžu „lízať labu“. Je mi ľúto aj tých, ktorých za „trávu“ chránia mreže. Určite rátali s amnestiou. Užívatelia a pestovatelia marihuany môžu len potajme dúfať, že o štyri (?) roky sa nájde spasiteľ, čo dodrží predvolebné sľuby. Dané sľuby zradí iba podvodník, a ten podvodníkom ostane, aj keď bude sedieť v akomkoľvek politickom kresle.
Ján Šimko, Stará Kremnička

Ukázalo sa, koľko politikov je recyklovateľných: Strana, ktorá ešte ani jedny voľby nevyhrala, sa znovu nominuje za víťaza. Štyri či viac ministrán sa spojilo. Je to pre spoločné programy a ciele? Nie. Darmo si prilepujú na čelá aureolu slušnosti či nábožnosti. Spojila ich len túžba po moci a nenávisť. To prvé sa dá v dnešnej dobe pochopiť, nenávisť však nie je program. Čo si zasejú, budú žať.
Otília Štepitová, Dolný Kubín

Upresnenie

V článku Zhubnosť národov: agresívna sebaľútosť (Slovo 27-28/2010) po dohode s autorkou nahradzujeme pre lepšie pochopenie laikov termín malformácie slovom deformácie. Výraz malformácia v zmysle vrodenej chyby psychiky je z odborného hľadiska neadekvátny. Bežne sa síce používa v somatickej (tela sa týkajúcej) medicíne, ale nie v psychiatrii a psychológii.
(red)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama