Reklama
Reklama

Spustíme nové elektronické Slovo

V júli 2010 vyšiel týždenník Slovo číslom 29. ako printový časopis naposledy. Jeho vydávanie v doterajšej forme sa zastavilo. Tieto opatrenia súvisia s prípravou prechodu Slova do novej podoby.
Počet zobrazení: 1631

V júli 2010 vyšiel týždenník Slovo číslom 29. ako printový časopis naposledy. Jeho vydávanie v doterajšej forme sa zastavilo. Tieto opatrenia súvisia s prípravou prechodu Slova do novej podoby. Redakcia a vydavateľ už dlhší čas uvažovali nad spôsobmi, akými možno náš týždenník modernizovať, aby sa jeho obsah dostal v širšej miere k väčšej skupine čitateľov. Naším cieľom tiež bolo rozšíriť čitateľskú obec Slova o príslušníkov mladej, či mladšej strednej generácie. Odmietame totiž tvrdenie, že ľavicové myslenie je generačnou záležitosťou a nepochybujeme, že práve v dnešnej dobe si ľavicové myšlienky a ľavicové hodnoty dokážu nájsť veľa prívržencov aj medzi mladými ľuďmi. V doterajšej podobe Slova sa nám však darilo túto skupinu oslovovať len vo veľmi obmedzenom množstve. Súčasťou nášho úsilia o modernizáciu Slova boli aj zmeny, ktoré nám majú umožniť byť ešte viac „na pulze udalostí“, reagovať na aktuálne dianie iba s nevyhnutným časovým odstupom, ako aj vytvoriť priestor na obojstrannú (dvojsmernú) komunikáciu s našimi čitateľmi a dať im možnosť byť „s nami“, aj keď sa momentálne nachádzajú na opačnom konci planéty. Samozrejme, pri všetkých týchto úvahách a plánoch sme museli brať do úvahy aj naše finančné možnosti, keďže pre ľavicové médiá je typické, že za nimi, na rozdiel od pravicových, nikdy nestáli silní sponzori, v peniazoch sa topiaci mecenáši, vždy prednostne podporujúci ideológie (a politikov), ktoré im umožňujú zveľaďovať ich vlastné bohatstvo a spoločenskú moc. Berúc do úvahy všetky tieto faktory sme už koncom jari tohto roka začali s prípravou novej, elektronickej verzie Slova. Leto využívame na jeho dokončenie a už v najbližších dňoch spúšťame skúšobnú verziu nového internetového portálu, ktorý úplne nahradí nielen doterajšiu internetovú prezentáciu Slova, ale aj jeho tlačenú formu. „Nové (elektronické) Slovo“ sa stane najväčším ľavicovým internetovým portálom na Slovensku, ponúkajúcim všetky moderné spôsoby publicistiky tak redakčnej, ako aj občianskej, vrátane multimediálnosti (zvukové záznamy a video). Bude obsahovať väčšinu doterajších, ale aj nové rubriky, viac fotografií, ale aj video záznamy, články od stálych autorov, ale aj príspevky nových ľudí, vytvoríme úplne nový priestor na publicistickú činnosť našich čitateľov a priaznivcov. Nová forma Slova bude výrazným skokom vpred, ak berieme do úvahy doterajšiu históriu nášho týždenníka. Nemôžeme a ani nechceme ignorovať realitu mediálneho sveta, jeho prudký vývoj. Práve naopak, v rámci svojich reálnych možností naň reagujeme, čoho výsledkom je aj prechod Slova na novú formu. Po internom odskúšaní fungovania nového portálu sprístupníme našim priaznivcom jeho betaverziu ešte v lete tak, aby od septembra fungoval nový ľavicový internetový portál naplno.

Redakcia a vydavateľ týždenníka Slovo

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Ringit - oblékni sa do štýlu
Reklama