Reklama
Reklama

A máme to za sebou!

Prvé voľby do Európskeho parlamentu sme poctili rekordne nízkou účasťou ... a to len 44 dní po našom vstupe do Únie.
Počet zobrazení: 802

Prvé voľby do Európskeho parlamentu sme poctili rekordne nízkou účasťou ... a to len 44 dní po našom vstupe do Únie. Realizácia Európskej únie vyšla z dvoch katastrofálnych vojen. Cieľom bolo zabrániť budúcim konfliktom na európskom kontinente. Mier sa stal zjednocujúcou myšlienkou pre zakladajúce generácie. Pred pár dňami sme si pripomenuli vylodenie Spojencov vo Francúzsku. Pamätníci vymierajú. Udalosti (dávno) minulé sa stali obsahom dejepisných kníh a odborných prednášok. Mier sa stal samozrejmosťou. Dnes už doň neinvestujeme. Miesto toho, aby sme sa rozhliadli v neďalekom susedstve, utešujeme sa tým, že nám sa také niečo už stať nemôže. A robíme málo pre to, aby sa nám to nestalo. Spoločná mena a ekonomika nie sú dostatočnou ochranou. Avšak aj na to, aby tieto dva faktory (so silným vyžarovaním do ostatných oblastí života obyvateľov) optimálne fungovali, je potrebná demokratická kontrola. Tú na európskej úrovni zaručuje len Európsky parlament. Je jedinou inštitúciou únie, ktorá priamo reprezentuje voličov a ich názory. Európsky parlament nepracuje na princípe národných záujmov, ale na základe politických klubov. Otázky zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia, ochrany životného prostredia, verejných investícií, riešenie dopravných sietí, ktoré pretkávajú celý kontinent. To sú témy, ktoré zaujímajú občanov. Je pre politické strany nemožné ponúknuť svoje názory k týmto otázkam? Možno to bude tým, že žiaden názor nemajú? Že neexistuje koncept riešenia týchto pálčivých problémov ani v jednej straníckej centrále, ktorej reprezentanti sa uchádzali o našu dôveru? Národná karta je naproti tomu vždy istá. Aj keď je jej použitie v tomto prípade nezmyselné, pretože inštitúcia únie pracujúca na národnom princípe je Rada ministrov. A našich reprezentantov v nej si volíme v národných voľbách. Sú nimi jednotliví rezortní ministri našich národných vlád. Slovensko je členským štátom Európskej únie. Našou neúčasťou vo voľbách do Európskeho parlamentu sme vyjadrili absolútnu ľahostajnosť k našej vlastnej budúcnosti. A fakt, že „aj v ostatných krajinách únie bol záujem voličov veľmi nízky“ v tomto prípade neospravedlňuje. Autorka je politologička

Redakcia týždenníka SLOVO sa nemusí stotožňovať s uverejnenými textami v tejto rubrike

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama