Reklama
Reklama

Krčmová reč

Dve egá namiesto jednej osobnosti. Téma hodná starej romantickej tradície rozdvojeného človeka Raskoľnikov, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Je to tak, namiesto jedného E. Ch. vidím dve osoby. Marí sa mi to? Nie. Vážení páni E. Ch. 1 a E. Ch. 2, iste vás, vo fyzickej podobe jedno telo, prekvapuje oslovenie v pluráli, a s ním aj nehorázne podozrenie, že Vaše ja netvorí jedno, ale hneď dve egá.
Počet zobrazení: 1682

Dve egá namiesto jednej osobnosti. Téma hodná starej romantickej tradície rozdvojeného človeka Raskoľnikov, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Je to tak, namiesto jedného E. Ch. vidím dve osoby. Marí sa mi to? Nie. Vážení páni E. Ch. 1 a E. Ch. 2, iste vás, vo fyzickej podobe jedno telo, prekvapuje oslovenie v pluráli, a s ním aj nehorázne podozrenie, že Vaše ja netvorí jedno, ale hneď dve egá. Vysvetlím to. Keď som naposledy prezeral internetové vydanie SLOVA, pochopil som to tak: ten chlap, nazvime ho E. Ch. 1, musí mať rád tie naše diskusie v sieti. Pri každom lepšom mene aspoň jeden komentár, kritická úvaha alebo hneď tri. Hádam najčastejšie diskutujúci fanúšik v našom chotári. Nielen to. Pri frekvencii článkov, ktoré dostáva redakcia od nášho autora, možno predpokladať, ak už nás nemilujete ako médium, sme mu prinajmenšom sympatickí. Ktorý nezávislý duch by sa usiloval so železnou pravidelnosťou publikovať, diskutovať, zviditeľňovať sa etc. v týždenníku, ktorý „prestal byť alternatívnym médiom“ a lezie mu na nervy? Iba farizej. Áno, E. Ch. 1, v lepších chvíľach by sa zdalo, sedíme jeden druhému ako povestná r… na šerbli. Letná pohoda, ľavicové úsmevy na tvári. Pozor, pozor, koniec pohody. Zhora zahrmí hlas, mama mia, ľavicoví intelektuáli diskutujú o pravicových témach, ergo: E. Ch. 1, ľavičiar, sa klame, keď mrhá svoj čas na náš týždenník. Kto sa opovažuje? No predsa E. Ch. 2. Podľa tohto alter ega sa v SLOVE „nedá nastoliť nijaká závažná téma, pretože je hneď neutralizovaná opačným názorom.“ Aj stará Leninova múdrosť našla uplatnenie, E. Ch. 2 varuje: „Keď ťa chváli protivník, zamysli sa nad tým, čo si robil zle.“ Ach áno, už viem: Títo liberáli zrejme nemajú šajnu, o čom je triedny boj. Čuduj sa svete, E. Ch. 1 vydržal aj túto ostrú seba-kritiku. Nedal sa znechutiť, naďalej diskutuje na sieti. Nedbá na varovania E. Ch. 2. (Ten to vie odpáliť naglas, rozumej, v duchu sovietskej glasnosti). Ešte že „kultivujeme“, ak nie „ľavicový“, potom „pravicový“ priestor (Skúste si povedať nahlas tento nezmysel). Snažím sa chápať E. Ch. 1 a jeho hlad po akceptácii v nami vytvorenom priestore. Ale hovorím si, E. Ch., rozhodnite sa prosím pre jedného z vás. Slušnosť – alias úroveň – to káže. Prajem príjemné leto a dovolenku so želaním, aby to vyšlo aspoň jednému z Vás. Pretože obom sa dariť naraz nemôže: Sum id, quod sum, silná veta a táraním ľahko stratený – skutočný – predpoklad „hodnotovej konzistentnosti“, o ktorej v romantickom duchu snívate.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama