Reklama
Reklama

Zajacove miliardy na úkor občanov

Minister zdravotníctva Rudolf Zajac chce okradnúť Slovákov o miliardy. Pripravil „reformu“ , po ktorej budeme povinne platiť zdravotné poistenie, ale o jeho využití nebudeme môcť rozhodovať. Dokonca ani len prostredníctvom svojich poslancov. Miliardy dostanú súkromné akciovky, na ktoré občania nebudú mať žiadny vplyv.
Počet zobrazení: 1045

Minister zdravotníctva Rudolf Zajac chce okradnúť Slovákov o miliardy. Pripravil „reformu“ , po ktorej budeme povinne platiť zdravotné poistenie, ale o jeho využití nebudeme môcť rozhodovať. Dokonca ani len prostredníctvom svojich poslancov. Miliardy dostanú súkromné akciovky, na ktoré občania nebudú mať žiadny vplyv. Minister ako vládca nad pacientmi. „Zákon o liečebnom poriadku bude definovať rozsah a obsah zdravotníckych výkonov, liekov a zdravotníckych pomôcok poskytovaných na základe povinného zdravotného poistenia.“ Túto vetu obsahuje programové vyhlásenie súčasnej slovenskej vlády (PVV). Navrhol ju R. Zajac, ktorý teraz navrhuje zákon, ktorý ju úplne popiera. Podľa odborníkov je to popri premene zdravotných poisťovní najnebezpečnejší zámer tzv. reformy zdravotníctva. Citovaná veta znamená, že zákon presne určí, čo všetko musíme získať u lekára, v nemocnici či v lekárni „zadarmo“, bez platby v hotovosti priamo na mieste. Pacientom dáva istotu, že za povinne zaplatené zdravotné poistenie majú nárok na presne vymenované vyšetrenia, liečby, lieky a zdravotnícke pomôcky bez ďalších doplatkov. R. Zajac navrhuje systém, v ktorom budeme poistenie platiť, ale nikdy si nebudeme istí, či za vyšetrenie, ktoré práve potrebujeme, netreba doplatiť z vlastného vrecka. Koľko zaplatíme? „Tri nálezy Ústavného súdu v roku 1994 vyslovili záver, že rozsah zdravotnej starostlivosti musí byť určený zákonom,“ upozornilo Slobodné fórum (SF). R. Zajacovi je však právny štát zjavne ukradnutý. Podľa jeho návrhu bude „výkony a výšku ich úhrady z verejného zdravotného poistenia určovať ministerstvo zdravotníctva“. Rozhodujúce slovo bude mať minister, „radiť“ mu budú komisie, ktorých členov však vymenuje zase len on. Iba na vôli ministra by teda záležalo, či za vyšetrenie a liečbu chrípky zaplatíme 100 korún, 1 000 korún alebo nič. Iba na jeho vôli by záležalo, ktorý liek bude zadarmo a za ktorý budeme platiť. Navyše sa to bude môcť kedykoľvek zmeniť a koľko sa toho zmení a v akom čase – bude zasa iba na ministrovi zdravotníctva. Otázkou zostáva, podľa čoho sa bude minister rozhodovať. Zákon mu totiž neukladá mantinely, ktoré by pacientov chránili pred jeho svojvôľou. Aké a koho záujmy teda budú mať vplyv na to, čo bude a čo nebude v zdravotníctve zadarmo? Vzhľadom na to, ako sa Dzurindova vláda už teraz stavia ku kritike zo strany odbornej, ale aj ostatnej verejnosti, isto záujmy pacientov rozhodovať nebudú. Veď tí tiež nebudú mať zastúpenie v žiadnom z ministrových „poradných orgánov“. Súdiac podľa doterajšej Zajacovej politiky, hlavným kritériom budú peniaze. „Najdôležitejšie je zastaviť ten kolotoč zadlžovania v rezorte,“ zopakoval minister zdravotníctva niekoľkokrát. Nová právomoc mu to zjednoduší. Rozsah bezplatnej zdravotnej starostlivosti určí podľa toho, na čo zdravotné poisťovne budú mať. Zvyšok nechá zaplatiť občanom. Len aby nebol deficit. Zajacove klamstvá. Jasným dôkazom tohto uvažovania je „zníženie“ zadlženia zdravotníctva v minulom roku. „Oproti roku 2002 sa nám v roku 2003 podarilo spomaliť rast dlhu,“ zaznelo z MZ SR. „Pred dvoma rokmi sme dosiahli dlhy vo výške 7,665 mld. korún a vlani to už bolo len 6,088 mld.“ Lenže v roku 2002 sme z vlastných vreciek „naliali" do zdravotníctva 7 miliárd korún, ale po zavedení poplatkov druhou Dzurindovou vládou to bolo už 10 a pol miliardy! „Dosiahlo sa teda nižšie zadlženie len preto, že od občanov sa minulý rok získalo o tri a pol miliardy viac, než v predchádzajúcom roku,“ upozornil na odbornom seminári Strany demokratickej ľavice doc. Milan Kamenský, Csc. „Čiže aké systémové opatrenia? Nebyť toho, že občania zaplatili v hotovosti miliardy navyše, tak zadlženie by narástlo až na 9,5 miliárd. To je výsledok reformy.“ Pacienti bez práv. Ešte horšia je pre pacientov správa, že zo zdravotných poisťovní by sa mali stať súkromné akciové spoločnosti. „Vládny návrh zákona umožňuje silným finančným skupinám – žralokom – bez väčších problémov ovládnuť zdravotné poisťovne,“ varuje SF. Zdravotné poisťovne sa stanú normálnymi finančnými inštitúciami, ktoré vytvárajú pre svojich majiteľov zisk. A R. Zajac im to chce ešte uľahčiť. Podľa jeho návrhu si budú tieto akciovky samy rozhodovať, za akú zdravotnú starostlivosť a komu zaplatia, a najmä koľko. V praxi si teda nie pacient vyberie lekára či nemocnicu, ale to zaň urobí „jeho“ poisťovňa. Ona sa rozhodne, s kým podpíše zmluvu a kto vám poskytne vyšetrenia a liečbu, na ktorú ešte stále budete mať bezplatne nárok. Nižšia kvalita zdravotníctva. Keďže zo zdravotných poisťovní budú normálne na zisk orientované akciovky, budú nútiť lekárov a nemocnice, aby za zdravotnú starostlivosť pýtali čo najmenej. Tí teda budú „znižovať náklady,“ aby to pre poisťovne bolo čo najlacnejšie, čo podľa odborníkov prinesie pokles kvality zdravotníctva. Deje sa to i v potravinárstve. Obchodná inšpekcia napríklad zistila, že v „akciovej“ šunke bola takmer polovica múky, a niektorí výrobcovia znižujú ceny masla tak, že doň pridávajú rastlinný tuk. Ani v jednom prípade zákazník na prvý pohľad nič nezistí. Ako by teda pacienti, ktorí sa v medicíne vôbec nevyznajú, mohli zistiť, že lekár pri stanovení diagnózy nevyužíva najmodernejšie postupy a prístroje alebo že ich nelieči dostatočne kvalitne len preto, aby ušetril, lebo poisťovňa mu viac zaplatiť nechce? Nijak. Bezhraničný hyenizmus. Po reforme R. Zajaca sa pacienti stanú bezbrannými rukojemníkmi bezohľadných finančníkov, ktorí budú viesť súkromné akciovky. Všetci budeme každý mesiac povinne prispievať, aby ony dosiahli zisk. Nikto z pacientov však nebude rozhodovať o orgánoch „svojej“ zdravotnej poisťovne a voliť jej šéfa, vedenie poisťovne nebude závislé od tých, ktorí ju financujú. „Nedostatky systému sa budú prenášať na občana,“ konštatuje Slobodné fórum. „Poslanci, ktorí takýto návrh schvália, podpíšu pacientom čistú faktúru na platby,“ vysvetľuje podpredsedníčka Asociácie na ochranu práv pa- cientov Anna Reháková. A, navyše, „pacient nemá istotu, že starostlivosť dostane,“ dopĺňa SF. Hyenizmus R. Zajaca a jeho vládnych kolegov zjavne nepozná hranice. Článok bol uverejnený na www.lavica.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama
skvelydarcek.sk

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama