Reklama
Reklama

Nevidím to ako prerušenú pieseň,ale ako ďalšiu slohu

Už viac ako dva roky, teda od zverejnenia výsledkov parlamentných volieb, je situácia na ľavom spektre prinajmenšom nejasná. Nedávno bola ešte aktuálna integrácia mimoparlamentných ľavicových strán, dnes sa udial ďalší obrat. SDĽ, ako aj SDA uvažuje o integrácii so Smerom. Podľa neformálnych rozhovorov v ľavicovom prostredí sa to ukazuje byť hotová vec. Keďže týždenník SLOVO už tradične mapuje „ľavú“ scénu v akcii, rozhodli sme sa vám prinášať aktuálne informácie, názory a postoje k tejto téme, ktorá by sa mohla nazývať aj takto: Smer a slovenská ľavica.
Počet zobrazení: 640
2-m.JPG

Trpezlivosť (červené) ruže prináša... Už viac ako dva roky, teda od zverejnenia výsledkov parlamentných volieb, je situácia na ľavom spektre prinajmenšom nejasná. Nedávno bola ešte aktuálna integrácia mimoparlamentných ľavicových strán, dnes sa udial ďalší obrat. SDĽ, ako aj SDA uvažuje o integrácii so Smerom. Podľa neformálnych rozhovorov v ľavicovom prostredí sa to ukazuje byť hotová vec. Keďže týždenník SLOVO už tradične mapuje „ľavú“ scénu v akcii, rozhodli sme sa vám prinášať aktuálne informácie, názory a postoje k tejto téme, ktorá by sa mohla nazývať aj takto: Smer a slovenská ľavica. Jedno je však jasné. Pre spočiatku marketingovo pragmatický Smer, reformujúci sa na sociálnu demokraciu to znamená kvalitatívnu aj kvantitatívnu zmenu. Možno viac, ako si to je ochotný priznať. Potvrdila sa však jedna vec, ktorú celkom šťastne a trefne nedávno podotkol Róbert Fico: „Trpezlivosť (červené) ruže prináša.“ (iš) Ján Richter, ústredný tajomník SDĽ Čo predchádzalo dnešnému rozhodnutiu SDĽ spojiť sa so Smerom? - 9. zjazd SDĽ prijal Projekt pôsobenia Strany demokratickej ľavice na roky 2003 až 2006. Cieľom realizácie tohto projektu bolo revitalizovať SDĽ, resp. prinavrátiť strane isté verejnomienkové pozície aktívnou politikou v teréne, ako aj komunikovaním tém. Ďalším cieľom bolo predstavovať iných ľudí, ktorí nastúpili do čela strany. Teda nových ľudí? - Áno, samozrejme. Tento projekt sme nazvali Nová ľavicová alternatíva pre Slovensko. Všetkým nám však bolo jasné, že sama SDĽ to nezvládne. Táto alternatíva je širší pojem aj z hľadiska politických subjektov, ale nielen ich. Medzi ľavicové sily sme rátali aj mimovládne organizácie a, všeobecne, všetkých ľavicovo zmýšľajúcich a orientovaných ľudí. Aký osud má dnes táto ambícia? - Už vtedy sme si uvedomovali, že sú tu určité riziká. SDĽ sa ocitla v novej situácii. Nikdy nebola mimo parlamentu alebo, obrazne, povedané, nikdy sme nedostali také veľké zaucho, aké sme dostali po posledných parlamentných voľbách. Uvedomili sme si potrebu určitej generačnej zmeny. No aj pri futbale – keď vymeníte takmer celú jedenástku, vždy je tu určité riziko, či sa dobre adaptuje na nové prostredie a situáciu. Podľa nás však bola značka SDĽ vždy aktuálna a v minulosti zlyhali skôr konkrétni ľudia. Stanovili sme si tri možné varianty postupu. Prvý hovoril o samostatnom pôsobení SDĽ. Druhý spočíval v integrácii neparlamentných ľavicových strán či síl. A treťou alternatívou bolo zlúčenie SDĽ so Smerom. Snažili sme sa o druhý variant. Urobili sme všetko pre jeho realizáciu. Komunikovali sme so všetkými stranami. Je však pravda, že hlavným predpokladom úspešnej integrácie mohli byť len ľudia. Osobnosti, ktoré by boli schopné svojou komunikáciou a pôsobením zaujať. Tento zámer nevyšiel. To, že sa predpoklady nenaplnili, pochopila aj SDA. Medzitým sa súbežne viedli rozhovory so stranou Smer. Na jedno stretnutie prišli jej predstavitelia s návrhom akejsi rovnocennosti pri integrácii s touto stranou. Nie rovnocennosti personálnej či ekonomickej, ale z hľadiska obsahu politiky. SDĽ dostala šancu pokračovať vo svojej hodnotovej orientácii a identite. Nesmieme zabúdať, že táto strana veľmi aktívne tvorila novodobé dejiny našej krajiny. No v tomto projekte nie je dôležitá minulosť, hoci na ňu nezabúdame, oveľa viac však staviame na budúcnosť. Nielen na svoju, ale na budúcnosť ľavice ako takej. Konzultovali ste to s Vašou veľkou členskou základňou... - Organizovali sme vnútrostranícku diskusiu. Prvý variant ako taký bol členskou základňou odmietnutý. Druhá možnosť, integrácia mimoparlamentných strán, sa zdala byť z pohľadu členov optimálna. Keďže sa nepodarilo naplniť predpoklady tejto alternatívy, začali sa rokovania o alternatíve číslo tri.

Diskusia bude určite pokračovať... - Samozrejme, ešte nepadlo konečné rozhodnutie. Posledný Republikový výbor SDĽ len odštartoval určitý proces... ... ktorý môže byť zamietnutý... - ... Zjazd je najvyšší politický orgán, ktorý má toto právo. Vychádzajúc z môjho poznania a zo signálov, ktoré dostávame, som však presvedčený, že uvedená alternatíva bude akceptovaná a že nakoniec na zjazde dospejeme k tomu rozhodnutiu. I ja osobne som presvedčený, že k dobrému rozhodnutiu. Sú aj hlasy proti? Myslím hlasy najvyšších politických predstaviteľov... - Samozrejme, treba tu vidieť, že SDĽ má aj svoju históriu. Mnohí sa dlhé obdobie usilovali o to, aby mala svoje miesto na politickej scéne. Celé to rozhodovanie nemá len pragmatický rozmer, ale je spojené aj s citovou stránkou veci. Ja osobne by som to prirovnal k svojmu obdobiu v roku 1990, keď som sa ako bývalý člen komunistickej strany mal rozhodnúť, či som pripravený akceptovať zmeny, akceptovať novú politickú orientáciu strany, ktorá vznikla v Prešove s názvom KSS-SDĽ. Aj tu to bolo o istom citovom základe, pretože som bol presvedčený, že som sa v predchádzajúcom období ničím neprevinil. Naopak, že som mal záujem prispieť k lepšej spoločnosti... ... už to bude druhý prerod. Nebude to pre Vás problém? - Nie, nie je to problém. Naopak, ja si myslím, že je to celé dané vývojom, možno osobným, ale aj vývojom, ktorým prechádza slovenská spoločnosť. Som presvedčený, že v roku 1990 to bolo dobré rozhodnutie, keďže sme chceli robiť reálnu politiku. Veď preambula politického programu SDĽ z týchto čias sa začínala týmito slovami: „SDĽ vznikla z reformne orientovaných komunistov, ktorí november 1989 nepochopili ako svoju vlastnú osobnú porážku, ale ako začiatok budovania novej ľavicovej cesty.“ To, o čom ideme teraz rozhodovať, je toho pokračovaním. Nevidím to ako prerušenú pieseň, ale ako ďalšiu slohu. A budem mať ambíciu pomôcť aj svojím osobným podielom . Ale vráťme sa k tým, ktorí boli v RV SDĽ proti. - Podľa mňa bolo prekvapivé, že táto závažná politická otázka prešla veľmi hladko. Proti boli len dvaja členovia. Kto to bol? - Nepokladám za potrebné teraz to zverejňovať... Je to tajné? - Ak sa rozhodnú tí, ktorí boli proti, zverejniť túto informáciu, nebudem proti. (Pozn. redakcie: podľa našich informácii to boli dve ženy – Judita Takáčová a Hana Blažíčková) Niekto sa aj zdržal. Napríklad Ľubomír Andrassy... - Pýtal som sa ho, prečo. Povedal, že to bolo hlavne kvôli spôsobu procesu. So zlúčením sa však absolútne stotožňuje a podporuje ho. No nechcem sa vyjadrovať za ostatných. Poďme k začiatkom intenzívnejšej komunikácie so Smerom. Kedy sa začala? - Eurovoľby boli prvým základom spolupráce. A teraz už vieme, že z hľadiska budúcnosti aj niečoho väčšieho... Skrátka, bol to celkom rozumný ťah zo strany Roberta Fica ponúknuť vám tretie, teda zvoliteľné miesto na kandidátke vo voľbách do Európskeho parlamentu...? Kto spravil prvý ťah v aktuálnom zbližovaní sa SDĽ a Smeru...? - V prvom rade si myslím, že tu badať určitú zmenu politiky zo strany Smeru, keďže sa z „tretej cesty“ posunuli bez akýchkoľvek veľkých diskusií viac doľava. Oveľa viac začali robiť tzv. sociálnodemokratickú politiku. A to nielen z hľadiska politického programu, ktorý náležito doplnili, ale aj z hľadiska reálnej politiky. Bol to Róbert Fico, ktorý prišiel na náš zjazd s ponukou, „...poďme spolu vytvárať novú ľavicovú alternatívu pre Slovensko“. Samozrejme, že sme túto ponuku prijali. No vtedy sme ešte predpokladali, že SDĽ bude mať ambíciu prepracovať sa popri Smere cez 5 percent. Poďme k spájaniu. Máte nejaké garancie, že vás vo vašom „novom“ domove budú rešpektovať? - Myslím, že je to vec vzájomnej dohody... Je logické, že SDĽ nemá ambíciu možným vstupom 10 000 členov „prevalcovať“ terajšie štruktúry Smeru. Teda je viac členov SDĽ, ako má dnes členov Smer? - Momentálne je viac členov SDĽ. Samozrejme, príde preregistrácia do nového subjektu... ... aj členovia Smeru sa preregistrujú do nového subjektu? - Pokiaľ bude vytvorený nový subjekt s novým názvom a bude musieť byť zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR, tak je to celkom pochopiteľné. Nemôže to byť ohlásené len ako zmena názvu strany Smer? - Myslím, že sme sa dostali príliš ďaleko... Neviem reagovať na tieto otázky. Dôležité na našej dohode je, že sme sa myšlienkovo zhodli a chceme spoločne v politike pokračovať. Toto je nosná myšlienka spájania. Všetko ostatné je podružné. Predsa len, kde bude sídlo strany? - Terajší predstavitelia SDĽ ponúkli pre nové sídlo strany ako možnosť budovu na Gunduličovej ulici. No myslím, že je to predčasná otázka. Ponuka tu však je. Čo s majetkom SDĽ? Robíte nejaký audit? - Je to pred nami. Všetko závisí od konečného rozhodnutia. Len čo sa zhodneme, že vytvárame spoločný politický subjekt, ktorý je právnym pokračovateľom SDĽ, tak presunieme majetok do tohto nového subjektu. A čo budete robiť Vy? - Ja mám záujem dotiahnuť tento proces, ktorý sme odštartovali, do úspešného konca. Všetko ostatné je otázkou budúcnosti... (smiech) No nemôžete teraz hovoriť, že nemáte ambície. Nedá sa len tak odovzdať stranu, kľúče od budovy a majetok a povedať „robte si s ňou, čo chcete“. Musíte mať predstavu, ako sa budete zúčastňovať na živote potom... Teraz hovorte o ambíciách. - To je pravda. Nebojte sa, neutečiem. Je to však hlavne otázka vzájomnej dôvery a predtým nás čaká veľký kus práce... Zhováral sa Ivan Štefunko

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama