Reklama
Reklama

Krátke správy

SMS na pevnej linke od októbra Už od októbra by malo byť možné posielať SMS aj z pevnej linky. Slovak Telecom na tento účel využije vlastné SMS centrum. O jeho prepojení s mobilnými operátormi ST rokuje.
Počet zobrazení: 922

SMS na pevnej linke od októbra Už od októbra by malo byť možné posielať SMS aj z pevnej linky. Slovak Telecom na tento účel využije vlastné SMS centrum. O jeho prepojení s mobilnými operátormi ST rokuje. Cena za 160-znakovú SMS z pevnej linky bude od 1,50 Sk s DPH. Prijímať správy bude možné na akýkoľvek telefón. Prijímať SMS budú môcť všetci zákazníci bez ohľadu na to, aký telefón vlastnia. Na telefónnych prístrojoch, ktoré nepodporujú zobrazenie SMS na displeji, bude SMS pretransformovaná hlasovým syntetizátorom do zvukovej podoby. Na odosielanie SMS z pevnej linky je potrebné vlastniť telefónny prístroj podporujúci túto funkciu. Takéto telefónne prístroje možno kúpiť alebo prenajať. Služba SMS na pevnej linke je realizovaná pomocou SMS centra, ktoré zabezpečí príjem, uloženie a následné doručenie SMS správ v rámci siete Slovak Telecomu. O prepojení SMS centra s obidvomi mobilnými operátormi, čím sa umožní zasielanie správ aj na mobilné telefóny, sa v súčasnosti ešte rokuje. Slovak Telecom k trestnému oznámeniu API Asociácia poskytovateľov internetu (API) podala trestné oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu za údajné vypnutie zákazníkov – členov aj nečlenov API pripojených analógovými miestnymi vedeniami. API sa však vo svojom oznámení odvoláva na neplatné rozhodnutia Protimonopolného úradu (PMÚ) SR, ktoré Najvyšší súd SR zrušil. Slovak Telecom preto rázne odmieta tvrdenia API o tom, že spoločnosť odstavila poskytovateľov internetu. Slovak Telecom v žiadnom prípade zákazníkov neodpája, mení len technické parametre služieb prenájmu analógových okruhov a miestnych okruhov telefónneho typu. Zmenou technického riešenia pripojenia zákazníkov pri miestnych analógových okruhoch na prenos dát a pri miestnych okruhoch telefónneho typu, ku ktorému včera Slovak Telecom pristúpil, spoločnosť len zosúlaďuje ponuku spomínaných služieb s ich Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP). Koncoví zákazníci, ktorí používajú služby prenájmu analógových okruhov a prenájmy okruhov telefónneho typu v súlade s VOP, nebudú zmenou technického riešenia nijako poškodení. Zmenou, o ktorej boli zákazníci už v predstihu informovaní, sa prevádzkové parametre miestnych analógových okruhov na prenos dát a miestnych okruhov telefónneho typu dostanú do súladu s právne záväznými medzinárodnými technickými normami. Slovak Telecom ako poskytovateľ s významným vplyvom na trhu s prenájmom telekomunikačných okruhov si touto zmenou technického riešenia tiež splní povinnosť poskytovať prenajaté okruhy všetkým užívateľom za rovnakých podmienok na celom území Slovenska a s takými technickými parametrami, o ktoré užívateľ pôvodne žiadal pri zriadení služby. Hodinové volanie za cenu troch minút do konca októbra Zákazníci EuroTelu môžu telefonovať až 60 minút len za cenu trojminútového hovoru. Túto ponuku môžu využiť všetci zákazníci mesačných programov od programu 55Viac alebo Plus a vyššie, a to súčasní, ale aj noví. Stačí pred telefónnym číslom zvoliť predvoľbu 66 a zákazníci môžu telefonovať až neuveriteľných 60 minút za cenu troch. Namiesto čísla 0903 123 456 treba zvoliť číslo 66 0903 123 456 a zákazníci môžu zabudnúť na čas. Zvýhodnené volania sa, navyše, neodčerpávajú z voľných minút, a tak ak chcú zákazníci vybaviť krátky telefonát, môžu volať bez predvoľby 66, ale ak vedia, že sa určite zarozprávajú, s volaním cez predvoľbu 66 si to môžu naozaj dovoliť. Táto ponuka platí do 31. októbra 2004 pri volaniach v sieti EuroTel. Každé volanie v dĺžke 60 minút a menej s použitím predčíslia 66 bude spoplatňované ako 3-minútové volanie, podľa cenníka. Na tieto volania sa nevzťahujú voľné víkendové minúty ani služba Ty a ja. Po 60. minúte bude volanie spoplatňované štandardným spôsobom podľa cenníka.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama