Reklama
Reklama

Zo Životopisu Karola Barona

Počet zobrazení: 1192
15_baron-m.jpg

1939 – narodil sa 13. septembra v Levoči. 1960 – 1962 – po maturite, keď ho neprijali na VŠVU, študoval na Pedagogickom inštitúte v Prešove, absolvoval vojenskú prezenčnú službu a začal vyučovať slovenský jazyk a výtvarnú výchovu na ZŠ v Šarišskom Jastrabí. 1963 – 1969 – študoval na VŠVU v Bratislave u prof. Dezidera Millyho a Petra Matejku, u ktorého absolvoval v oddelení voľnej maľby a gobelínu. 1964 – sobáš s prvou manželkou Adrianou Čalkovskou. 1967 – výstava Zen cyklu v Galérii mladých v Prešove. 1969 – výstavy v Dolnom Kubíne, Prešove a Brne. Vydal autorskú publikáciu Beštiár I. – II. Účasť na výstavách v Paríži, Bruseli a Londýne. Zoznámenie s Albertom Marenčinom. 1969 – 1972 – vyučoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Kremnici. 1970 – výstavy v Bratislave v Divadle na korze a v Galérii mesta Bratislavy, ktorú zatvorili po troch dňoch. Výstavy v Prahe v Galérii na Karlovom námestí a v Poetickej kaviarni Viola. V tomto roku sa stal členom Surrealistickej skupiny v Československu, spolu s Albertom Marenčinom boli jediní slovenskí členovia. Odvtedy participoval na všetkých aktivitách skupiny, kolektívnych experimentálnych projektoch, zborníkoch, výstavách vo vlasti i v zahraničí (Belgicko, Francúzsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, USA, Švédsko), ilustroval zahraničné revue atď. Jeho autorské heslo sa zjavovalo vo svetových lexikónoch surrealistického hnutia. Vzhľadom na normalizačné pomery bola činnosť surrealistickej skupiny undergroundová. Žil striedavo v Žiline a v Hodruši ako voľný výtvarník. Venoval sa maľbe a tvorbe gobelínov pre verejné priestory (radnica v Žiline, sobášne siene atď.) 1977 – český teoretik surrealizmu Vratislav Effenberger napísal o ňom monografiu, ktorá nemohla vyjsť. 1979 – výstava tapisérií a kresieb v Považskej galérii v Žiline. Účasť na sympóziu v Šalgotarjáne a v Budapešti. 1986 – výstava v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne s názvom Hodrušské commedie dell´arte s Herakleitovým panta rhei. Repríza v Divadle SNP v Martine a v Prešove. 1988 – výstava s názvom Speculum mundi v GVU v Prešove a v PGU v Žiline. 1989 – výstava s názvom Surrealistická paralaxa – paradox grotesknosti v PGU v Žiline. Výstava Obrazy (výber z obrazových cyklov) v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Výstava Speculum mundi v GMB v Bratislave. 1990 – výstava obrazov v UBS v Bratislave a v Kysuckej galérii v Oščadnici. Výstava v Houstone (USA). 1991 – účasť na výstave Analogon 1969 – 1990 v Paríži a na výstave Európske dialógy v Bochume (Nemecko). Účasť na výstavách Surrealistickej skupiny v Československu v Banskej Bystrici, v Bratislave a v Nimes (Francúzsko). Účasť na výstave skupiny v pražskom Mánese s názvom Třetí archa. Stal sa členom spolku Mánes. 1992 – výstava Kresby a objekty v Štátnej galérii v Nitre. Repríza v Galérii J. Jakobyho v Košiciach. 1993 – výstava maľby v PG v Žiline. 1994 – výstava pod názvom Krídla, čo všetko unesú v OG v Dolnom Kubíne (Dom T. Florina). Výstava Parafrázy v Galérii umenia v Nových Zámkoch. 1995 – účasť na výstave Skupiny českých a slovenských surrealistov pod názvom Z jednoho těsta v Chebe, Nitre, Prahe, Semiloch a Brne. Nastúpil ako pedagóg na Katedru výtvarnej tvorby a výchovy na dnešnej Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. 1997 – účasť na Medzinárodnom trienále grafiky v Krakove. Vydanie autorskej bibliografie Beštiár. Sobáš so Soňou Kulfanovou. Žije a tvorí v Ivánke pri Dunaji. Habilitácia na docenta pre odbor voľné umenie. 1998 – výstava pod názvom Zen cyklus v Zichyho paláci v Bratislave. 1999 – výstava perokresieb a koláží v Turčianskej galérii v Martine. 2000 – pobyt v Argentíne. Výstava Argentínske minihry a miniinštalácie v galérii Perugia v Bratislave. Dvojmesačný pobyt v Paríži, predstavil tam pastely a papierové objekty na tému Kabaly. 2001 – súborná výstava maľby a objektov v galérii mesta Bratislavy a v Štátnej galérii v Chebe. 2002 – menovaný vysokoškolským profesorom v odbore maľba. 2003 – druhý dvojmesačný pobyt v Paríži, počas ktorého realizoval výstavu v Cité internationale des arts. Vyšla o ňom monografia Zory Rusinovej vo vydavateľstve Slovart, s. r. o. v Bratislave. 2004 – výstava pastelov v Galerie Les yeux fertiles na 27 rue de Seine v Paríži. Tri dni po jej otvorení 29. februára tragicky zahynul pod kolesami automobilu na parížskej ulici. Výstava trvala do 26. marca.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama