Reklama
Reklama

Verejnoprávna inštitúcia len pre určitý vek?

Slovenský rozhlas (SRo) ako jedna z najdôležitejších verejnoprávnych inštitúcií v SR je podľa prieskumu verejnej mienky už niekoľko rokov občanmi hodnotený ako najdôveryhodnejšie médium u nás.
Počet zobrazení: 709
8_karikatura-m.jpg

Slovenský rozhlas (SRo) ako jedna z najdôležitejších verejnoprávnych inštitúcií v SR je podľa prieskumu verejnej mienky už niekoľko rokov občanmi hodnotený ako najdôveryhodnejšie médium u nás. Hoci viacerí odborníci podotýkajú, že to môže byť aj preto, že všetko sa vlastne hodnotí porovnávaním. A SRo je možno najlepším aj preto, že ďalšie verejnoprávne, ale najmä súkromné médiá už dávno ovládajú určité politické subjekty, resp. ich zástupcovia, prípadne súkromné osoby, ktoré presadzujú svoje vlastné záujmy, čo sa plne alebo čiastočne prejavuje v ich produkcii. No hádam nikto predsa len nepochybuje, že SRo si dlhodobo najvyššiu priečku dôverohodnosti držal aj vďaka svojmu relatívne objektívnemu spravodajstvu a publicistickým reláciám, ktoré reagovali na každodenné problémy poslucháčov, pričom viaceré z nich boli kontaktové. *** Jednou z takýchto relácií sú (a či boli?!) Kontakty. Relácia, v ktorej sa v denných, nie v nočných hodinách hovorí o najväčších problémoch väčšiny obyvateľov: o ľudských právach, zdravotníctve, o sociálno-ekonomickej problematike, štátnej správe a samospráve... Relácia, do ktorej sa s krátkymi otázkami, prosbou o pomoc pri riešení problému, prípadne názormi môžu priamo zapojiť tí, ktorým sú relácie určené, teda samotní poslucháči. Tak toto je dnes už viac-menej históriou. Pretože začiatkom leta začali na verejnosť prenikať informácie, že aj spomínaná relácia má byť v rámci novej „reštrukturalizácie“ prvého programu SRo zrušená a presunutá na štvrtý – regionálny okruh. Spolu s vysokokvalifikovanými, odborne a najmä ľudsky zdatnými redaktorkami, ktoré sa neboja zastávať práv najmä chudobných, „menej majetných“, ako sa hovorí modernejšie. Tento presun a ďalšie presuny, presnejšie ODSUNY potvrdili aj niektoré redaktorky v rôznych reláciách v priebehu augusta. V Nočnej pyramíde či v Dobrom dni, Slovensko. Na pripomienky viacerých poslucháčov, že v Rádiu Slovensko znie málo ľudovej hudby či rozhlasových hier, len so smútkom v hlase odpovedali, že hoci je to tak, ony s tým, žiaľ, nič nezmôžu. Poradili poslucháčom, aby pripomienky napísali vedeniu rozhlasu. Stalo sa. Ľudia písali – a tiež nič nezmohli. ODSUNY sú už štyri týždne skutočnosťou. *** Ešte začiatkom roku sme v sobotu popoludní mohli počuť pravidelnú reláciu, v ktorej na otázky, pripomienky poslucháčov odpovedal ústredný riaditeľ SRo. Neviem, či otázky boli priostré, ale už v lete sa mi nedarilo „naladiť“ si ju. Možno v nej by sme sa o zamýšľaných programových zmenách čosi dozvedeli. Nestalo sa a vtedy sa nič nedozvedeli ani tí, čo majú možnosť nahliadnuť do internetu. Rubriku Programové fondy sa im nepodarilo otvoriť. Po dlhšom hľadaní sa však pod rubrikou Napísali o nás bolo možné dozvedieť, že SRo sa chce omladiť, od septembra bude vysielať už len v FM pásme a aj niektoré programové typy pre starších poslucháčov presunie na Rádio Regina. A ešte, že „Verejnoprávny Slovenský rozhlas tak chce bojovať s dlhodobejším poklesom počúvanosti, ktorý sa týka najmä okruhov Rádio Slovensko a Rock FM“. Toto nám od konca augusta konečne začali aj vo vysielaní „vysvetľovať“ i najvyšší predstavitelia SRo 1. Nuž, neviem, či je až taký veľký pokles o 4 percentá za rok, tým viac, že ešte na jar sme sa od vedúceho predstaviteľa Oddelenia mediálneho výskumu SRo mohli dozvedieť, že je to stále nielen najvyššia počúvanosť spomedzi všetkých rádií na Slovensku, ale aj najväčšia sledovanosť verejnoprávneho rozhlasu v rámci Európskej únie. *** Zaujalo ma však nasledujúce vyjadrenie programového riaditeľa SRo V. Puchalu, ktorý sa pre časopis Strategie vyjadril: „Je nevyhnutné znížiť vekový priemer poslucháčov Rádia Slovensko, ktorý sa v súčasnosti pohybuje okolo 50 rokov. Našou ambíciou je výraznejšie osloviť poslucháčov v segmente 25 – 49 rokov, kde zaznamenávame najvýraznejší pokles počúvanosti…“ Podobne to vysvetlil v posledný augustový pondelok v Popoludní s rozhlasom. A tak sme sa konečne naplno dozvedeli, že SRo sa chce uchádzať o priazeň tých, ktorí nepočúvajú verejnoprávny rozhlas alebo ho z rôznych dôvodov prestali počúvať. A že je to na základe dôslednej analýzy prieskumu. Škoda, že viac sme sa o výsledkoch tohto prieskumu nedozvedeli. Ani o tom, prečo sa poslucháči do 49 rokov nemajú zaujímať o problémy všedných dní, o hlbšie, analytickejšie materiály, prečo si už nemôžu vybrať z popoludňajších blokov, ktoré boli venované financiám, práci s počítačmi, cestovnému ruchu či zdravej výžive, prečo už motoristi nemôžu v nedeľu počúvať Roľnícku besedu, prípadne poľnohospodári Pozor, zákruta! Ani prečo nemôžeme počúvať poéziu či nemáme sa interesovať o zaujímavosti zo Slovenska (zmizla nedeľňajšia podvečerná hodinovka Štúdium Slovensko), prečo si určité kvalitné denné relácie nemôžeme vypočuť v neskorovečerných či nočných reprízach, ani prečo sa kontaktové relácie či už na 1. alebo 4. okruhu skrátili o tretinu alebo takmer polovicu. Ani mladší ani starší sa nedozvedeli sa, prečo sa majú dať unášať len „prúdom slova a hudby“, prečo majú niekoľkokrát denne počúvať, ktorý spevák kedy zobral hašiš namiesto marihuany a, naopak, ktorý kedy kde nahý vybehol na javisko, ktorý kde na verejnosti vykonal malú potrebu a podobne. Mnohí nepochopili ani to, prečo si majú vbiť do hlavy i duše, že iná ako anglojazyčná dobrá populárna hudba neexistovala a neexistuje. *** Neviem, kedy sa konečne dozvieme, ako sa od 6. septembra Rádiu Slovensko darí nielen získavať nových, mladších, poslucháčov, ale aj ako stráca starších. Tak ako sa k spomínanému dátumu z prvého okruhu verejnoprávneho rozhlasu stratili viaceré obľúbené (najmä) redaktorky. Ešte aj niekoľkonásobná víťazka poslucháčskej ankety, ktorú sme roky počúvali v stredu od skorého rána, sa dostala na štvrtý okruh! Zato sú na „jednotke“ samé mladé moderátorky, ktoré nielenže nevedia povedať „ĽE“, ale často ani ĽA či Ľ. Načo by sa to však mladí mali učiť, keď teraz sa už aj starší musia prispôsobiť a používať zahraničné priezviská bez prechyľovania. Čo na tom, že zatiaľ podľa jazykového zákona platí niečo iné? Veď platiť by mal i antidiskriminačný zákon. A v tom sa hovorí aj o zákaze diskriminácie na základe veku. Nemyslím si, že práve nová reštrukturalizácia Slovenského rozhlasu sa ho drží. Bolo by zaujímavé vedieť, či SRo ako verejnoprávna inštitúcia robil nejaký konkurz na jednotlivé redaktorské miesta. Alebo ich vyberali práve najmä podľa veku? Alebo že prišli o miesto na televíznej obrazovke. Či prípadne podľa veľkosti lojality k vedeniu SRo?! A nakoľko sa SRo drží aj toho, že by mal mať spätnú väzbu s poslucháčmi koncesionármi? Viacerí redaktori najmä v auguste vyzvali poslucháčov, aby písali do rozhlasu. Myslí si vedenie SRo, že by malo odpovedať, reagovať na názory poslucháčov? Alebo listy desiatok, stoviek poslucháčov či mnohé telefonáty, reakcie v reláciách ostanú nepovšimnuté? A SRo bude prípadne využívať technické možnosti, ako ich nepustiť do priameho vysielania. Že na to možnosti majú, potvrdil 30. augusta pán generálny riaditeľ do éteru. Hoci dodal, že zatiaľ to nevyužívajú. Určite?

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama