Reklama
Reklama

Quo vadis in?

Na otázku, čo je dnes moderné, nám súčasná mladá generácia ponúkne hneď niekoľko typov veľmi praktických odpovedí. Prevládajúcou je napodiv tá najkratšia a najzamotanejšia. Dnes je moderné byť in.
Počet zobrazení: 586

Na otázku, čo je dnes moderné, nám súčasná mladá generácia ponúkne hneď niekoľko typov veľmi praktických odpovedí. Prevládajúcou je napodiv tá najkratšia a najzamotanejšia. Dnes je moderné byť in. V tomto krátkom slovíčku je vyjadrená celá filozofia, ktorá smeruje myslenie a postoje ľudí k prijímaniu toho, čo je najtrendovejšie a čo v krátkom čase pomáha dostať sa do centra diania. Tento trend nie je výhradnou záležitosťou iba mladých. Avizované zvyšovanie úrovne života by malo so sebou priniesť aj jej skvalitňovanie a byť in znamená tento trend neprepásť. Predsa chceme byť in aj ako dôchodcovia s in dôchodkom. „Inovosť“ zasahuje všetky oblasti ľudského účinkovania, a tak sa tomu nevyhýba ani literatúra, písaný zdroj informácií a zábavy; naopak, práve ona je odrazom dopytu, teda v rozšírenej miere sa predáva to, čo ľudia chcú čítať. Posledné dni sa jeden z našich denníkov rozhodol podporiť túto renesanciu (kedy a kým bola proklamovaná, neviem) čítania tým, že v týždňových odstupoch ponúka do domácej knižnice titul známeho klasika. Zaberie to alebo predsa sa vrátim k tomu, čím som začal – bude to in? Veď čítať knihu klasika znamená stratiť čas, ktorý som mohol venovať knihe o výdobytkoch modernej civilizácie, čím by som všetkým dookola dokázal, ako veľmi som in. Podľa mňa nie je vybraný zoznam titulov tak celkom in ako spôsob, ako sa k nim ľahko dostať, a dodávam, že je to ešte aj cool. Nie, nechcem tým robiť propagandu čítania diel uznávaných klasikov zakúpením si toho denníka, hľadám len odpoveď na otázku, ako ponúknuť široké spektrum hodnôt ľuďom v čase, ktorý sa tak nekompromisne hrnie za volaním byť in, ktorého hybnou silou je verejná mienka a kde je každý sám sebe mierou. Volám týmto po up-to-date programe, ktorý vhodne a v správnej chvíli príde s výzvou na kontrolu čistoty nášho vnútorného alebo, ak chcete, in ťažiska kontroly správania.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama